ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย (ThaiCERT) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C/C++ อย่างปลอดภัย (C/C++ Secure Coding Essential)" ขึ้น ในวันที่ 3 กันยายน 2552
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ และสร้างความตระหนักในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์ภาษาอื่นๆ อย่างปลอดภัย เนื่องจากภาษา C/C++ เป็นภาษาพื้นฐานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และเป็นภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Japanese Computer Emergency Response Team Coordination Center (JPCERT/CC) มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

     การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานเพื่อสร้างความตระหนักด้านการ พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย มีความคาดหวังว่าผู้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับความรู้จากวิทยากร และสามารถออกแบบซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสที่ผู้บุกรุกจะใช้ช่อง โหว่จากซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสร้างความเสียหายให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร ท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา ได้ที่  http://www.thaicert.org/event/securecode.php

ข่าวการสัมมนาหรือข่าวเทคโนโลยีอื่นๆ ติดตามอ่านได้เพิ่มเติมที่ http://www.opensource2day.com

ก็ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิ SSUP นะครับ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเรามาอย่างสม่ำเสมอ ก็ตอนนี้ทาง SSUP ออกหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมมาชุดใหญ่ เพื่อเสริมความรู้ให้กับพวกเรา โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจคือ หลักสูตรต้นกล้า อันนี้จะเป็นโครงการที่ให้การอบรมต่อเนื่องตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะเป็นการเน้นให้ความรู้ในระดับของผู้ที่ไม่รู้เรื่องเลย จับมาอบรมอย่างต่อเนื่องจนให้ถึงระดับเก่ง แต่ย้ำก่อนว่าหลักสูตรต้นกล้านี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้เช็คเวลาตัวเองให้ดีว่าสามารถเข้าเรียนได้ต่อเนื่อง ไม่ใช่เรียนๆแล้วหาย

แล้วก็อีกหลักสูตรนึงเป็นหัวข้อ Life 2.0 ที่จะมาแนะนำให้รู้จักกันว่า คนรุ่นใหม่เขาทำอะไรในอินเทอร์เน็ตบ้าง และทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น twitter เป็นต้น สำหรับหลักสูตรนี้ ถ้ามีมือถือที่มี Java ให้หอบมาด้วย และเปิดใช้งาน GPRS ไว้ให้เรียบร้อยด้วยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน http://register.ssup.homelinux.org/register/register2.php

ปล.ของ Life 2.0 เสาร์นี้ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมอบรม วันพุธที่ 2 นี้นะครับ ใครอยากไปรีบสมัครครับ

ThaiOpenSource  – ฟูจิตสึผนึกเอเชียนุ๊กซ์เปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ PRIMERGY ที่เป็น Linux-base ชั้นสูงรองรับระบบปฏิบัติการเอเชียนุ๊กซ์เซิร์ฟเวอร์ 3 ถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมั่นเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งทศวรรษ ด้วยประสิทธิภาพการทำงานเหนือระดับสนองความต้องการในทุกรูปแบบของธุรกิจ พร้อมเตรียมร่วมมือในการขยายโอกาสทางธุรกิจไปในประเทศจีน เกาหลี ไทย เวียดนาม และญี่ปุ่น

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็มส์ บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าฟูจิตสึได้ผนึกความร่วมมือกับเอเชียนุ๊กซ์เปิดตัวเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Linux-base ชั้นสูง โดยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นไปที่การร่วมกันทำงานเพื่อทำให้เครื่องเซอร์เวอร์ PRIMERGY ของฟูจิตสึได้รับการรับรองบนระบบปฏิบัติการ เอเชียนุ๊กซ์ เซิร์ฟเวอร์ 3

ทั้งนี้ฟูจิตสึจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่เอเชียนุ๊กซ์ ในทางกลับกันเอเชียนุ๊กซ์จะทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ PRIMERGY ของฟูจิตสึสมบูรณ์และได้รับการรับรองบนระบบปฏิบัติการเอเชียนุ๊กซ์ นอกจากนี้ฟูจิตสึจะให้การสนับสนุนAsianux Consortium สร้างระบบ SVOM (Server View Operations Manager) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการเซิร์ฟเวอร์ PRIMERGY บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอเชียนุ๊กซ์ โดยระบบการจัดการด้านพลังงานของ SVOM จะทำงานแบบระบบเสมือนหรือ virtualization ทำให้ง่ายต่อการจัดการเรื่อง power consumption ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการและบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรไอทีสีเขียว

Fujitsu’s dual-socket PRIMERGY BX920 S1 blade server และ dual-socket 1U RX200 S5 เซิร์ฟเวอร์ระบบ Rack จะเป็น 2 ผลิตภัณฑ์แรกที่ใช้งานบนระบบเอเชียนุ๊กซ์เซิร์ฟเวอร์ 3 ซึ่งเครื่อง PRIMERGY เซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Xeon® Processor 5500 series ที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งทศวรรษ ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือระดับ เทคโนโลยีระบบเสมือน  ความสามารถในการจัดการปริมาณงานจำนวนมหาศาล ลูกค้าจึงสามารถไว้วางใจในประสิทธิภาพที่จะตอบสนองความต้องการในทุกรูปแบบของธุรกิจ

“The Intel® Xeon® Processor 5500 series สามารถปรับตัวอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดแต่ก็ยังคงระบบ manual ไว้เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแลระบบ”Doug Fisher รองประธานบริษัท Intel Software and Services Group และผู้จัดการทั่วไปด้านซอฟต์แวร์กล่าวและว่า “ทางอินเทลและเอเชียนุ๊กซ์ได้ร่วมมือกันเพื่อเพิ่มสมรรถนะสูงสุดของ Intel Xeon processor 5500 series และอินเทลก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำการตลาดร่วมกับฟูจิตสึผู้นำของตลาดเซิร์ฟเวอร์”

ทางฟูจิตสึและสมาชิกสมาคมเอเชียนุ๊กซ์จะมีการขยายความร่วมมือในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจไปในประเทศจีน เกาหลี ไทย เวียดนาม และญี่ปุ่น โดยฟูจิตสึและสมาชิกสมาคมเอเชียนุ๊กซ์มุ่งหวังที่จะสร้างความสำคัญในด้านองค์กรสีเขียวแก่ลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี Cooling เครื่องเซิร์ฟเวอร์ PRIMERGY และเอเชียนุ๊กซ์ เซิร์ฟเวอร์ 3 จะเป็นสิ่งที่ลูกค้ามองหาด้านเทคโนโลยี cooling ในดาต้าเซ็นเตอร์

นางสาวจรัณยา อิ่มธนาสาร ผู้อำนวยการฝ่ายการขายผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ฟูจิตสึมีความยินดีที่ได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับเอเชียนุ๊กซ์ที่จะผลักดันให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ PRIMERGY รุ่นอื่นๆ เข้าอยู่ในระบบปฏิบัติการเอเชียนุ๊กซ์ เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทางเอเชียนุ๊กซ์เป็นผู้มีชื่อเสียงไม่เฉพาะแต่ภาครัฐในเอเชียและอินเทอร์เน็ต แต่ยังครอบคลุมไปถึงภาคธุรกิจด้วย ยิ่งไปกว่านั้นฟูจิตสึมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเอเชียนุ๊กซ์ในการผลักดันองค์กรสีเขียวร่วมกันด้วย”นางสาวจรัณยากล่าว
,
นายสันติภาพ รุ่งพันธุ์  Distribution Manager บริษัท WTEC จำกัด ผู้จัดจำหน่าย Asianux ในประเทศไทย กล่าวว่า WTEC และเอเชียนุ๊กซ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับฟูจิตสึ ที่สำคัญเครื่องเซิร์ฟเวอร์ฟูจิตสึเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฟูจิตสึถือเป็นผู้นำด้านการบริการไอทีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของฟูจิตสึได้รับการยอมรับในตลาด ด้วยความร่วมมือกันระหว่างฟูจิตสึและเอเชียนุ๊กซ์ ทำให้เชื่อมั่นว่าเอเชียนุ๊กซ์จะส่งมอบ ลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในราคาที่หาซื้อได้แก่ลูกค้า

เอเชียนุ๊กซ์ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างๆมากว่า  6 ปี และเอชียนุ๊กซ์ เซิร์ฟเวอร์ 3 เป็นรุ่นล่าสุด ซึ่งเป็นผลมาจาก Asianux Corporation และจำนวนสมาชิกทั้ง 5 ประเทศประกอบด้วย จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไทย, เวียดนาม และกำลังขยายไปอีกหลายประเทศในเอเชีย โดยปัจจัยดังกล่าวนี้ทำให้เอเชียนุ๊กซ์มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในเอเชียซึ่งเป็นผลดีที่จะทำให้เอเชียนุ๊กซ์สามารถมอบวิธีการและผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับท้องถิ่นนั้นให้กับลูกค้าในแต่ละประเทศได้ด้วย

พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2551 ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จากการสำรวจและประเมิน พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วย ยังไม่ได้จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนเอง ให้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด เนื่องจากมีปัญหาด้านมาตรฐาน ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Solution Syslog ที่ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้นซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้จะมีการนำเสนอแนวทางในการกำหนดคุณสมบัติในการจัด ซื้อระบบ Log Server และการตรวจรับงานระบบ Log Server อย่างถูกต้องตามระเบียบของสำนักงบประมาณและเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  สัมมนา เรื่อง  Solution Syslog ที่ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://www.syslogseminar.com

ช่วงนี้ใช้เวลาคิดเรื่อง Open Source Certificate เยอะมาก เพราะผมเองก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไร :P แต่ถ้าเปลี่ยนคำว่า Certificate เป็น ทดสอบความรู้ด้านโอเพนซอร์ส ก็รู้สึกน่าสนใจขึ้นมานิดๆ แต่ที่แย่กว่านั้นผม Contribute ข้อสอบด้วยน่ะสิครับ ซึ่งผมเองไม่ได้ออกคนเดียวมีหลายท่าน กว่า 30 ท่านที่ออกข้อสอบวัดความรู้ด้านโอเพนซอร์ส ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 8 วิชา ซึ่งคิดว่าการสอบวัดความรู้ที่ว่านี้น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้แหละครับ ซึ่งการสอบจะออกแนวสอบ O-NET, A-NET ละมั๊งครับ อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน เท่าที่ทราบตอนนี้มี 8 วิชาให้สอบกัน แต่แหมทดสอบความรู้ด้านโอเพนซอร์ส มันก็น่าจะมีหลายเรื่องใช่มั๊ยครับ ก็เลยมาตั้งเป็นคำถามในครั้งนี้ สมมุติว่ามีการทดสอบความรู้ด้านโอเพนซอร์ส 5 เรื่อง คุณคิดว่าน่าจะมีเรื่องอะไรบ้าง เพราะอะไร ?  ตอบคำถามได้โดนใจ รับของรางวัลไปเลยครับ สติกเกอร์สุดสวย ติดสวยติดหนึบครับ :)

 

แหมจะเขียนโปรแกรมบน Andriod นอกจากจะใช้ภาษาอย่าง Lua, Python, JRuby และ BeanShell ระบบปฏิบัติการ Google Android ตอนนี้กำลังหัดพูดภาษา Perl Android Scripting Extension (ASE) เวอร์ชัน 0.11 มีภาษาที่เป็น intrepeater บรรจุอยู่หลายภาษาด้วยกัน ภาษาล่าสุดคือ Perl 5.10 ซึ่งเริ่มเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่ ASE repository มี package ให้ดาวน์โหลดครับ แต่เวลาการใช้งานต้อง use Andriod :) แหมคอ Perl ได้สนุกบน Android แล้ว!! แต่จะเขียนเป็น Perl GUI ก้อคงอีกนาน เอาไว้เขียน script ทำงานที่ GUI มันทำไม่สะดวกก็ดีเหมือนกันครับ

ดาวน์โหลดภาษา Perl ไปเล่นบน Android ที่ ASE repository

กลับมาอีกครั้งสำหรับงานเขียนโปรแกรมมาราธอน หรือที่เราเรียกว่า Codefest สำหรับงานนี้เป็นโปรแกรม LearnSquare ครับ หลายท่านอาจรู้จัก LearnSquare จากคลังความรู้ แต่นั่นยังไม่พอ LearnSquare ยังเป็น ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือ e-Learning ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายอีกด้วย แต่ในปัจจุบันมีผู้พัฒนาคนไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการน้อยมาก กิจกรรมเขียนโปรแกรมมาราธอน LearnSquare Codefest 2009 จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้คนไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนา และยังช่วยให้เกิดนักพัฒนาจากผู้ใช้งานจริงที่มีความต้องการพัฒนาอยู่แล้วแต่ ขาดข้อมูลเชิงเทคนิคที่สามารถต่อยอดและพัฒนาได้ด้วยตนเอง โครงการนี้จึงมีส่วนส่งเสริมและผลักดันให้เกิดนักพัฒนาโปรแกรมคนไทยเพื่อยก ระดับความสามารถอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและระดับนานาชาติต่อไป ใครอยากลับฝีมือกับโครงการนี้ พลาดไม่ได้ครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – OpenTLE

จากความร่วมมือของพันธมิตร 3 หน่วยงานหลัก ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสวทช. ในการร่วมโครงการ “การพัฒนาโซลูชั่นโอเพนซอร์สเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือกันทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการโอเพนซอร์สและผู้ประกอบการไอทีในส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าและบริการด้านโซลูชั่นโอเพนซอร์ส ในลักษณะของ Local Service

2. เปิดโอกาสและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้บริการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มากขึ้น

3. ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลสำเร็จของความร่วมมืออย่างจริงจัง เกิดการพัฒนาและขยายความร่วมมือที่ยั่งยืน ถาวรต่อไป

หน่วยงานทั้ง 3 จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “สร้างเครือข่ายและขยายธุรกิจด้วยโซลูชั่นโอเพนซอร์ส” เพื่อเปิดรับสมัครผู้ประกอบการไอที ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีมาตรการ สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก เหล่านี้ ในวันพุธที่ 2  กันยายน 2552 เวลา 9.00-16.00น. ณ ห้องสัมมนา  กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ กรอกแบบฟอร์มในสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ http://thaiopensource.org/seminar/si-syslog

ถึงเวลาแล้วที่ผู้ใช้ OpenOffice.org ในเมืองไทยจะมีพื้นที่สังคมบนอินเทอร์เน็ต Open Office Club คลับสำหรับผู้ใช้ OpenOffice.org แหล่งข้อมูลสำหรับคนทำงานที่ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับไอทีที่นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในสำนักงาน openoffice.in.th เป็นเว็บไซต์ประชาคมที่ประกอบด้วย blog ที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวของวงการโอเพนซอร์ส knowledgebase ที่เต็มไปด้วยความรู้ การแก้ไขปัญหาที่ทุกคนต้องประสบ และ forum สำหรับผู้ใช้ที่จะปรึกษาการใช้งาน นักพัฒนาที่ต้องการเขียนมาโครหรือแก้ไข OpenOffice.org และไอทีที่อาจจะกำลังปวดหัวกับการเปลี่ยนให้ทุกคนหันมาใช้ OpenOffice.org เว็บไซต์ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติมให้มีประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ ดำเนินงานโดยกลุ่มคนที่รักซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและ OpenOffice.org ซึ่งจะคอยแวะเวียนมาตอบคำถามใน forum และ faq อย่างใส่ใจ ถ้าคุณใช้ OpenOffice.org ด้วยความรู้สึกที่หลากหลาย ทั้งรักทั้งชัง อย่าลืมแวะมาคุยกับคนที่คิดแบบเดียวกันกับคุณ – openoffice.in.th

 

Wikimedia Foundation เป็นหน่วยงานที่จัดการเรื่องต่างๆ ของ Wikipedia สารานุกรมออนไลน์ที่เราๆ ท่านๆ ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งที่ผ่านมา Wikipedia มีรายได้จากการบริจาค ซึ่งขาดทุนมาหลายปี เนื่องจาก Wikipedia ไม่ยอมติดโฆษณาแม้แต่หน้าเดียว แต่เน้นกลุ่มคนที่เห็นความสำคัญของสารานุกรมออนไลน์นี้ และบริจาคเงินเข้ามาเพื่อจัดการในเรื่องต่างๆ ล่าสุด Wikimedia Foundation ได้รับเงินบริจาคจากมูลนิธิ William and Flora Hewlett ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท HP และภรรยา เป็นจำนวน $500,000 เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการกับ Wikipedia ต่อไป การแบ่งปันความรู้เป็นหัวใจของ Wikimedia ซึ่งทำให้ข้อมูลด้านการศึกษาในเรื่องต่างๆ สามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจาก Wikipedia แล้ว มูลนิธิ William and Flora Hewlett ยังสนับสนุนโครงการและชุมชนอย่างเช่น Open Educational Resources อีกด้วย

ที่มา – H-Online