ในที่สุด Artwork Fedora 12 Constantine ก็ออกมาจนได้หลังจากหลากหลายแนวคิดและหลากหลายโปรโตไทป์ ทีม Design Team ก็ออก Artwork ในรูปแบบและแรวคิดของศิลปะร่วมสมัย โดยทีมงานที่ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเรียกกันว่าหืดขึ้นคอเพราะตารางการพัฒนา Artwork นั้นเร็วมาก และมีงานที่น่าสนใจหลายชิ้น โดยเฉพาะ mocup กว่า 83 ภาพ ยังไม่รวมภาพถ่ายอื่นๆ

Single Desktop

 

Dual Desktop

ดูภาพ mocup และภาพอื่นๆ ที่ผ่านการพัฒนาได้ที่ Fedora 12 Default Wallpaper และ F12 Wallpaper Sprinting  ฝีมือของ Máirín Duffy จากปลายผู่กันผนวกด้วย GIMP และ Inkscape ได้ที่เว็บของเธอเลยครับ

มาถึงโต๊ะทำงาน (8:45 น.) นั่งกด Twitterfox เจอข้อความจาก @winggundamth ว่า 9.10 ออกแล้ว ซึ่งพอกดดาวน์โหลดตามลิงก์ที่ได้มา ก็พบว่าชื่อไฟล์มันเป็น ubuntu-9.10-desktop-i386.iso แต่พอกดเข้าไปดูที่หน้าเว็บ ubuntu.com ก็พบว่า มันยังขึ้นป้าย coming soon อยู่

ตามสถิติแล้ว ubuntu จะออกในวันที่กำหนดแป๊ะๆ ซึ่งควรจะเป็นวันศุกร์ แต่ก็นั่นแหล่ะ หลายๆครั้ง ubuntu ก็ออกก่อนเวลาเล็กน้อย แล้วแอบซ่อนไฟล์ไว้รอจนถึงเวลาจริงถึงประกาศขึ้นหน้าเว็บ

ส่วนลิงก์ที่ได้มานี้จะเป็นตัวจริงแล้วหรือไม่ ไว้รอเช็ค sum อีกทีครับ ส่วนตอนนี้ผมขอโหลดล่วงหน้าก่อน

ที่มา: http://ubuntuclub.com/node/1520

เชิญร่วมฟังและมีส่วนร่วมในการนำเสนอ workshop ในงาน ——————————————————————————————————–
2.เวิร์คชอบ อีฟร้อนท์ รีเฟรสชิ่ง อีเลิร์นนิ่ง ฉบับภาษาไทย : eFront Refreshing eLearning Thai Edition.
Demo sites : 1.
http://elearning.art-rajabhat.net Link ที่
http://elearning.art-rajabhat.net/www/index.php?index_efront

 

Free & Open Source Solutions for Education — KIS, Bangkok Oct 31-Nov 1, 2009 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 13.00-13.45 น. ผมมีการนำเสนอ2 เรื่อง ครับ ดูรายละเอียดงาน คลิกที่นี่
 
1.เวิร์คชอบ ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ประเภทเปิดเผยรหัสต้นฉบับ ด้วยโปรแกรมคลาโรไลน์(Claroline)  ฉบับภาษาไทย Claroline Learning Management System :Thai Edition
Demo Sites:

 

 

 1.แนะนำซอฟท์แวร์ต้นแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันของคลาโรไลน์และความเป็นมาของการพัฒนาระบบคลาโรไลน์ไทย :Introduction to Claroline LMS and Claroline Thai Edition
2.คุณลักษณะของอีฟร้อนท์:Claroline LMS and Claroline Thai Edition Features
3.ความต้องการของระบบ:Web Application and System Service requirements
4.สาธิตการติดตั้งระบบระบบคลาโรไลน์ไทยและแนะนำฉบับพกพา : Claroline Thai Installation & Portabel Version 
5.กรณีศึกษาการใช้ระบบอีฟ้อนท์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม:eFront eLearning Case Study:The Implementation to support Art and Design Online Learning ,Fine and Applied Arts Division, Chandrakasem Rajabhat University,Thailand.
6.สิทธิ์ของการนำไปใช้เพื่อการศึกษา:eFront Edu/Ent License
7.อภิปราย-ซักถามและข้อเสนอในการมีส่วนร่วมพัฒนา: Discussion and Collaboration

 

th-anim-logo.gifอีฟร้อนท์ เป็นโปรแกรมระบบที่ใช้งานง่าย มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจ สามารถใช้เนื้อหาร่วมกันได้กับของมาตรฐานสกอร์ม จึงจัดว่าเป็นระบบการจัดการการเรียนรู้ หรือระบบอีเลิร์นนิ่งที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง
    1.การใช้งานง่าย(Easy to use):eFront สร้าง รวบรวมและพัฒนาขึ้นมาจากประเด็นปัญหา ที่ตรงความต้องการ ตรงใจผู้ใช้งาน ซึ่งหากเข้าใช้งานจะพบว่าการเข้าใช้ เข้าถึงขั้นตอนและระบบนั้น จะเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการใช้ระบบนำทางที่คุณสามารถเข้าใจได้ง่าย ด้วยตัวเอง
     2.ระบบกราฟิกที่มีรูปลักษณ์น่าสนใจ(Visually attractive): เราไม่ต้องการสร้างเครื่องมืออีเลิร์นนิ่งแบบอื่นๆขึ้นมาอีก แต่เป้าหมายของเราคือการสร้างเครื่องมือระบบอีเลิร์นนิ่งที่สวยงามที่สุด ขึ้นมา
     3.การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง(Technologically advanced): ระบบอีฟร้อนท์เป็นระบบทที่สามารถใช้งานรองรับ สอดคล้องและสนับสนุนกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้หลากหลาย เช่น Ajax,LDAP and SCORM และใช้งานในภาษาต่างๆได้หลายภาษา(multilingual eLearning platform)
efthai.jpg    4.สอดคล้องกับแนวคิดแห่งการศึกษา(Pedagogical concepts): เ็ป็นการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์และการนำเอาแนวความคิดทางการจัดการศึกษาเรียนรู้มาปรับใช้ เพื่อกระตุ้นเร้าและส่งเสริมให้สามารถจัดกิจกรรม นำพาให้แก่มวลสมาชิกในระบบได้เรียนรู้หรือเกิดพฤติกรรมร่วมได้อย่างเหมาะสม
     5.เป็นโปรแกรมแบบเปิดเผยรหัส(Open Source): อีฟร้อนท์เป็นโปรแกรมระบบเปิด ที่ทุกคนสามารถด่วน์โหลดไปใช้ได้ฟรี สามารถนำไปพัฒนาปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ สามารถแทรก แยก ต่อ เพิ่มเติมคำสั่งร่วมทำงานอื่นๆเข้าในระบบได้ แล้วแบ่งปันต่อให้สังคมอื่นๆได้ร่วมใช ้ร่วมพัฒนาต่อๆกันไปให้ยั่งยืน ถึงแม้ว่าจะเป็นโปรแกรมที่แจกจ่ายให้ใช้ฟรี แต่ก็ยังคงมีการพัฒนาและการร่วมสนับสนุน โดยกลุ่่มทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ตรงจากทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอและตลอดไป
     6.ความสมบูรณ์ (Complete):ระบบอีฟร้อนท์เป็นระบบที่รวมเอาส่วนประกอบเด่นๆที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการสร้างเนื้อหาในบทเรียนหรือหลักสูตร และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย เสมือนเรียนวิชาในชั้นเรียนจริง อาทิเช่น การจัดการสมาชิก ผู้เรียนหรือกลุ่มเรียน การสร้างเนื้อหา การกำหนดสิทธิ์ การกำหนดเวลาเรียน การสร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบสอบถาม การทำวิจัย การติดต่อสื่อสารระหว่างกันและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน การมอบหมาย การส่งงาน การบ้านหรือโครงงานและการออกใบประกาศนียบัตร และอื่นๆอีกมากมายที่ทั้งคุณและทางทีมงานผู้ร่วมพัฒนาจะเปิดใช้งานระบบ เป็นต้น

รายละเอียดห้วข้อเนื้อหาการนำเสนอใน Session
Workshop ของ eFront Refreshing eLearning

 1.แนะนำซอฟท์แวร์ต้นแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันอีฟร้อนท์:Introduction to eFront Refreshing eLearning
และความเป็นมาของการพัฒนาอีฟร้อนท์ ฉบับภาษาไทย
2.คุณลักษณะของอีฟร้อนท์:eFront Features
3.ความต้องการของระบบ:Web Application and System Service requirements
4.แนะนำและสาธิตการติดตั้งระบบอีฟร้อนท์ ฉบับภาษาไทย : eFront Thai Edited Installation
5.กรณีศึกษาการใช้ระบบอีฟ้อนท์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม:eFront eLearning Case Study:The Implementation to support Art and Design Online Learning ,Fine and Applied Arts Division, Chandrakasem Rajabhat University,Thailand.
6.สิทธิ์ของการนำไปใช้เพื่อการศึกษา:eFront Edu/Ent License
7.อภิปราย-ซักถามและข้อเสนอในการมีส่วนร่วมพัฒนา: Discussion and
Collaboration

นำเสนอโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อมูลส่วนตัว-ติดต่อ
ฐานะอาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร
สาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid@prachid.com หรือ prachid007@gmail.com โทรศัพท์มือถือ: 0896670091 โฮมเพจส่วนตัว: http://www.prachid.com
ธุรกิจของครอบครัว : บริษัท.วิตตี้คอมพิวเตอร์ จำกัด., เว็ปไซท์ : http://www.wittycomputer.com
———————————————————–
Work as a Teacher
Assistant Professor Prachid Tinnabutr
Fine and Applied Arts Division, Department of Humanities Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University, Ratchadabhisek Road, jatuchak District, Bangkok,Thailand 10900.Contact Current eMail:prachid@prachid.com ,
prachid007@gmail.com ,
Personal Homepage:
http://www.prachid.com
Mobile Phone 66 (0)896670091

Work as a Freelance/Professional Designer
Family Business : Witty Computer Co.,Ltd. 144/157 Moo1,Sukhaprachasan2 Road ,Soi 22,Tambon Pakkret,Pakkret District,Nonthaburi 11120.Website URL: http://www.wittycomputer.com

ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะครับ เพราะ RMS หรือ Richard M. Stallman ประธานมูลนิธิซอฟต์แวร์เสรี จะมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกรับเชิญและให้คำบรรยายให้กับงานสัมนา FlossEdBk ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 19.30 น. ที่โรงเรียนนานาชาติ KIS เขตห้วยขวาง คุณสตอลแมนได้ตอบรับคำเชิญ เพื่อเผยแพร่แนวความคิดของซอฟท์แวร์เสรี และให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้ง มูลนิธิเทคโนโลยีการเรียนรู้เสรีที่ยั่งยืน (Foundation for Sustainable, Free and Learning Technologies) เรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจและต้องการช่วยเหลือในการจัดตั้งมูลนิธิเข้ารับฟังการบรรยายและเข้าร่วมการสัมมนา รายได้จากการสัมมนาจะถูกนำไปใช้เพื่อสมทบทุนก่อตั้งมูลนิธิเทคโนโลยีการเรียนรู้เสรีที่ยั่งยืน

ที่มา – http://flossedbk.flossed.org

หลักการ และเหตุผล

ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าทุกหน่วยงานต้องการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กัน การส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในองค์กร จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า จึงได้จัดทำระบบสมาชิก Thaiopensource.org Network เพื่อเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมกันแสดงพลัง และสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย โดยทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานของท่านจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับหน่วยงานของท่านเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อประเทศโดยรวมอีกด้วย

สำหรับหน่วยงานที่สมัครเป็นสมาชิก Thaiopensource.org Network  สมาชิกทุกท่านจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา ได้รับสื่อ และมีเดียต่างๆเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส  โดยในการสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือ การมีส่วนร่วมจากท่าน โดยเฉพาะข้อเสนอแนะต่างๆ ในไปปรับปรุงกระบวนการในการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศต่อไป

วิธีการสมัคร

ให้ทำการดาวน์โหลดใบสมัครทำการกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับ
ฝ่ายโอเพนซอร์ส สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ อาคาร9 ชั้น11 บริษัททีโอทีจำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 10210
หรือทำการสแกนแล้วส่งอีเมล์มาที่ paitoon.bu@sipa.or.th

สิทธิประโยชน์

1.เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อที่ซิป้ากำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.การเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สถึงหน่วยงาน
3.รับเอกสารและสื่อต่างๆ ที่ทางซิป้าจัดทำขึ้นตลอดอายุสมาชิก
4.ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5.สำรองที่นั่งก่อนคนอื่นในกิจกรรม และงานสัมมนาที่ซิป้าจัดขึ้น

รับฟรี Open Source Gift Set!!

– แผ่น CD Chantra
– หนังสือเปิดโลกโอเพนซอร์ส
– คู่มือการใช้งาน OpenOffice.org, GIMP และ Blender
– VDO รวมงานสัมมนาของฝ่ายโอเพนซอร์ส
– อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
 

ติดต่อ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
ฝ่ายโอเพนซอร์ส หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7100 ต่อ 17193
e-mail : paitoon.bu@sipa.or.th

ช่วงนี้กำลังวุ่นอยู่กับการเก็บกวาดเตรียมย้ายบ้านใหม่ ย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ย้ายที่วางเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ซึ่งเว็บไซต์จะเข้าไม่ได้ไปสักระยะหนึ่ง ประมาณ 1-2 วัน สมาชิกก็อย่าเพิ่งงอนกันนะครับ สำหรับท่านที่ขอแผ่น Chantra 4.2 ขอหยุดให้บริการส่งชั่วคราวเนื่องจากการย้านบ้านใหม่นี้ส่งผลกับที่อยู่ที่ท่านจะส่งซองเปล่ามาด้วย ทางเราจะแจ้งที่อยู่ใหม่ให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

Suriyan Linux OS ของทาง SIPA ใกล้ออกอีกเวอร์ชั่นแล้วครับ ครั้งนี้ปรับเลขเวอร์ชั่นใหม่ให้จำกันง่ายขึ้น โดยตั้งเวอร์ชั่นเป็น Suriyan 52 อิงตามเลขปีไปเลย สำหรับ Suriyan ในเวอร์ชั่นนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาต่อจาก Ubuntuclub Prompt Edition 9.05 ของคุณสมเจตน์ Ubuntuclub ครับ สำหรับการเปลี่ยนแปลงก็มีดังนี้

 • ปรับปรุงหน้าตาเป็นของชุด Suriyan ทั้งหมด
  • Usplash เป็นของ Suriyan
  • GDM
  • Wallpaper
  • Startmenu
  • ปรับปรุง OpenOffice.org เป็นเวอร์ชั่น 3.1.1
 • ของที่ตัดออก
  • Dosbox
  • Wubi
  • Ekiga
  • Skype
  • Putty
  • tomboy
  • gmountiso
  • filezilla

  ไว้ออกเมื่อไหร่จะมาแจ้งข่าวกันอีกรอบครับ

 

เนื่องจาก Ubuntu เวอร์ชั่นใหม่ Karmic Koala ก็ใกล้จะออกกันเต็มที และแน่นอนว่า ในทุกๆเวอร์ชั่นที่ออกจะต้องมีงานเลี้ยงรับขวัญกันทุกครั้งไป และแน่นอน ครั้งนี้ก็ต้องไม่พลาดกับ Karmic Release Party ของทาง Ubuntuclub เขาครับ

รายละเอียด

 • สถานที่ ชั้น2 ร้าน S&P สยามสแควร์ (ซอยศูนย์หนังสือจุฬา)
 • วันที่ 31 ต.ค. 52 เวลา 14.00 เป็นต้นไป

กิจกรรม

 • Review Karmic Koala
 • Review สุดยอด Distro โดย TrenddyTeddy
 • S&P เล่าประสพการณ์ Open Source ในองค์กร
 • ทิศทางในอนาคตของ Ubuntu เป็น Panel discussion ดำเนินรายการโดย gumara
 • Etc. อาจมีอะไรเพิ่มเติมอีก

ที่มา: http://www.ubuntuclub.com/node/1510

เมื่อวันเสาร์ได้มีโอกาสไปพันทิพย์ เดินสำรวจแผ่น Linux ว่าในแหล่งจำหน่ายคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีแผ่น Linux อะไรขายบ้าง ปรากฏว่ามีแต่เวอร์ชันเก่าๆ ย้อนไป 2-3 ปี ซึ่งเรื่องปกติครับ สงสัยคนส่งแผ่นไม่มีรุ่นใหม่ :P นอกจากจะเดินสำรวจแผ่น Linux แล้ว ยังเดินดูแผ่นซอฟต์แวร์ของคนไทยด้วย ซึ่งผมเองอยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขายังทำอะไรออกมาขายกันบ้าง ปรากฏว่าผมเจอแผ่น Linux training DVD แผ่นนึงชื่อ DVD Linux & Shell script Training ทำโดยคนไทยครับ โดยเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
 

 1. Installation
 2. Basic Command Line
 3. Vi Editor
 4. Monitoring
 5. System Administrator
  – ACL
  – Auto mounting
  – Basic Networking
  – Backup command
  – FTP
  – User Management
  – File Manipulation
  – HTTPD (Apache)
  – Crontab
  – Secure Shell Service
  – Startup process
  – System V Management
  – TCP Wrapper
  – NFS
  – Redhat Package Management
  – Disk and partition management
  – RAID
  – LVM
  – Samba
  – Webmin
  – Linux rescue
 6. Shell Script Programing
  – Variable
  – Argument
  – Awk
  – Charecter compare
  – File compare path 1
  – File compare path 2
  – For loop
  – Ftp script
  – Function
  – Header of script
  – If Else
  – Input Data by script
  – Keyboard input
  – Load parameter config
  – Numeric compare
  – Operator
  – Redirection
  – Sed
  – Select loop
  – Shellscript with ssh
  – Special character
  – Start of Shell script
  – Text and Screen
  – Trap
  – What is shell
  – While loop
  – While true
  – Wild card
   

ย้ำอีกครั้งเป็นแผ่น Training DVD นะครับ!! ความยาวประมาณ 15 ชั่วโมงเต็มอิ่ม ท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ http://www.thaishellscript.com ครับ ไม่มีแจกฟรี :P อุดหนุนคนไทยด้วยกันเถอะครับ เดี๋ยวคนทำจะหมดกำลังใจและไม่มีแผ่น Training DVD ออกมาให้เราดูกันอีก

 

 

มีโอกาสได้ไปงานสัมนา Open Source Solution โอกาสและทางรอดของหน่วยงานในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่เชียงใหม่ จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน งานนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเยอะมากครับ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก อีกทั้งกฏหมายเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่ากฏหมายเรื่องจับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกไป แต่กฏหมายลิขสิทธิ์ยังมีอยู่ ต่างชาติเองก็มองประเทศเราในแง่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไรในเรื่องนี้ เอ้ากลับมาที่งานสัมนา งานนี้ได้ทีมงานจากผู้ประกอบการ Syslog ชมรม BOSS (Business For Open Source Society) และท่าน ดร.อาจิน จีรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาให้ความกระจ่างเรื่อง Syslog Solution การตรวจสอบมาตรฐานของ Syslog และหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส

ประเด็นที่เป็นที่สนใจมาก ซึ่งทาง BOSS เสนอขึ้นในงานสัมนาเป็นเรื่อง "โอเพนซอร์สไม่ฟรี" ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่หลายท่านมักเข้าใจผิดว่า โอเพนซอร์สฟรี ทางผู้บรรยายได้ให้ความกระจ่างว่า "โอเพนซอร์สฟรีอย่างไร" การที่เรานำเอาโอเพนซอร์สมาใช้งาน มาแก้ไข ปรับแต่ง ให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการนั้นมีการลงทุนอยู่แล้ว ทั้งเรื่องของเวลา แรงงาน ความรู้ ฯลฯ หากคุณทำได้ด้วยตนเอง การเสียค่าใช้จ่ายแทบจะเป็น 0 (หากต้องเสียค่าใช้จ่ายค่า Internet, ค่าไฟ, ค่าน้ำมัน ฯลฯ ก็ถือว่าเป็นต้นทุนอยู่ดี) เอาล่ะ หากคุณไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง การจ้างให้ผู้ประกอบการมาทำให้ มันก็เป็นค่าใช้จ่ายครับ อ้อไม่ใช่ผู้ประกอบการเข้าจะมาทำให้ฟรีนะครับ สำหรับงานสัมนาในครั้งนี้ท่านที่ได้เข้าฟังคงได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโอเพนซอร์สมากขึ้น ได้เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาติต่างๆ ตลอดจนเรื่องกฏหมาการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน

สัมนา  Open Source Solution โอกาสและทางรอดของหน่วยงานในยุคโลกาภิวัฒน์ ในครั้งต่อไป เจอกันที่หาดใหญ่และภูเก็ต เร็วๆ นี้ครับ :)