เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำงานนักพัฒนาของ Canonical ไปประกาศออกรุ่น Ubuntu 10.04 alpha3 แล้วใครที่ติดตามข่าวอาจจะพอทราบว่าใน Ubuntu 10.04 รหัสพัฒนา Lucid Lynx นี้เป็นรุ่นสนันสนุนระยะยาวหรือ LTS การพัฒนาในรุ่นนี้จึงมีความสำคัญมากทั้งในด้าน feature และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่จะถูกบรรจุลงใน Ubuntu 10.04 นี้ เรามาลองดูว่า Ubuntu 10.04 Lucid Lynx ในรุ่น Alpha 3 นี้มีอะไรบ้าง

อันดับแรกที่ทุดคนต้องถามถึงคือ Music Store ซึ่งทาง Canonical หมายมั่นไว้ว่าจะสามารถขายเพลงผ่าน Software Center ได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีให้ได้เห็นกันในรุ่น Alpha 3

Plymouth เป็นทางเลือกที่ Ubuntu คงจะต้องเลือกเพราะการใช้งาน Plymouth จะช่วยในเรื่องการแสดงผลตอน boot ได้ดีมากกว่าการใช้ XSplash เดิม และการพัฒนาไดรเวอร์ที่สนับสนุนการ์ดจออย่าง Nouveau เพื่อผู้ใช้การ์ดจอ Nvidia ทำให้การแสดงผลดียิ่งขึ้นไปอีก สำหรับ ATi และ Intel มีไดรเวอร์ในส่วน Kernel Mode Setting (KMS) อยู่แล้ว แต่ Nouveau ยังไม่สนับสนุนการแสดงผลแบบ 3D ซึ่งยังคงต้องใช้ไดรเวอร์จาก Nvidia เช่นเดิมแต่การแสดงผลของหน้าจอตอนบูตก็จะดีขึ้นกว่าเดิมมาก

เวลาในการบูตและการประหยัดพลังงานใน Ubuntu 10.04 Alpha3 นี้ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมรายละเอียดสามารถดูได้จากผลทดสอบของ Phoronix

Software Center มีการเปลียนแปลง จาก Alpha 3 การแสดงผลใน software center เพิ่มส่วนการแสดงผลรายการซอฟต์แวร์จาก PPA การรีวิวและการให้คะแนนความนิยม

ของเล่นใหม่ใน Notification Area เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในส่วน MeMenu นอกจากจะเชื่อมต่อคุณเข้าสู่โปรแกรมแชทเดิมๆ ยังสามารถเชื่อมต่อคุณเข้ากับโปรแกรม micro bloging อย่าง Twitter ได้อย่างง่ายดาย พร้อมมีกล่องข้อความ พร้อมพิมพ์เพื่ออัพเดทสถานะของคุณ สำหรับ Messaging Menu ยังคงทำหน้าที่แสดงผลข้อความผ่านทาง IM และโปรแกรม micro bloging เช่นเคย

Gwibber เป็นโปรแกรมสำหรับ social network มาตรฐานซึ่งใน Alpha นี้ Gwibber รุ่นใหม่มีการปรับปรุง UI ดีขึ้นและเป็นไฮไลท์ของ Alpha 3 ได้ดีที่เดียว สำหรับใครที่อยากทดสอบ Ubuntu 10.04 Alpha 3 สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Ubuntu

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ระบบการนำส่งข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส” (e-Learning Delivery System : Opensource Initiative) ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือกใช้ และการติดตั้งซอฟท์แวร์แบบเปิดเผยรหัสในการพัฒนาระบบการนำส่งข้อมูลในการ จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงและสร้างความร่วมมือ และสนับสนุนการสร้างทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้และการติดตั้งซอฟท์แวร์แบบเปิดเผยรหัสในการพัฒนาระบบนำส่งข้อมูลและเพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงมีบทบาทในการใช้ทรัพยากร และการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน ตลอดจนเกิดความเข้าใจในระบบการนำส่งข้อมูล (Delivery System) ภายใต้แนวคิดเครือข่ายสารสนเทศแบบ Cloud Computing โดยการสัมมนาจะเป็นเวที สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับอีเลิร์นนิง รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ โดยนัย (Tacit Knowledge) สำหรับให้บุคคลอื่นสามารถนำไปทดลองใช้ และต่อยอด เพื่อยกระดับความรู้เหล่านั้นสู่การเป็นองค์ความรู้ของเครือข่ายแห่งการ เรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป ท่านในสนใจสามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ http://support.thaicyberu.go.th/regis

กำหนดการ

08.00 – 08.30 ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 พิธีเปิดสัมมนา รองศาสตราจารย์ นพ. กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
09.00 – 10.00 องค์ประกอบของซอฟท์แวร์ระบบในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง อาจารย์ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00 -10.45 การออกแบบระบบ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สำหรับการนำส่งข้อมูล (The Design of Delivery System) : คุณคมสัน สมบุญธรรม โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
10.45 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 การปรับแต่งระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Tuning Database Performance) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 การติดตั้งสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์แบบ Opensource: Red 5 และการพัฒนาระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) คุณบัณฑิต พฤฒเศรณี โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
14.00 – 15.00 การพัฒนาระบบลงชื่องานแบบครั้งเดียว (Single Sign-on) คุณศุภศาสตร์ เสียงดัง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 ซอฟท์แวร์เพื่อจัดการระบบเครื่องเสมือน (Virtual Machine) คุณสุเนตร กระแสสังข์ และคุณชวนเชิญ บุญมาประเสริฐ
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
16.15 – 17.00 สรุปการสัมมนา

โครงการ Linux from Scratch (LFS) ประกาศออกรุ่น 6.6 โครงการ LFS นี้ มีเอกสารคำแนะนำในการคอมไพล์ Linux กว่า 300 หน้า นอกจาก how-to ย่อยๆ ใน 300 หน้าแล้วยังมีซอร์สโค้ดที่พร้อมให้นำเอาไปสร้างระบบปฏิบัติการของคุณเองได้ โครงการ LFS มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจ Linux สามารถเข้าใจ Linux ได้มากขึ้น ทำให้รู้ว่า Linux ทำงานอย่างไร การสร้างระบบปฏิบัติการจาก Linux ที่มีความปลอดภัยสูงทำได้อย่างไร ในรุ่น 6.6 ใช้ Linux kernel รุ่น 2.6.32.8 มีคอมไพเลอร์ gcc 4.4.3 และ glibc 2.11.1 ซึ่งนักพัฒนาสามารถอัพเดท GRUB และ udev ได้ด้วย เอกสารคู่มือใน 6.6 ถูกเรียบเรียงใหม่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางด้านความปลอดภัยและคำอธิบายต่างๆ สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สามารถอ่านจากบันทึกการพัฒนา

ที่มา – h-online

     สำหรับ Kino นั้นแอพพลิเคชั่นด้านการตัดต่อวีดีโอที่พัฒนาบนโดยทีมงาน KDE ใช้ QT Libary ในการพัฒนาโปรแกรม ความสามารถของโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่สามารถติดต่อและสามารถตัดต่อวีดีโอ แบบ non-linear DV ได้ สามารถเชื่อมต่อกับมาตรฐาน IEEE-1394 เพื่อจับภาพวีดีโอได้ รวมถึงสามารถบันทึก รายการต่าง ๆ เป็น

วีดีโอจาก VTR Control ได้อีกด้วย โดยโปรแกรม Kino สามารถรองรับการใช้งานไฟล์วีดีโอ ในรูปแบบ DV ทั้ง type1-DV และ type-2 DV รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ AVI ได้ด้วย โดยผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Kino เพื่อตัดต่อ Vido clips แทรกภาพหรือเพิ่มเสียงต่าง ได้อย่างง่ายโดย โปรแกรม Kino สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์เสียงไม่ว่าจะเป็น WAV, MP3, Ogg Vorbis, MPEG-1, MPEG-2, และ MPEG-4 และรองรับภาพที่ใช้ในการ Insert เข้าไปในวีดีโอที่ตัดต่อหลาย Format ไม่ว่าจะเป็น BMG, GIF, JPEG, PNG, PPM, SVG, Targa, TIFF, and XPM สำหรับการใช้งานร่วมกับไฟล์เสียง mp3 นั่น Kino ต้องการ โปรแกรมในการถอดรหัสไฟล์เสียงเพิ่มเติมคือ Lame และถ้าต้องการให้แปลงไฟล์ให้อยู่ในรูป Mpeg-4 เพื่อใช้ ในการรับชมผ่านอุปกรณ์พกพาหรือมือถือ ต้องได้โปรแกรมถอดรหัสเพิ่มเติมคือ FFmpeg

snap04

                      ภาพแสดงหน้าจอโดยรวมของโปรแกรม Kino
snap05

                   ภาพแสดงหน้าจอการตัดต่อด้วยโปรแกรม Kino
snap06

                  ภาพแสดงหน้าจอ Rander ภาพยนต์จากโปรแกรม Kino

      – ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรม Kino โดยใช้คำสั่ง sudo apt-get install kino สำหรับวันนี้ก็แนะนำ 2 โปรแกรมทางด้านการตัดต่อวีดีโอให้กับผู้ใช้งานทั่วไปได้ใช้งานตัดต่อวีดีโอ ในระดับ Home made ก่อน สำหรับบทความต่อไปจะเป็นการแนะนำคุณสมบัติต่าง ๆ ในการตัดต่อวีดีโอและโปรแกรมที่มีความสามารถมากกว่า 2 โปรแกรมนี้ (ซึ่งเป็น Opensource Software ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานและถูกลิขสิทธ์อีกด้วย)

แหล่งข้อมูล Kino

ทีมพัฒนา Eclipse ประกาศการออกรุ่น 3.5.2 แล้ว หลังจากที่บ่มอยู่นาน ซึ่งรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่ 2 ถือว่าเป็นรุ่นอัพเดทสำหรับรุ่น 3.5 รหัสพัฒนา Galileo สำหรับรุ่นนี้ยังสนับสนุนโครงการวอฟต์แวร์ภายใต้ Eclipse กว่า 30 โครงการเหมือนเดิม สำหรับในรุ่น 3.6 รหัสพัฒนา Helios จะออกมาใผ้ยลโฉมกันใน m5 ก็คงต้องรอกันต่อไปซึ่งคาดว่าน่าจะออกเร็วๆ นี้ สำหรับท่านที่สนใจดาวน์โหลด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บ Eclipse

ที่มา – h-online