OpenStack Swift หรือ SwiftStack เป็นบริการ Object Storage ที่รองรับการทำงานแบบ Distribution Storage รองรับการทำ Data Replication สามารถ Scale Storage Node ไปได้เรื่อยๆ ทำให้สามารถขยายขนาดของ Storage ทำได้ง่ายมากขึ้น ครั้งนี้ไม่ได้มาแนะนำการติดตั้ง Swift แต่จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Swift อย่างง่าย ผ่าน Command Line ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้งานผ่าน GUI มาก สำหรับท่านที่ไม่มี Swift Server เดี๋ยวเราติดตั้ง SAIO ใช้สำหรับทดลองเล่นได้

สร้าง data container สำหรับเก็บข้อมูล

docker run -v /srv --name SWIFT_DATA busybox

จากนั้นผูก volume จาก data container ไปยัง swift server

docker run -d -p 8080 --volumes-from SWIFT_DATA -t nashtrash/docker-swift-onlyone

เท่านี้เราก็จะได้ swift ใช้งานแบบรวดเร็ว docker ps ดูว่า inernal port ได้ค่าอะไร ขอผมเป็น 0.0.0.0:49153->8080/tcp มาลองทดสอบกัน ติดตั้ง swift cli กันก่อน

apt-get install python-swiftclient


Continue reading

DKIM หรือ DomainKeys Identified Mail ก็คือเทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล ป้องกันการปลอมแปลงอีเมล โดยผู้ส่งสแปมจะปลอมแปลงที่อยู่ให้เหมือนกับว่า spam mail นั้นส่งมาจากโดเมนเรา เราจึงใช้ DKIM  ในการตรวจสอบ เหมือนกับการเพิ่มลายเซ็นดิจิตัลเพิ่มเข้าไป ทำให้ผู้รับสามารถตรวจสอบได้ว่าเมลนั้นมาจากโดเมนเราจริง ๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าเมลที่เราส่งออกไปจะไม่ลง Junk mail การันตีได้ว่าข้อความสำคัญ ๆ ของเราไม่ตกหล่นแน่นอน

โดยวิธีการเซตใน Zimbra ทำได้ดังนี้
ก่อนอื่นเข้าระบบด้วย user zimbra โดย
su - zimbra
สร้าง DKIM Keys สำหรับโดเมน ในตัวอย่างจะเป็นโดเมน osdev.local โดยใช้คำสั่ง

/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d domainname.com
ดังตัวอย่าง
DKIM
Continue reading

cAdvisor เป็นโปแกรมที่ไว้ใช้ตรวจสอบการใช้ทรัพยาการณ์ของ Docker และ เครื่อง Host ที่มีการแสดงผลแบบกราฟที่เข้าใจง่ายและสะดวกในการใช้งาน
ติดตั้ง curl ด้วยคำสั่ง
sudo apt-get install curl

ติดตั้ง Docker ด้วยคำสั่ง

curl -sSL https://get.docker.com/ubuntu/ | sudo sh

ติดตั้ง cAdvisor ด้วยคำสั่ง

sudo docker run \
--volume=/:/rootfs:ro \
--volume=/var/run:/var/run:rw \
--volume=/sys:/sys:ro \
--volume=/var/lib/docker/:/var/lib/docker:ro \
--publish=8080:8080 \
--detach=true \
--name=cadvisor \
google/cadvisor:latest


Continue reading

เว็บนี้เคยนำเสนอเรื่อง Logstash, Kinana, ElasticSearch ไปบ้างแล้ว ซึ่งอธิบายรายละเอียดในส่วนของการติดตั้งไว้อย่างดี ครั้งนี้จะมาแนะนำการใช้งานผ่าน Container กันบ้าง Logstash เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะไม่เพียงแค่มีความสามารถในการดึง log จากไฟล์ filter log และการเชื่อมต่อกับ syslog-ng ได้ แต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับ ElasticSearch ทำให้การเก็บ log บนฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการ log ทำได้ง่ายผ่าน LogStash ได้ง่าย

สำหรับ Kibana เป็นโครงการ Visualized ข้อมูลที่มีอยู่ใน ElasticSearch ทำให้เราสามารถสร้างการประมวลผลข้อมูลจาก log ธรรมดาจาก ElasticSearch ให้กลายเป็น Grap ที่ดูเข้าใจได้ง่าย และที่สำคัญคือสามารถเขียน config เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วย

ครั้งนี้เราจะมาใช้งาน Logstash, Kibana และ ElasticSearch ผ่าน Docker Container มีนักพัฒนาหลายรายประยุกต์ Container กับบริการเหล่านี้ แต่มี Docker Image อยู่ชุดหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นได้ง่ายคือ pblittle/docker-logstash ทำออกมาได้ดี และมีเอกสารอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย ใน image ชุดนี้ได้รวมเอา service ทั้งหมดรวมเข้าไว้เป็นก้อนเดียว แต่การเรียกใช้งานไม่จำเป็นต้องเรียก service ภายในตัวเองทั้งหมด แต่สามารถเรียกใช้ service ภายนอกเข้ามาร่วมได้ด้วย สำหรับ logstash config สามารถ link จาก url ภายนอกได้ซึ่งทำให้ง่ายในการจัดการมากขึ้น ลองดูตัวอย่าง


Continue reading

Fig เป็นเครื่องมือจัดการ Docker Container โดยหลักการใช้การเขียนไฟล์ config ในรูปแบบ yaml เพื่อระบุโครงสร้างของ application ที่ต้องการ deploy ซึ่งอาจจะเริ่มจาก Docker Image หรือ Dockerfile เพื่อสั่ง build docker image ใหม่ก็ได้ อีกทั้งยังสามารถ link container ได้ด้วย ทำให้ Fig สามารถ build application หรือ service ใหม่ได้ง่าย เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้อง build image ใหม่ซ้ำๆ หรือ deploy service ซ้ำๆ เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งาน Fig แบบง่ายๆ คือ python flask เก็บข้อมูลใน redis ซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยการ build docker image จาก Dockerfile โดยใช้ image ของ python2.7 เป็นพื้นฐาน เราจะได้ image ในส่วน web มา ในส่วนที่ 2 จะเป็นการใช้ image redis เป็น db เก็บข้อมูล จากนั้น link container ของ web และ db เข้าด้วยกัน ก่อนจะเริ่มลงมือทดลอง มาติดตั้ง Fig กันก่อน การติดตั้ง Fig ทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือผ่าน pip ดังนี้

sudo pip install fig


Continue reading

Brian Morearty บรรยายเกียวกับ Docker ที่สำนักงานใหญ่ของ Twitter ใน slide มีเทคนิคการใช้งาน Docker ที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่อง และเป็นประโยชน์มาก ก็เลยถือโอกาสสรุป 10 เทคนิคที่น่าสนใจมาให้ได้ทดลองใช้กัน

เทคนิคที่ 1 เอาค่า Container ID ตอนสั่ง run container

ID=$(docker run ubuntu echo hello world)

ค่าเราสามารถเอาค่า ID ที่ได้เอาไปทำอย่างอื่นต่อได้

เทคนิคที่ 2 ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมใน container โดยไม่พึ่ง Dockerfile

docker run -it ubuntu bash

โปรแกรมจะพาเราเข้าไปที่ bash shell ของ container ที่เราสั่งใช้งาน จากนั้นเราจะทำอะไรกับ container นั้นก็ได้ จากนั้นสั่ง commit ได้เลย

docker commit CONTAINER-ID NEW-NAME


Continue reading

Hipache เป็นโครงการโอเพนซอร์สพัฒนาโดย dotCloud ทำหน้าที่เป็น Load Balancing และ Routing ให้กับ Docker Container และ service ปลายทาง ซึ่ง Hipache เรียกใช้ข้อมูลใน Redis การผูก Domain Name ต่างๆ จะสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น แค่เขาข้อมูลไปใส่ใน Redis เท่านั้น เราสามารถใช้ Hipache จาก Docker Image ได้ ไม่ต้องติดตั้ง Hipache เองก็ได้

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการสั่ง run container จาก Docker Image ที่ชื่อ Hipache ดังนี้

sudo docker run -d -p 80:80 -p 6379:6379 hipache

เราจะต้อง expose port nginx และ Redis เพื่อให้ใช้งานตรงจากภายนอกได้ หากใช้คำสั่ง docker ps ดูเราจะเห็นค่า port เป็น 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:6379->6379/tcp คือ expose port 80 และ 6379 แล้ว


Continue reading

สำหรับวิธีในการใช้งาน OrangeHRM นั้น จะมีการใช้งานผ่านโมดูลทั้งหมด 10 โมดูล ด้วยกัน  แต่ในส่วนนี้ ขอแนะนำวิธีการกำหนดสิทธิ์และตั้งค่าการใช้งานระบบ OrangeHRM ด้วยโมดูลหลักๆ เบื้องต้นที่มีความสำคัญกันก่อน คือ โมดูล Admin, PIM, Leave, Time  และ Recruitment

ซึ่งวิธีการใช้งานขั้นแรก คือ การกำหนดข้อมูลที่โมดูล Admin ทำการ Login เข้าระบบด้วย User Admin ตามด้วยรหัสที่กำหนดไว้ตอนติดตั้งโปรแกรม (อ้างอิงบทความเดิม http://thaiopensource.org/orangehrm-install)
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เข้าไปที่โมดูลชื่อว่า Admin ขั้นแรกเราจะทำการสร้าง ข้อมูลตำแหน่งหน่วยงาน ต่างๆ ที่มีในองค์กรกันก่อน ไปที่ Job -> Job Title จากนั้นกดที่ปุ่ม Add
2-15


Continue reading

เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรของคุณอาจมีปัญหาในการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรนั้นอาจจะมีความยุ่งยาก อีกทั้งการเก็บเอกสาร อาจจะมีการสูญหายได้ หรือ ขาดงบประมาณในการสั่งซื้อ Software ลิขสิทธ์ ที่มีราคา แพงแสนแพง เราขอแนะนำ Software OpenSource  HRM จะช่วยคุณในการ แก้ปัญหาเหล่านี้  ดังนั้น  Software ตัวนี้จึงทำให้ การรวบรวมข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและลดการสูญหายของเอกสาร

HRM คืออะไร
Human Resource Management คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูลบุคคล การแสดง Report ต่างๆ การบันทึกเวลางาน การแจ้งลา การจัดฝึกอบรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร

OrangeHRM คือ Software ที่ใช้ในการบริการจัดการทรัพยากรบุคคล ที่มีความสามารถในการทำงานหลักๆ ในการจัดการทรัพยากรบุคคลเบื้องต้นที่ครบถ้วน และที่สำคัญ OrangeHRM เป็น Software ที่เป็น OpenSource ซึ่งสามารถ Download มาใช้งานได้ ฟรี!!
2

OrangeHRM ทำอะไรได้บ้าง
Continue reading

Shipyard 2.0 เป็น Image หนึ่งของ Docker ที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้ใช้งาน Docker ได้ง่ายผ่านทาง Web Interface มาเริ่มเล่นกันเลย…

ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/default/docker.io โดยการเพิ่ม
DOCKER_OPTS=" --dns 8.8.8.8 --dns 8.8.4.4 -H tcp://0.0.0.0:2375 -H unix:///var/run/docker.sock"
เพื่อทำให้เข้าใช้งาน Docker ได้ผ่านทาง Web Socket และ Unix Socket ด้วยคำสั่ง

sudo gedit /etc/default/docker.io


Continue reading