Icinga เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ใช้เฝ้าดูการทำงานของเครื่องต่างๆ ในระบบเครื่อข่ายผ่านหน้าเว็บเบราเซอร์ เริ่มต้นการติดตั้ง Icinga How-To ครั้งนี้จะติดตั้ง Icinga 2 บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu 14.04 ผ่าน PPA

เริ่มจากติดตั้ง Repository Icinga กันก่อน ด้วยคำสั่ง

sudo add-apt-repository ppa:formorer/icinga

sudo apt-get update

ติดตั้ง Icinga2 ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install icinga2


Continue reading

ปกติแล้ว Proxmox VE เอง จะมี Template สำเร็จไว้ให้เราดาวน์โหลดใช้งานกัน แต่ถ้าเรามีโปรแกรมเฉพาะ แล้วต้องการสร้าง Template ไว้ใช้เอง จะทำยังไง อยากรู้วิธีก็มาลองกันเลย ในขั้นตอนการสร้าง OpenVZ Template มีขั้นตอนหลักๆอยู่ 3 ขั้นตอนด้วยกัน

 • Installation ติดตั้ง OS ที่จะนำมาใช้เป็น Template บน physical server หรือ virtual server
 • Transferring โอนย้าย OS ที่ติดตั้งไปยัง OpenVZ virtual server (container) ในที่นี้ย้ายไปบน Proxmox
 • Modify ปรับแต่ง OS ที่ transfer มาให้ตามความต้องการและสร้างเป็น Template


Continue reading

เรื่องแรกๆ ที่มักจะอธิบายในช่วงเริ่มต้นเขียนโปรแกรม ส่วนใหญ่มักจะหยิบเอาเรื่อง typography มาบอกเล่า คำว่า typography ปัจจุบันถ้าเปิดในพจนานุกรมมักจะได้คำตอบว่าคือ “การพิมพ์” ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆ ก็คือการแสดงข้อความตัวอักษรในหน้าจอนั้นๆ หรือถ้าจะเอาแบบชัดๆ ก็คือ การออกแบบตัวอักษรและการจัดวางฟอนต์ให้เหมาะสม สวยงาม กับพื้นที่ว่างและองค์ประกอบต่างๆ ในหน้านั้นๆ (ถ้าใครสนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Typography หมายความว่าอย่างไรกันแน่?)
ใน Bootstrap นั้นมีการเตรียมชุด class สำหรับงาน typography ไว้หลายคำสั่ง ซึ่งผมจะอธิบายทีละตัวนะครับ
Continue reading

ในตอนติดตั้ง Proxmox VE นั้น ปกติแล้วมักจะติดตั้งได้เรียบร้อย สมบูรณ์ แต่บางครั้งอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือ Storage ขณะติดตั้ง ทำให้เราไม่สามารถติดตั้งได้สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงต้องใช้โหมด debug สำหรับวิเคราะห์ปัญหา โดยเข้า debug โดย
เมื่อเข้าสู่หน้า boot menu ของ Proxmox VE ให้เราพิมพ์ “debug” ดังรูป
1
Continue reading

ใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาแล้ว ผู้ใช้หลายท่านสอบถามมาว่า ถ้าเราอยากตั้งเวลาให้ส่งเมลตามวันและเวลาที่เราต้องการทำได้มั้ย Zimbra เองก็มีฟีเจอร์ตั้งเวลาส่งเมลเหมือนกันนะ มาดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะ
เข้าสู่หน้า URL ในส่วน Admin UI ผ่าน Port ที่กำหนด โดย default จะเป็น :7071
https://mailserver-yourdomain.com:7071
โดย mailserver-yourdomain จะเป็น zimbra mail server ของแต่ละที่
จากนั้นเข้าไปที่เมนู “กำหนดค่า”
1
Continue reading

กรณีนี้ผู้ใช้งานอาจใช้บริการเมลจาก Gmail มาก่อน และเมื่อมี Zimbra mail จึงอยากนำ calendar ใน Gmail มาไว้ใน Zimbra mail ด้วย วิธีการทำได้ดังนี้
ก่อนอื่น เราต้อง export Google Calendar ก่อน โดย
ไปที่ Calendar เลือก calendar ที่ต้องการ จากนั้นเลือก “การตั้งค่าปฏิทิน”
1
Continue reading

เราสามารถดู log ของ app ที่ deploy บน Heroku ด้วยคำสั่ง

$ heroku logs

แต่หากมีการ deploy application บน Heroku ไว้หลายตัว และต้องการระบุ log ของ application ที่ต้องการ สามารถใช้คำสั่ง

$ heroku logs --app <ชื่อ application>

รูปแบบของการแสดงผล log จะมีรูปแบบดังนี้

 • timestamp source[dyno]: message
 • timestamp : เวลาที่บันทึกข้อมูล
 • source : ข้อมูลสำหรับ dynos application (เช่น web dynos, background workers, cron) และข้อมูลสำหรับ system component (เช่น HTTP router, dyno manager)
 • dyno : ชื่อของ dyno หรือ component ที่ใช้ระบุในรายการ log ยกตัวอย่างเช่น Heroku HTTP router ก็จะระบุเป็น router
 • message : เก็บ/ระบุรายละเอียด ของรายการ log ซึ่ง generate จาก dynos และจะเก็บข้อมูล และแสดงผลเป็นข้อความได้ที่ 10,000 bytes


Continue reading

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการนำ Python app ไป deploy บน Heroku นั้น จะต้องมี

 • Python app ตัวอย่างที่จะนำไป deploy บน Heroku
 • Heroku account
 • ติดตั้ง Python
 • ติดตั้งเครื่องมือ Pip และ Virtual Environment
 • และต้องติดตั้ง Heroku Toolbelt

สำหรับการติดตั้ง Python ให้ดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ และติดตั้งตามขั้นตอนปกติ สำหรับเครื่องมืออย่าง Pip และ Virtual Environment นั้น ให้เข้าไปที่ ลิงค์นี้ แล้ว copy code ทั้งหมดไปวางไว้ใน Text Editor ที่มีอยู่ (หรือ notepad ก็ได้) หลังจากนั้นให้บันทึกภายใต้ชื่อว่า ez_setup.py และอีกไฟล์หนึ่ง ให้คลิกที่ ลิงค์นี้ จากนั้นก็ทำเช่นเดียวกัน คือ copy code ทั้งหมด แต่ไฟล์นี้ให้บันทึกภายใต้ชื่อว่า get-pip.py


Continue reading

สิ่งที่จำเป็นต้องเตรียมก่อนจะเริ่มเอา Java app ไปวางบน Heroku มีดังนี้

 • Java app ตัวอย่างที่จะนำมาทดลอง
 • Heroku account
 • ต้องติดตั้ง Java ก่อน
 • แล้วก็ต้องติดตั้ง Maven ด้วย
 • สุดท้ายก็ต้องมี Heroku Toolbelt ติดตั้งในเครื่องด้วย

สำหรับการติดตั้ง Java ผมคงไม่ขอพูดถึง ส่วนการติดตั้ง Maven นั้น ทำได้โดยการดาวน์โหลด Maven จาก ที่นี่ ก่อนครับ


Continue reading

วิธีการกำหนดการใช้ทรัพยากรณ์ CPU และ Memory สามารถทำได้โดยการใช้ –m และ –c ในการกำหนดได้ดังนี้

 • -m : จำนวน Memory ที่ต้องการกำหนดให้ใส่ค่าจำนวนที่ต้องการตามด้วยหน่วย ดังนี้
  • b : byte
  • k : Kilobyte
  • m : Megabyte
  • g : Gigabyte
 • -c : จำนวน Core ของ cpu ที่ต้องการจำนวน Core นับจาก 0

ตัวอย่างเช่น

sudo docker run --name some-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mysecretpassword -d mysql –m 256m –c 0

คือกำหนดให้ Container ที่ชื่อ some-mysql ที่มีการทำงานของ MySQL ให้สามารถใช้งาน Memory ได้สูงสุด 256 Megabyte และสามารถใช้ CPU ได้ 1 Core ชื่อ Core 0