Etherpad เป็นโปรแกรม editor ผ่านเว็บ สามารถทำงานร่วมกันได้หลายๆ คนได้ มี chat-box และมี plugin เสริมอีกมากมาย สำหรับการติดตั้งก็ง่ายมากเพียงแค่ clone โครงการใช้ github และสั่ง run ได้้เลย ก่อนอื่นต้องมาติดตั้ง โปรแกรมที่ต้องใช้งานกันก่อน ดังนี้

apt-get install gzip git-core curl python libssl-dev pkg-config build-essential

จากนั้น clone git repo ของ etherpad มาดังนี้

git clone git://github.com/ether/etherpad-lite.git


Continue reading

บทความนี้เรามาดูวิธีการทำ Multi Master-PKI Failover กันซึ่งจะไม่เหมือนการทำ Redundant Multi Master ในบทความที่แล้ว ตรงที่เครื่อง Salt Minion จะ connection ไปที่เครื่อง Salt Master หลักเครื่องเดียว ซึ่งถ้า Salt Master หลักไม่สามารถ connection ได้ Salt Minion ถึงจะย้ายไป conection กับ Salt Master อื่นที่อยู่ตาม list ใน config ของ Salt-Minion โดยมีขั้นตอนดังนี้

เครื่องที่ต้องใช้จะมี

  • Salt Master 2 เครื่องชื่อ saltmaster1 และ saltmaster2
  • Salt Minion 1 เครื่องชื่อ saltminion

ที่เครื่อง saltmaster1 และ saltmaster2 ตั้งค่า Salt Master ให้สร้าง file sign public key เพื่อใช้ Authen Reply

vi /etc/salt/master


Continue reading

Redundant Salt Master นั้นเป็นทั้ง Load balancing และ High-availability (HA) นั้นคือ Salt Minion หรือ Client จะทำการเชื่อมต่อไปยัง Salt Master ทั้งหมดที่มีใน list ของ file config Salt Minion และ Salt Master ทั้งหมดใน list มี Permission ต่อ Salt minion นั้นเท่ากัน เช่นเราสามารถสั่ง run SLS Formula หรือ list ip ในแต่ล่ะ Salt Master ได้ เป็นต้น ที่นี้เรามาดูวิธีการทำ Redundant Salt Master กันน่ะครับ

ในตัวอย่างจะมี

  • Salt Master 2 host ชื่อ saltmaster1 และ saltmaster2
  • Salt minion 1 host ชื่อ saltminion

แนะนำให้ตั้งค่าโดเมนไว้จะสะดวกในการใช้งาน แต่ถ้าไม่มีจะเพิ่มลงใน /etc/hosts ในทุกๆ เครื่องก็ได้ เปลี่ยนชื่อเครื่องและ ip address เป็นของคุณเอง


Continue reading

SchoolTool เป็นระบบบริการจัดการโรงเรียนซึ่งสามารถจัดการได้ทั้ง ข้อมูลนักเรียน ตารางเวลาการเข้าเรียน และอื่นๆ โดยผ่านทาง Web Interface ความสามารถของ SchoolTool สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.schooltool.org มาเริ่มติดตั้งกันเลย เพิ่ม Repository ด้วยคำสั่ง

sudo add-apt-repository ppa:schooltool-owners/2.8

sudo apt-get update

ติดตั้ง SchoolTool ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install schooltool


Continue reading

Pydio 6 เป็นหน้าเว็บไซต์ที่ไว้สำหรับแบ่งปันไฟล์ใช้ร่วมกันคิดไม่ออกนึกถึง DropBox ไว้จะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นมาเริ่มติดตั้งกันเลย ทำการเพิ่ม Repository ในไฟล์ sources.list ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/apt/sources.list

##Pydio repository add###
deb http://dl.ajaxplorer.info/repos/apt stable main
deb-src http://dl.ajaxplorer.info/repos/apt stable main

wget http://dl.ajaxplorer.info/repos/charles@ajaxplorer.info.gpg.key

sudo apt-key add charles@ajaxplorer.info.gpg.key


Continue reading

Calibre เป็นโปรแกรมจัดการคลังหนังสือ ebook นอกจากจัดการเรื่องหนังสือ ebook แล้วยังสามารถแปลงไฟล์เอกสารต่างๆ ให้กลายเป็น ebook ได้ด้วย แต่ Calibre ยังมีความสามารถมากกว่านั้น คือ การให้บริการคลังหนังสือ ebook ผ่านเว็บได้ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรเพิ่มเติม สำหรับการติดตั้ง Calibre Server ก็ง่ายมาก ใช้ script ง่ายๆ เพียง 1 บรรทัดเท่านี้ก็ติดตั้งได้แล้ว

sudo -v && wget -nv -O- https://raw.githubusercontent.com/kovidgoyal/calibre/master/setup/linux-installer.py | sudo python -c "import sys; main=lambda:sys.stderr.write('Download failed\n'); exec(sys.stdin.read()); main()"

จากนั้นติดตั้ง xvfb และ Image Magick

sudo apt-get install xvfb ImageMagick

สร้างที่เก็บหนังสือ ebook มี 2 ไดเรคทอรี คือไดเรคทอรีคลังเก็บและไดเรคทอรีรอเพิ่มเข้าคลัง


Continue reading

OpenProject เป็นโปรแกรม Project Management ใช้งานผ่าน Web Browser ตัวโครงการรองรับการใช้งานหลายแบบผ่าน module เสริมที่นำมาใช้ร่วมกับโครงการได้ เช่น timeline, work package, backlogs, wiki เป็นต้น

การใช้งาน OpenProject สามารถขอใช้บริการผ่าน demo ที่เว็บไซต์โครงการ OpenProject ได้ หรืออาจจะติดตั้งผ่าน Cloud Broker อย่าง Bitnami ได้เช่นกัน ครั้งนี้เรามาติดตั้ง OpenProject บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์กัน เริ่มต้นจากดาวน์โหลด OpenProject มาก่อนดังนี้


Continue reading

Akeneo เป็น web application สำหรับจัดการข้อมูลสินค้า (Product Infomation Management) เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลกับระบบอื่นๆ เช่น การตลาด, กิจกรรมส่งเสริมการขาย, e-commerce เป็นต้น Akeneo มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบงานเดิมอย่างการทำรายการสินค้าจาก Excel และการส่งข้อมูลไปยังระบบ e-commerce อย่าง Magento ได้อีกด้วย

การติดตั้ง Akeneo ทำได้ง่ายๆ ผ่านบริการของ Bitnami ดาวน์โหลดตัวติดตั้งดังนี้

wget https://bitnami.com/redirect/to/47807/bitnami-akeneo-1.2.18-0-linux-x64-installer.run?with_popup_skip_signin=1 -O bitnami-akeneo-1.2.18-0-linux-x64-installer.run


Continue reading

CircleCI คือ Host ที่ใช้สำหรับทดสอบ Build และ deploy ซึ่งเป็นของ CircleCI มาเปิดให้บริการ ซึ่งหากเราไม่ต้องการใช้ resource ของตัวเอง หรือเรามี resource ไม่พอ ก็ใช้ Host ของ CircleCI แทน โดยขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปสมัคร Account สำหรับใช้งานที่ https://circleci.com แล้วจะ redirect มาที่หน้า githup เพื่อ Login หากเรามี Account อยู่บน Githup อยู่แล้วก็ใช้ได้เลยหากไม่มีก็สมัครใหม่ เมื่อ Login แล้วจะขึ้นหน้าให้เพิ่ม Public key ของ Host CircleCI ให้เรากด “Authorize application” ที่นี้ก็สามารถใช้งาน Host บน CircleCI ได้แล้วในบทความนี้จะใช้ Repository ของ tutum-docker-nginx เพื่อเป็นตัวอย่างในการ Bulid และ Deploy Service nginx Web Server โดยให้เราทำการ Fork Repository tutum-docker-nginx มาไว้ใน Repository ของเรา


Continue reading

คำสั่ง zmmailbox นั้นใช้สำหรับจัดการ mailbox บน Zimbra เราสามารถจัดการ สร้าง เรียกดู ลบ หรือล้างโฟลเดอร์ได้โดยใช้คำสั่งนี้ มาลองดูกันดีกว่า เริ่มจากเข้าใช้งานด้วย user zimbra

su - zimbra

จากนั้นเข้า zmmailboxd -z -m user@domain.com ดังตัวอย่าง

2


Continue reading