Kolab เป็นโปรแกรมที่ไว้ช่วยบริหารจัดการงานในองค์กรที่รวมความสามารถต่างๆไว้ เช่น การจัดการตารางนัดหมาย การจัดการอีเมล และ การแบ่งปันไฟล์เอกสาร เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติมของ Kolab สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://kolab.org มาเริ่มติดตั้ง Kolab ใน Docker กัน
ติดตั้ง curl ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install curl

ติดตั้ง Docker ด้วยคำสั่ง

curl -sSL https://get.docker.com/ubuntu/ | sudo sh

ทำการดาวน์โหลด Image ชอง kolab ด้วยคำสั่ง

sudo docker pull tpokorra/kolab31_centos6


Continue reading

ในบทความนี้มาดูการติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้น Salt กันน่ะครับ หลายคนอาจสงสัยว่า Salt คืออะไร? Salt คือตัวจัดการคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องในคราวเดียว หรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า infrastructure management เช่นถ้าหากเราต้องการดู ip เครื่อง ทุกๆ เครื่องพร้อมกันก็สามารถสั่งคำสั่งจาก server salt ไปเพื่อดูได้เลย แต่หากว่าคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ 2-3 เครื่องก็ไม่ต้องใช้ครับลุกไปดูเองเลย หรือเราต้องการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องหลายๆ เครื่องพร้อมกัน Salt ก็สามารถทำได้ เป็นต้น

Salt เป็นโปรแกรมในลักษณะ Server-Client ซึ่งเป็นลักษณะ Active คือ Client เชื่อมต่อไปที่เครื่อง Server ก่อนเสมอ หมายความว่าหากเครื่อง Client เป้าหมายอยู่หลัง Gateway หรือ Firewall และไม่ได้ทำ forward port ก็ไม่มีปัญหาในการคุยกับ Client ขอให้เครื่อง Client สามารถออก internet ได้ก็พอ หรือ allow outgoing port 4505 และ 4506 ไว้ ต่อไปก็มาดูวิธีการติดตั้ง Salt-Master หรือเรียกว่า Salt Server และ Salt-Minion หรือเรียกว่า Salt Client ในบทความนี้จะติดตั้งทั้ง Salt-Master และ Salt-Minion บน Ubuntu Server 14.04 เครื่องเดียวกัน

ทำการเพิ่ม repository ของ Salt ก่อน

sudo apt-get install python-software-properties

sudo add-apt-repository ppa:saltstack/salt

แล้วทำการ update และติดตั้ง Salt-Master และ Salt-Minion


Continue reading

Ajenti เป็น web based control panel สำหรับ Linux server คล้ายๆ กับ Webmin ทำให้เราสามารถใช้ web ติดตั้งหรือตั้งค่า service ของ server ได้ง่ายๆ คุณสมบัติของ Ajenti ไม่เยอะเท่ากับ Webmin แต่การออกแบบที่เรียบง่ายก็ทำให้คุณใช้งานได้ง่ายมากขึ้น เช่นกัน มาลองติดตั้ง Ajenti กัน

ก่อนอื่นติดตั้ง repository ของ Ajenti กันก่อน

wget http://repo.ajenti.org/debian/key -O- | apt-key add -

echo "deb http://repo.ajenti.org/ng/debian main main ubuntu" >> /etc/apt/sources.list

จากนั้นก็สั่งติดตั้งได้เลย

apt-get update && apt-get install ajenti -y


Continue reading

MEAN.JS เป็น full-stack javascript ซึ่งรวมเอาเทคโนโลยี javascript ที่ดีที่สุดเอาไว้ ทำให้คุณสามารถสร้าง application ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและง่ายมากขึ้น MEAN.JS ประกอบไปด้วย MongoDB, ExpressJS, AngularJS และ Node ในครั้งนี้เรามาลองติดตั้ง MEAN.JS บน Ubuntu 14.04 กัน

อันดับแรกติดตั้ง MongoDB ก่อน

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 7F0CEB10

echo 'deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install mongodb-org git build-essential openssl libssl-dev pkg-config


Continue reading

Codiad เป็น web based IDE ช่วยให้คุณสามารถใช้ editor ได้ในทุกๆ ที่ ที่สามารถเข้าถึง internet ได้ Codiad รองรับการทำงานแบบ project ซึ่งคุณสามารถใช้งานได้เหมือนกับ IDE ทั่วไป มีเครื่องมืออย่าง auto-syntax highlighting, file manager และสามารถติดตั้ง plugin เสริมความสามารถได้อีกด้วย และที่สำคัญข้อมูลเก็บอยู่บน internet ทำให้ไม่ต้องคำนึงเรื่องพื้นที่เก็บข้อมูล และคุณสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆ

มาติดตั้ง Codiad กัน เริ่มจากติดตั้ง apache2 และ php5

sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt git

จากนั้น clone repository ไปไว้ใน /var/www/html

git clone https://github.com/Codiad/Codiad.git /var/www/html


Continue reading

PIWIK เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดเก็บและตรวจสอบสถิติของการเข้าชมเว็บไซต์ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้โดยผ่าน Web Interface
ก่อนการติดตั้ง PIWIK นั้นต้องทำการติดตั้ง LAMP ก่อนดังนี้
ติดตั้ง Apache ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install apache2

ติดตั้ง MySQL ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

กำหนดรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน MySQL


Continue reading

มาเริ่มติดตั้ง Fail2ban กันก่อนด้วยคำสั่ง

sudo apt-get update

sudo apt-get install fail2ban

ทำการตั้งค่า Fail2Ban ด้วยการคัดลอกไฟล์ jail.conf แล้วตั้งชื่อใหม่เป็น jail.local ด้วยคำสั่ง

sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local

จากนั้นทำการแก้ไขไฟล์ jail.loca ด้วยโปรแกรมที่ถนัดเช่น nano ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/fail2ban/jail.local


Continue reading

Zentyal นั้นเป็นระบบปฏิบัติการที่ไว้จัดการกับระบบเครื่อข่าที่สามารถใช้งานได้ง่ายผ่าน Web Interface ที่มีพื้นฐานมาจาก Ubuntu ดังนั้นใครที่ติดตั้ง Ubuntu อยู่แล้วสามารถติดตั้ง Package ของ Zentyal ได้เลยใน How-To ครั้งนี้จะเป็นการติดตั้งบน Ubuntu 14.04 มาเริ่มกันเลย
เพิ่ม Repository ของ Zentyal และทำการยืนยัน Public Key ด้วยคำสั่ง

sudo add-apt-repository "deb http://archive.zentyal.org/zentyal 3.5 main extra"

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 10E239FF

wget -q http://keys.zentyal.org/zentyal-3.5-archive.asc -O- | sudo apt-key add -

ติดตั้ง Package ของ Zentyal ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get update

sudo apt-get install zentyal


Continue reading

หากต้องการแชร์ file จากเครื่องที่เป็น Linux ให้เครื่องที่เป็น windows เข้ามาใช้งานนั้นก็สามารถทำได้โดยการติดตั้ง samba เพื่อช่วยจัดการ file sharing ใน Linux โดยในตัวอย่างนี้จะติดตั้งบน CentOS 7 เรามาดูวิธีการเลยครับ

การ Share file ให้ผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้อง Authentication

เพื่อง่ายในการติดตั้งจะใช้ package manager yum ในการติดตั้ง samba ใช้คำสั่ง

yum -y install samba samba-client

ต่อไปทำการ backup default config samba ไว้ก่อน

mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak


Continue reading

ส่วนประกอบของได้ข้อมูลมาแสดงผลบน Kibana ประกอบด้วย

  • Logstash : ทำหน้าที่เป็น Server ในการรับ Log จากเครื่องต่างๆ ใน How- To ครั้งนี้จะเรียกเครื่องที่ลง Logstash ว่า Logstash Server
  • Elasticsearch : ทำหน้าที่เก็บข้อมูล Log
  • Kibana : ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงผลที่สามารถค้นหาและเรียกดูรายระเอียดได้ผ่านทาง Web Interface
  • Logstash Forwarder : ทำหน้าที่เป็นตัวส่ง Log ของเครื่องต่างๆไปยัง Logstash Server ใน How-to ครั้งนี้จะเรียกเครื่องนี้ว่า Logstash Client

เตรียมเครื่องที่จะเป็น Logstash Server ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
เพิ่ม Repository และติดตั้ง Java 7 ด้วยคำสั่ง

sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java

sudo apt-get update

sudo apt-get -y install oracle-java7-installer


Continue reading