ก่อนที่เราจะไปใช้ Nmap เรามารู้จักข้อมูลของ Port ในเบื้องต้นกันก่อน Port คือหมายเลขที่ใช้ระบุประเภของการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายจะมีช่วงหมายเลขตั่งแต่ 1 ถึง 65535 โดยแบ่งเป็นช่วงดังนี้

  • Well-Know Port 1 ถึง 1023 เป็น Port มาตราฐานที่ใช้งานควบคุมการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นโดยระบบปฏิบัติการ
  • Registered Port 1024 ถึง 49151 เป็น Port ที่ใช้งานกับรูปแบบการให้บริการต่างๆโดยที่มีหน่วยงานควบคุมดูแลคือ IANA
  • Dynamic Port 49152 ถึง 65535 เป็น Port ที่อนุญาติให้ผ็ใช้งานสามารถนำไปกำหนดการใช้งานได้เอง


Continue reading

Silverstripe เป็นโปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Open Source อีกตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.silverstripe.org/
ก่อนทำการติดตั้ง Silverstripe นั้นต้องทำการติดตั้ง LAMP ก่อนดังนี้
ติดตั้ง Apache ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install apache2

ติดตั้ง MySQL ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install mysql-server mysql-client


Continue reading

หาก proxmox openvz ไม่สามารถเปิด console เครื่อง Guest ที่เป็น Openvz ที่หน้า web ui ได้มีวิธีแก้ไขดังนี้

remote เข้า terminal เครื่อง guest => Edit file /etc/init/tty1.conf ดังนี้


Continue reading

การแจ้งเตือนบน zabbix นั้นมีอยู่หลายทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนด้วย mail,sms,xmpp(jabber) หรือแม้แต่ run script ก็สามารถทำได้ ซึ่งในบทความนี้จะยกตัวอย่างการแจ้งเตือนด้วย e-mail โดยหากมี event เกิดขึ้นให้ส่ง mail แจ้งเตือนไปที่ user pongsiri@example.local ที่นี้มาดูการตั้งค่าใน zabbix กันน่ะครับ

เปิดหน้า Web UI ของ zabbix ขึ้นมา => แท็ป Administration => Media types => คลิ๊กที่ Email

ใส่รายละเอียดต่างๆ ลงไป

  • Name: ชื่อของ media
  • Type: เลือก Email
  • SMTP Server: ใส่ชื่อ Host หรือ IP ของเครื่อง SMTP Server
  • SMTP helo: ใส่ชื่อ host ของ SMTP Server
  • SMTP email: ใส่ชื่อ Sender เช่น zabbix@example.local

ติ๊ก Enabled แล้ว Save


Continue reading