sysdig คือ เครื่องมือสำหรับใช้ค้นหาปัญหาในระดับ system ซึ่งได้รวม tool ทุกอย่างไว้ใน application เดียวเช่น tcpdump, strace, lsof เป็นต้น เท่านั้นยังไม่พอ sysdig สามารถที่จะ save system activity เป็น file เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาในภายหลังได้ ในบทความนี้จะลองใช้ sysdig มาทำ audit LAMP Server และดูว่าผลจะเป็นอย่างไร ในตัวอย่างจะติดตั้ง LAMP บน Centos 7 แล้ว และมี ip address 192.168.56.100

การติดตั้ง sysdig มีขั้นตอนดังนี้

ทำการ Import key ของ Draios เพื่อให้สามารถเพิ่ม Draios repository ได้

rpm --import https://s3.amazonaws.com/download.draios.com/DRAIOS-GPG-KEY.public

แล้ว download Draios repository และทำการ config yum ให้สามารถใช้ repo นี้ได้

curl -s -o /etc/yum.repos.d/draios.repo http://download.draios.com/stable/rpm/draios.repo

ทำการ Enable EPEL Repository โดย EPEL คือ Extra Packages for Enterprise Linux ซึ่งต้องใช้เพื่อ download Dynamic Kernel Module Support (DKMS) package ซึ่ง sysdig ต้องใช้ และยัง download dependency อื่นๆ อีกด้วย


Continue reading

InfluxDB คือ time series, metrics และ analytics database ซึ่งเขียนด้วยภาษา Go ซึ่งไม่ต้องการ external dependency ใดๆ อีกแล้ว ในตอนนี้ InfluxDB ได้ออกมาล่าสุด version 0.8.8 ซึ่งยังเป็น alpha version อยู่ หรือยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานั้นเอง InfluxDB มี feature ที่สำคัญได้แก่ ใช้ภาษา SQL, มี HTTP(S) API, สามารถเก็บ data ได้เป็นหลัก billions เลยทีเดียว, Built in management interface และอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ website InfluxDB การติดตั้งนั้นก็ง่ายๆ โดยการ download package มาติดตั้งโดยใช้ dpkg หรือ rpm ในตัวอย่างใช้ OS Ubuntu server 14.04 ติดตั้ง InfluxDB มี ip address 192.168.56.118
เริ่มด้วยการ download package และติดตั้ง

wget http://s3.amazonaws.com/influxdb/influxdb_latest_amd64.deb; sudo dpkg -i influxdb_latest_amd64.deb

แล้วสั่ง start service InfluxDB

sudo service influxdb start

ที่นี้เรามาลองใช้งาน InfluxDB ผ่าน User interface ดูโดยใช้ Web browser เข้าไปที่ URL: http://192.168.56.118:8083


Continue reading

Monitoring and Analytics Add-on คือส่วนเสรืมที่มีว้สำหรับตรวจสอบการทำงานของแอปพลิเคชันบน Bluemix
เริ่มด้วยการเพิ่ม Add-on กันก่อน เข้าใช้งาน Bluemix แล้วเลือกที่ CATALOG เลือก Monitoring and Analytics ในส่วนของ DevOps ทำการเลือกชื่อแอปพลิเคชันที่ต้องการเพิ่ม Add-on แล้วกดปุ่ม CREATE เมื่อกลับมาที่แอปพลิเคชันจะพบกับชื่อ Monitoring and Analytics ปรากฏอยู่


Continue reading

OwnCloud 8 เพิ่งเปิดตัวไป มีคุณสมบัติใหม่ๆ เพิ่มเข้ามามากมาย เช่น หน้าการตั้งค่า Application แยกออกจากหน้าตั้งค่าหลัก สามารถกำหนด Favorit ให้กับไฟล์หรือ Folder ได้ ทำให้การใช้งานง่ายมากขึ้น เป็นต้น สำหรับท่านที่ติดตั้ง OwnCloud 7 ที่ติดตั้งผ่าน repository สามารถอัพเกรดเป็น OwnCloud รุ่นใหม่ได้เลยผ่านการอัพเกรด package สำหรับท่านที่อยากทดลอง OwnCloud 8 ก็สามารถติดตั้งได้ดังนี้

เพิ่ม key สำหรับ repository ก่อน

wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/xUbuntu_12.04/Release.key

sudo apt-key add - < Release.key

จากนั้นเพิ่ม repository

sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/community/xUbuntu_14.10/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list"


Continue reading

ThaiOpenSource เคยนำเสนอเรื่อง Moodle บน OpenShift ไปหลายครั้งแล้ว สำหรับครั้งนี้จะมาแนะนำวิธีติดตั้งแบบรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้คำสั่งบน terminal ไม่ต้องหา Git Repository และไม่ต้องติดตั้งเองให้ยุ่งยาก วิธีการที่จะมาแนะนำวันนี้คือเรียกใช้ผ่าน Dashboard ได้เลย สำหรับท่านที่มี account ให้ล็อกอินเข้าไปที่ OpenShift สั่งสร้าง Application ใหม่


Continue reading

Adempiere เป็นโปรแกรมด้าน ERP หรือ Enterprise Resource Planning ที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในองค์กร เพราะสามารถช่วยให้รู้จักวางแผนการลงทุนและใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เป็นโปรแกรม Business Suite ตัวหนึ่งที่รวม ERP, CRM และ SCM สำหรับกระบวนการทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน และเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมที่มีประโยชน์ตัวหนึ่ง ที่ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทสะดวกต่อการจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในบริษัท ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดกับองค์กรต่างๆได้

ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารงานภายในองค์กร สามารถพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรได้ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงทุกอย่างภายในองค์กรเข้าเป็นระบบเดียว และยังช่วยปรับปรุงงานภายในองค์กร สามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปพัฒนาการทำงานขององค์กรได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเฉพาะเวลาที่สิ้นเปลืองไป เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ได้ถูกรวบรวมเป็นระบบเดียวแล้ว จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถช่วยลดต้นทุนขององค์กรในการทำงานได้เป็นอย่างดีได้ทำการ

Adempiere ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2006 โดยแยกตัวออกมาจาก Compiere หลังจากที่ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางของ Compiere Community ที่เริ่มมีรูปแบบที่เรียกว่า lock-in/commercial มากกว่าที่จะเป็นแบบ sharing/enriching มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Open Source ERP ภายใต้ชื่อ Adempiere ERP&CRM

การติดตั้งโปรแกรม Adempiere บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ก่อนที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม Adempiere เราจำเป็นต้องติดตั้ง

  • PostgreSQL ซึ่งใช้สำหรับสร้างฐานข้อมูล (Database) เพื่อใช้งานกับ Adempiere
  • Java Development Kit เพื่อให้โปแกรมสามารถรันการทำงานได้
  • Adempiere


Continue reading

สำหรับท่านที่อยากทดลองเล่น Snappy Ubuntu Core บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองสามารถทดลองใช้งานได้ 2 แบบ คือ ทดลองใช้ผ่าน VirtualBox และ KVM ครั้งนะจะมาแนะนำการใช้งานผ่าน KVM กัน เริ่มจาก ให้คุณติดตั้ง KVM ให้เรียบร้อย และทดสอบว่า KVM พร้อมทำงานหรือไม่ดังนี้

sudo apt-get install qemu-kvm

จากนั้นลองทดสอบดูว่า kvm จะใช้งานได้หรือไม่

kvm-ok

ถ้าใช้งานได้จะได้ผลลัพท์ดังนี้


Continue reading

Nagios Remote Plugin Executor หรือ NRPE คือ addons ใช้สำหรับ monitor local resources บนเครื่อง client ที่เป็นระบบ linux ซึ่งบางอย่างไม่สามารถ monitor โดยใช้ SMNP v1,v2,v3 ได้ เราจะใช้ NRPE มา monitor เช่น การ monitor CPU, Memory, Storage เป็นต้น โดยหลักการทำงานคราวๆ ก็คือ icinga server จะเรียก plugin ของ nagios ที่ชื่อ check_nrpe แล้ว check_nrpe จะเชื่อมต่อไปที่ NRPE ที่อยู่บนเครื่อง linux client เพื่อที่จะดึงข้อมูลที่ monitor กลับไปแสดงที่ icinga โดย connection ระหว่าง server และ client จะถูกเข้ารหัสด้วย SSL เพื่อความปลอดภัยดังรูป

ในตัวอย่างจะมีเครื่อง icinga server 1 host ip 192.168.56.104/24 และ client ที่เป็น Ubuntu server 14.04 1 host ip 192.168.56.113/24


Continue reading

Node.js คือ open source runtime environment เพื่อสร้าง web application บน Server ได้อย่างง่ายๆ node.js นั้นจะ run บน command line เช่น node hello.js เป็นต้น ในบทความนี้จะบอกวิธีการ run เป็น service เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ web application หลายๆ web อันดับแรกให้ update os และติดตั้ง dependency ที่จำเป็นก่อน

sudo apt-get update && sudo apt-get install -y build-essential openssl libssl-dev pkg-config

ทำการติดตั้ง node.js โดยให้ donwload sourcecode จาก LINK นี้ก่อน

wget -c "http://nodejs.org/dist/v0.12.0/node-v0.12.0.tar.gz"

sudo tar -xzvf node-v0.12.0.tar.gz


Continue reading

Auto-Scaling เป็นวิธีการเพิ่มความสามารถในการรองรับความต้องการของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่อาจมีการใช้งานมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้
ติดตั้ง Cloud Foundry Command Line Tool และ Login เข้า Bluemix ด้วยคำสั่ง

cf api https://api.eu-gb.bluemix.net

cf login -u user_name

โดยทำการเปลี่ยน user_name เป็นบัญชีผู้ใช้ Bluemix ที่ได้สมัครไว้
ดาวน์โหลด Source ที่จะใช้ในการทดสอบครั้งนี้ที่ https://hub.jazz.net/project/shiyan/Samples4AutoScaling/overview

แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาด้วยคำสั่ง

sudo unzip shiyan_Samples4AutoScaling-master.zip -d /home/user/autoscaling

โดยทำการเปลี่ยนค่า user เป็นชื่อของผู้ใช้งานจากนั้นเข้าไปที่ไดเร็กทอรี่ที่ได้ทำการแตกไฟล์มาและทำการสร้างแอปพลิเคชัน Push Code ขึ้นไปยัง Bluemix ของเราด้วยคำสั่ง

cd /home/user/autoscaling/Sample4AutoScaling/Deploy

cf push app _name -m 512m -p Sample4AutoScaling.war


Continue reading