ครั้งก่อนเราได้รู้จักวิธี Block โดเมนไม่พึงประสงค์บนกันไปแล้ว วันนี้เรามาใช้ SpamAssassin จัดการกันดูบ้าง

ก่อนอื่นให้สร้างไฟล์ /opt/zimbra/conf/sa/sausers.cf จากนั้นใส่กฏดังนี้

blacklist_from account/domain
whitelist_from account/domain

ดังตัวอย่าง

null


Continue reading

ถ้าถามว่าระบบ Document Management ที่มีการใช้งานมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น คำตอบที่ได้น่าจะเป็น Solution ง่ายๆ ที่เรียกว่า “Shared Network Drive” ซึ่งถือว่าเป็น Solution ที่มีการใช้งานได้ง่ายๆ ทั้งแผนก IT และ User กันเลยทีเดียว เพียงแต่ว่าการใช้ Network Drive นั้น มีข้อจำกัดอยู่พอสมควร เช่น การค้นหา File ที่ยากลำบาก, ไม่มี Version Control, ไม่มี Security ที่ดีพอ, Audit Log เป็นต้น โดยถ้าหากว่า File Sharing ที่ใช้ในองค์กรนั้น มีจำนวน Content ไม่มากหรือผู้ใช้ ไม่มากนัก ก็คงจะไม่เกิดปัญหาซักเท่าไหร่ แต่ถ้าหากมี Content เก็บอยู่ใน Share Drive ในปริมาณมากๆ แล้วละก็ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะตามมาเป็นเป็นเงาตามตัวเลยทีเดียว

จากปัญหาข้างต้น สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยใช้ความสามารถของ Alfresco เพราะว่าใน Alfresco นั้นรองรับมาตรฐาน CIFs (Common Internet File System) ซึ่งเป็น Protocol ที่ใช้กำหนดมาตรฐานการเข้าถึง File บน Internet และ Intranet ดังนั้นจึงทำให้ Alfresco มี Feature ในการทำงานเป็น Shared Network Drive ได้


Continue reading

Codiad เป็นโปรแกรมทีทำหน้าที่เป็น IDE (integrated development environment) ที่ทำงานผ่านเว็บเบราเซอร์ สามารถอ่านความสามารถเพิ่มเติมได้ที่ http://codiad.com/
ติดตั้ง PHP และ Apache ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get update

sudo apt-get install apache2 apache2-utils php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt git

แก้ไขไฟล์ dir.conf ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Continue reading

เราสามารถสร้าง Link เอกสาร เพื่อไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ โดยกำหนดได้ว่าจะให้เอกสารใดเกี่ยวข้องกับเอกสารนี้บ้าง ดังนี้ เข้าไปที่ localhost:8080/share จากนั้นเข้าไปยังไฟล์เอกสารที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันกับเอกสารอื่น ดังรูป

null

คลิกเข้าไปที่ไฟล์เอกสารที่ต้องการ เลื่อนลงมาด้านล่างทางขวา ในส่วน Properties จะเห็นว่ามีข้อมูลของเอกสาร (Document Information) ดังรูป


Continue reading

ปกติแล้วเมื่อเราเข้าไปที่ Site ใน Alfresco แล้วคลิกที่แถบ Document Library ซึ่งเราเข้าเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ เนื่องจากเป็นที่เก็บ Folder และไฟล์ต่างๆ ดังรูปด้านล่างนะครับ

null

ซึ่งในบางครั้งเราอาจจะต้องการ ให้ Alfresco ทำการกรองเอกสารแยกตาม Status ต่างๆ เช่น ถ้าเป็นเอกสารประเภท ISO ผู้ใช้อาจจะอยากทราบว่าเอกสารนั้นผ่านการ Review หรือ ผ่านการ Approve จาก DCC รึยัง หรือเอกสารนี้ผ่านการประกาศใช้งานจาก QMR รึยัง ซึ่งนอกเหนือจากที่เราสามารถตรวจสอบได้จาก Workflow แล้วเรายังสามารถทำการดูสถานะของเอกสารได้จาก Document Filter ได้อีกด้วย ซึ่ง Alfresco จะเตรียม Document Filter ให้อยู่แล้ว เช่น All Documents, I’m Editing, Others are Editing, Recently Modified, Recent Added, My Favorites แต่ในบางครั้ง Filter ใน Alfresco ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเรา ซึ่งเราสามารถทำการเพิ่ม Document Filter ได้ ดังรูปด้านล่าง


Continue reading

ใน Alfresco Explorer นั้น ถ้าเราทำการ Add Content หรือนำเข้าเอกสาร เราจะพบกับ Content Wizard ให้เราเลือกว่า จะให้เก็บ Content เป็นประเภทเอกสารอะไร เช่น เอกสารประเภทใบลา เป็นต้น

null

ในส่วนของประเภทเอกสารเราสามารถทำขึ้นได้เอง ซึ่งเราจะเรียกว่า Content Model

null


Continue reading

ตามปกติแล้วการแก้ไขเอกสาร ใน Alfresco นั้น ผู้ใช้งานจะต้องมีโปรแกรมที่เครื่อง Client ติดตั้งอยู่ เช่น Microsoft Office หรือ Open Office เป็นต้น ซึ่ง Alfresco ก็มีฟังก์ชั่นในการแก้ไขเอกสาร โดยที่ไม่ต้องใช้ Microsoft Office นั่นก็คือ การแก้ไขเอกสารผ่านทาง Google Docs นั่นเอง
วิธีการให้ทำดังนี้นะครับ ทำการแก้ไขไฟล์ alfresco-global.properties ใน path ของ C:\Alfresco\tomcat\shared\classes นะครับ โดยเพิ่ม Config ในส่วนของ Google Docs ดังนี้นะครับ

### Google Docs
googledocs.googleeditable.enabled=true
googledocs.username=youraccount@gmail.com
googledocs.password=yourpassword

จากนั้นให้ทำการแก้ไขไฟล์ share-config-custom.xml ใน path ของ C:\Alfresco\tomcat\shared\classes\alfresco\web-extension โดยเพิ่ม Config ในส่วนของ DocumentLibrary ซึ่งจะทำให้มีเมนูในการสร้างเอกสารจาก Google Docs ได้ครับ ดังรูปนะครับ

null


Continue reading

ปกติแล้วหากเราดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Alfresco Community จากเว็บไซต์ผู้พัฒนา ตัวติดตั้งนั้นจะรวม Application ที่จำเป็นสำหรับ Alfresco อยู่แล้ว ซึ่งได้แก่ Tomcat, PostgreSQL, SWFTools, LibreOffice และ ImageMagick โดยขั้นตอนการติดตั้ง Alfresco community version 5 บนระบบปฏิบัติการ Windows มีดังนี้ ดาวน์โหลด Alfresco Community Edition ได้ที่หน้าดาวน์โหลด โดยให้เลือกเวอร์ชัน สำหรับระบบปฏิบัติการที่เราต้องการ ในที่นี้ให้เลือกเป็น Windows 64

null

เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเริ่มการติดตั้ง จะเริ่มด้วยขั้นตอนการเลือกภาษา โดยจะเป็นการเลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง

null


Continue reading

จากบทความที่ผ่านมาเรื่อง “การสร้าง Workflow โดย Activiti” นั้น ผมได้พูดถึงการติดตั้ง Activiti Workflow Engine การติดตั้ง Activiti Designer ผ่าน Eclipse ตลอดจนถึงการสร้าง Workflow ง่ายๆ ขึ้นมาใช้งานผ่าน Activiti Explorer นะครับ ในบทความนี้ผมจะพูดถึง การสร้าง Form และ Workflow ที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อใช้ใน Alfresco การนำเอา Business Rule เข้ามาประยุกต์ใข้งานใน Alfresco ตลอดจนถึงการเขียน Java ใน AutoTask การเขียน Java Script เข้าไปยัง Workflow อีกด้วย

สำหรับ Workflow ของ Alfresco ใน Version 4.0 นั้น เป็นที่รู้กันว่าได้มีการเปลี่ยนครั้งใหญ่ คือ เปลี่ยน Workflow Engine จาก jBPM ซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ Version แรกๆ เป็น Activiti Workflow Engine ซึ่ง Alfresco ได้เป็น Sponsor รายใหญ่ในการสร้าง Activiti Workflow Project ขึ้นมา โดย Workflow Engine ที่พัฒนาขึ้นมานั้น Compile ตาม BPMN 2.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการออกแบบ Workflow


Continue reading

DLNA Server เป็นบริการ Universal Plug’n Play สามารถแชร์ไฟล์มีลติมีเดียผ่านระบบเน็ตเวิร์คได้ ทั้งเพลง วิดีโอ และไฟล์ภาพ เราสามารถติดตั้ง DLNA Server สำหรับทำ Home Entertainment ในบ้านได้ง่ายๆ โดยใช้ minidlna วิธีการนี้เป็นการ compile จาก source code วิธีการนี้สามารถเอาไปใช้กับ Ubuntu และ Linux ตระกูล Debian เช่น Raspbian ได้

มาติดตั้ง package ต้องใช้กันก่อน

sudo apt-get install -y automake build-essential libexif-dev libjpeg-dev libid3tag0-dev libflac-dev libvorbis-dev libsqlite3-dev libavformat-dev git

ดาวน์โหลด minidlna และคลี่ไฟล์ดังนี้

wget http://cznic.dl.sourceforge.net/project/minidlna/minidlna/1.1.4/minidlna-1.1.4.tar.gz

tar zxvf minidlna-1.1.4.tar.gz

cd minidlna


Continue reading