วันนี้เราจะมาเพิ่ม Property เข้าไปใน User Profiles กันครับ ซึ่งการที่เราสามารถเพิ่ม Property เข้าไปใน User Profile ได้เพิ่มเติมนั้น จะมีประโยชน์มากนะครับ เช่น

 • กรณีที่เราต้องการ Sync ข้อมูลจาก Ldap มาเก็บไว้ที่ Alfresco เราก็สามารถเพิ่ม Property และทำการ Sync ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ
 • เราต้องการกำหนดให้ User บางคนมีสิทธิ์ในการทำงานเพิ่มเติม เราก็สามารถทำการเพิ่ม Property และทำการกำหนดให้ User นั้นๆ มีสิทธิ์เพิ่มเติมได้นนะครับ
 • บางครั้งต้องการเก็บข้อมูลบางอย่างที่จะใช้ใน Workflow เช่น ลายเซ็น ซึ่งก็คงจำเป็นที่จะต้องเพิ่ม Property และทำการกำหนดลายเซ็นของแต่ละคนนะครับ

สำหรับ User Profile นั้นจะเข้าไปดูได้จากการคลิกที่ มุมด้านบนขวานะครับ คลิกที่ชื่อของ User ที่ Login เข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกที่ My Profile นะครับ

Continue reading

โดยปกติแล้วเราสามารถตรวจสอบขนาด Mailbox Quota ของแต่ละ user ได้ผ่าน Admin UI อยู่แล้ว โดยเข้าไปที่

Configure > Domains > Mailbox Quota

null

แต่วันนี้เราจะมาดูวิธีตรวจสอบ Mailbox Quota ของแต่ละ User ผ่าน script และ CLI กัน


Continue reading

ในการใช้งาน Alfresco ในมุมของการจัดการเอกสาร Document Management นั้น Alfresco มี Feature ให้ใช้งานได้อย่างมากมาย ไม่แพ้ระบบ Document Management ตัวดังๆ อย่างเช่น Oracle UCM, Documentum, FileNet, SharePoint เลยทีเดียว โดยเมื่อเราพูดถึงระบบ Document Management นั้น จะมี Feature หลักๆ ดังนี้ คือ

 • การจัดการ Version ของเอกสาร (Version Control)
 • การจัดการเรื่องความปลอดภัย และ การ เข้าถึงเอกสาร (Document Security)
 • การค้นหาเอกสาร (Search)
 • การนำเข้าเอกสาร (Uploading Document)

และ อื่นๆ อีกมากมาย


Continue reading

สำหรับผู้ที่เคยเล่น Workflow Model บน Alfresco อาจจะเคยพบเจอปัญหานี้ โดยหากเราได้มีการประกาศ properties เป็นประเภท d:int จะทำให้เกิด Error ขึ้นเมื่อมีการสั่ง View Task Detail ขึ้นมา ดังรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

โดยปัญหานี้เกิดจากการไปกำหนด properties ใน Workflow Model โดยไปประกาศเป็นประเภท d:int ตามตัวอย่างดังรูปด้านล่าง


Continue reading

เมื่อเราติดตั้ง zimbra mail ใช้งานอาจจะเคยประสบปัญหามีเมลไม่พึงประสงค์ส่งเข้ามาภายในโดเมนเรา เราสามารถป้องกันไม่ให้ mail เหล่านี้ส่งเข้าหาเราได้โดย
ไปที่ไฟล์ /opt/zimbra/conf/zmconfigd/smtpd_sender_restrictions.cf จากนั้นเพิ่ม client_sender_access hash:/opt/zimbra/conf/postfix_reject_sender ดังรูป

null

สร้างไฟล์ /opt/zimbra/conf/postfix_reject_sender และเพิ่มโดเมนที่ไม่ต้องการให้ส่งเมลมายังโดเมนเราลงไปโดยมีรูปแบบ ดังนี้

null


Continue reading

Alfresco รองรับการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ในระบบได้ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้ในระบบเพื่อควบคุมและจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือการประทำใดๆ ในระบบได้ สิทธิ์ของผู้ใช้บน Alfresco ที่มีอยู่แต่เดิมนั้น มีเพียงแค่

 • consumer : อ่านได้ ดาวน์โหลดได้ แต่แก้ไข, เพิ่ม หรือลบข้อมูลไม่ได้
 • editor : อ่าน และแก้ไขได้ ดาวน์โหลดได้ แต่เพิ่ม หรือลบข้อมูลไม่ได้
 • contributor : อ่าน และเพิ่มข้อมูลได้ ดาวน์โหลดได้ แต่แก้ไข หรือลบข้อมูลไม่ได้
 • collaborator : อ่าน เพิ่ม และแก้ไขข้อมูลได้ ดาวน์โหลดได้ แต่ลบข้อมูลไม่ได้
 • coordinator : มีสิทธิ์เทียบเท่ากับ owner
 • owner : เป็นสิทธิ์ที่ให้กับผู้ที่เป็นคน create file ดังกล่าวบน Alfresco ซึ่งมีสิทธิ์ในการกระทำกับไฟล์ดังกล่าวได้ทุกอย่าง

จากสิทธิ์ที่ผมได้อธิบายด้านบน จะเห็นว่าไม่มีสิทธิ์ใดเลยที่จะระบุ เพื่อห้ามไม่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจาก Alfresco แต่สิทธิ์ในการห้ามดาวน์โหลดกลับเป็นสิทธิ์ที่จำเป็นต้องมี


Continue reading

Webmin เป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการ Server ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.webmin.com/
เพิ่ม Repository ของ Webmin ที่ไฟล์ sources.list ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/apt/sources.list

ทำการเพิ่ม Repository ดังนี้

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib


Continue reading

ครั้งที่แล้วพาเล่น Arduino ESP8266 IDE กับ ESP-01 ซึ่งดูจะไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไร สามารถ flash ได้ แต่พอได้ลองกับ NodeMCU Devkit กลับใช้งานไม่ได้ เพราะ esptool อ่านค่าสถานะ flash mode จาก Devkit ไม่ได้นั่นเอง โดยปกติ esptool จะส่งค่าไป enable flash mode ที่ตัว ESP จากที่สังเกตพบว่าไม่ทำงาน ได้ความรู้จากพี่ช้างแห่ง Ayarafun Factory มาว่า esptool ที่ bundle มามันใช้บน OSX ไม่ได้มันมีบั๊ก เลยเข้าไปดูไฟล์ platform.txt ก็ถึงบางอ้อเลย มันคนละตัวกันแน่นอน

วิธีการแก้ปัญหานี้คือให้ดาวน์โหลด esptool ตัวใหม่มาดังนี้

git clone https://github.com/themadinventor/esptool.git

cd esptool


Continue reading

Alfresco รองรับการแชร์ข้อมูลผ่านระบบเน็ตเวิร์คแบบ CIFs ได้ ซึ่งเมื่อเปิดใช้บริการแล้ว เราจะเห็นว่ามีไฟล์ __Alfresco, __CheckInOut.exe, __ShowDetails.exe อยู่นะครับ ซึ่งไฟล์เหล่านี้ Alfresco ได้เตรียมไว้ให้เราทำ Action ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Content นะครับ เช่น ถ้าหากว่าเราต้องการดูรายละเอียดของเอกสาร เราก็สามารถลากไฟล์ไปใส่ใน __ShowDetails.exe นะครับ แค่นี้เอง Web Browser ก็จะเปิด Alfresco เพื่อให้ดูข้อมูลแล้ว หรือ บางทีต้องการทำการ Lock ไฟล์เพื่อแก้ไข เราอาจจะทำการลากไฟล์ไปใส่ใน __CheckInOut.exe นะครับ ก็จะเป็นการ Lock ไฟล์เรียบร้อยแล้ว

1

ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะมี Requirement ที่ไม่ต้องการให้ Alfresco แสดงไฟล์ __Alfresco, __CheckInOut.exe, __ShowDetails.exe เนื่องจากว่าอยากให้เหมือน Share Drive จริงๆ เลยนะครับ ก็สามารถทำได้นะครับ โดยการเพิ่ม Code Config เข้าไปที่ ../Shared/classes/alfresco-global.properties


Continue reading

rbenv เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตั้งและพัฒนาเว็บไซต์ที่เขียนด้วย Ruby on Rails สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://github.com/sstephenson/rbenv

ติดตั้ง rbenv ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get update

sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev python-software-properties libffi-dev rbenv


Continue reading