การสร้าง Instance บน OpenStack สามารถสร้างได้ง่ายๆ ผ่าน Dashboard ในที่นี้จะใช้ Linux Image ขนาดเล็กที่ชื่อว่า CirrOS สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://docs.openstack.org/image-guide/content/ch_obtaining_images.html

เลือก Create Image แล้วระบุค่าตามด้านล่าง แล้วกด Create Image

Name: cirros
Image Source: Image File 
(แล้วก็ Browse ไปที่ไฟล์ที่โหลดมา)
Format: QCOW2 - QEMU EMUlator

null


Continue reading

Key Pair เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ใช้จะใช้ในการติดต่อเข้าใช้งาน Virtual Machine เป็นการสร้างกุญแจตามหลัก Public Key Infrastructure (PKI) จำเป็นจะต้องเตรียมไว้ก่อนการสร้าง Instance ถ้ามีอยู่ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่อีก เราสามารถใช้ Key เดียวกับหลาย Instance ได้ ที่รายการ Project → Compute → Access & Security ที่แท็ป Key Pairs เลือก Create Key Pair

null


Continue reading

Gogs เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการให้บริการ Git ภายในเครื่อง Server ส่วนตัวที่พัฒนาขึ้นมาจากภาษา Go สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://gogs.io/

ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get -y install mysql-server

กำหนดรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน MySQL


Continue reading

เนื่องจากการเข้าถึง Alfresco Share นั้น เราสามารถเข้าถึงได้โดย http://hostname/share แต่ถ้าเราต้องการให้ใส่เพียงชื่อ host แล้วไปที่ application ทันที สามารถทำได้โดย ไปที่ file /tomcat/webapps/ROOT/index.jsp เพิ่ม response.sendRedirect("/share/"); เข้าไปดังรูป

null


Continue reading

เนื่องจากไปค้นของเก่าจากลังเจอ LCD 16×2 I2C ใช้ Chip PCF8574 ได้เอามาลองเล่นกับ Raspberry Pi แต่ Python Module สำหรับ PCF8574 ไม่มี ก็เลยลองค้นหาวิธีการใช้ พบว่ามีคนที่เจอปัญหาเดียวกัน เขาเขียน tool ขึ้นมาตัวนึงชื่อ lcdi2c สั่งงานผ่าน command line ได้เลย ซึ่งน่าสนใจมาก ก็เลยเอามา blog ไว้ก่อน เดี๋ยวจะลืม

เครื่องมือนี้ใช้ Wiring Pi ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งให้เรียบร้อย จากนั้นดาวน์โหลดโค้ด lcdi2c มา compile ดังนี้

mkdir lcdi2c
cd lcdi2c
wget http://telecnatron.com/articles/Utility-To-Control-1602-LCD-On-Raspberry-Pi-Via-A-PCF8574-I2C-Backpack-Module/lcdi2c.tar.gz
tar zxvf lcdi2c.tar.gz
make

เราจะได้ binary มาไฟล์นึงชื่อ lcdi2c จากนั้นย้ายไปที่ /usr/local/bin ดังนี้

mv lcdi2c /usr/local/bin/


Continue reading

หลังจากได้ลองเล่น ArchLinux ARM บน Raspberry Pi 2 ดู kernel ก็พบว่าเป็น Kernel 3.10 แล้วก็เลยเอา Zyxel NWD2105 Wireless N-lite USB Adapter มาเสียบก็พบว่า Kernel มองเห็นเลย แต่ใช้ไม่ได้ต้องตั้งค่ากันก่อน วิธีตั้งค่า Wireless Lan ทำได้หลายวิธี ใช้เครื่องมือ wlan-menu, iw ก็ได้แต่ว่า ArchLinux ARM มี package ไม่ครบครับ ดังนั้นต้องติดตั้งเพิ่ม

ใช้ pacman ติดตั้ง package เหล่านี้เพิ่มดังนี้

pacman -S wireless_tools wpa_supplicant wpa_actiond dialog

จากนั้นมาสร้างไฟล์ config กัน เนื่องจาก ArchLinux ARM ใช้ systemd แล้ว ถ้าจะให้ดีเขียน unit file ให้ systemd จะดีกว่า แต่เราสามารถใช้ netctl แบบเดิมได้อยู่ แต่ในอนาคตคงโดนตัดออก ถ้าชินกับ netctl ให้คัดลอกไฟล์ /etc/netctl/example/ จะมีตัวอย่าง profile อยู่ให้คัดลอก ไฟล์ wireless-wpa ออกมาแล้วแก้ไขค่าตามที่ต้องการ

cp /etc/netctl/example/wireless-wpa /etc/netctl/wlan


Continue reading

ผมได้มีโอกาสทดลอง ArchLinux ARM บน Raspberry Pi 2 เป็นครั้งแรก ปกติก็ไม่ได้ใช้ ArchLinux อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไร การติดตั้ง ArchLinux ARM บน SD Card ใช้เครื่องมือเฉพาะอย่างเช่น bsdtar และบังคับให้แบ่ง partiton บน SD Card เป็น vfat และ ext4 ซึ่งบน Mac ที่ผมใช้อยู่ทำไม่ได้ ก็เลยต้องติดตั้ง Ubuntu Server ลงใน VMware Fusion ใช้ USB Card Reader และสั่งเชื่อมต่อไปยัง VM ของ Ubuntu วิธีการติดตั้งก็ง่ายมาก

เริ่มจากติดตั้งเครื่องมือที่ต้องใช้กันก่อน

sudo apt-get install bsdtar

หลังจากเสียบ USB Card Reader แล้ว Ubuntu จะเห็น device เป็น /dev/sdX ดูตรง X ถ้าไม่แน่ใจใช้คำสั่ง lsblk ช่วยได้ ของผมเป็น /dev/sdc สั่งสร้าง partition ใหม่ดังนี้

fdisk /dev/sdc


Continue reading

OpenStack มีการจัดการความปลอดภัยให้แต่ละ instance ผ่าน Security Group ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่า IP หรือ Protocol ใดสามารถผ่านเข้าออกในแต่ละ instance ได้ Security Group จะทำหน้าที่คล้าย Firewall ให้กับ instance นั่นเอง การกำหนดค่า Security Group ว่าจะเปิดพอร์ตอะไร ให้ไอพีอะไรบ้าง เรื่องความปลอดภัยบนคลาวด์เป็นเรื่องสำคัญ ความปลอดภัยเบื้องต้นบนอินเทอร์เน็ตคือการเปิดใช้งานพอร์ต (Port) ต่าง ๆ ตามแต่ละบริการ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์จะใช้พอร์ต 80 เป็นต้น เราสามารถกำหนดได้ว่าจะเปิดพอร์ตอะไรบ้างได้ และสามารถบันทึกไว้เป็นรายการ เช่น รายการสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เปิดพอร์ต 80, 443 เป็นต้น สำหรับเซิร์ฟเวอร์แบบอื่น ก็กำหนดเปิดพอร์ตที่จะใช้งานไว้ จะใช้งานเมื่อไร ก็บอกว่าให้ใช้ตามรายการนั้น ๆ ได้เลย

มาเริ่มกันเลยครับ ให้กดปุ่ม Create Security Group

null


Continue reading

หลาย ๆ ท่านที่ใช้งาน Alfresco 4.2.x จะประสบปัญหาคือไม่สามารถใช้ IE11 Login Alfresco ได้ เนื่องจาก IE11 มีการเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ มากมายในส่วน User-agent เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยแก้ไขค่าไฟล์ $TOMCAT_HOME/webapps/share/WEB-INF/classes/alfresco/site-webscripts/org/alfresco/components/guest/login.get.html.ftl ดังนี้

แก้ไขค่าจาก

null

เป็น

null

จากนั้น restart service alfresco โดย

service alfresco restart

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้ IE11 กับ Alfresco 4.2 ได้แล้ว

ทางศูนย์ OSS4Corp ร่วมกับ SIPA จัดอบรมหลักสูตร PHP Programming with Laravel Framework

วันอบรม

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 12 มิ.ย. 2558
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 19 มิ.ย. 2558
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 24 – 26 มิ.ย. 2558
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 1 – 3 ก.ค. 2558
 • รุ่นที่ 5 วันที่ 8 – 10 ก.ค. 2558

วิทยากร : ผศ.ดร. สุขุมาล กิติสิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ค่ามัดจำสำรองที่นั่ง : 2,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครเลือกหลักสูตร และกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
 2. จำกัดการสมัคร หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน
 3. ผู้สมัครต้องชำระเงินค่ามัดจำสำรองที่นั่ง 2,000 บาท ก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินผ่านเว็บไซต์
 4. ผู้สมัครจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน เมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 3 วัน หลังเดือนสิงหาคม 2558
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ กรณีที่ผู้สมัครไม่เข้าร่วมอบรม หรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเงื่อนไขการคืนเงินค่ามัดจำ

ความต้องการขั้นพื้นฐาน

 1. ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP
 2. ผู้เข้าอบรมควรมีความเข้าใจในหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)

สนใจสมัครอบรม และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/site/phplaraveltraining

โทรศัพท์ 099-826-3909