การทำชุด Index (Attributes) ใน Document Management นั้นมีความสำคัญมาก เพราะการ Design ชุด Index ที่ดี จะทำให้สามารถค้นหาเอกสารได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และทำให้การเขียนโปรแกรมให้เข้ากับ ส่วนต่างๆ ของระบบ เป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยระบบ Enterprise Content Management โดยทั่วไปนั้น จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

  • Document Type หมายถึง ประเภทของเอกสาร ยกตัวอย่างเช่น ในองค์กรอาจจะมีประเภทของเอกสาร ที่แตกต่างกันออกไป เช่น เอกสารประเภท invoice, เอกสารประเภท HR หรือเอกสารประเภทอื่นๆ ในแต่ละประเภทเอกสารก็จะมี Attributes ที่แตกต่างกันออกไป
  • Attributes (Meta Data) หมายถึง ชุด Index ที่จะแนบไปกับ Document Type ยกตัวอย่างเช่น ในเอกสารประเภท Invoice ก็มักจะประกอบไปด้วย Index คือ Invoice Number, Invoice Date, Customer Name เป็นต้น

การจัดทำ Document Type และ Attributes นั้น ถ้าหากว่าเป็น Software บางราย เช่น Oracle Web Content, ECM Documentum, IBM FileNet จะมี Tools ในการสร้าง Document Type ที่ง่ายทีเดียว แต่สำหรับ Alfresco นั้นจะใช้วิธีการ Config ผ่าน XML File ซึ่งถ้าหากว่าเข้าใจถึงวิธีการทำงานแล้ว ก็ไม่ยากเหมือนกัน


Continue reading

มาติดตั้ง WordPress ให้ทำงานกับ OpenLiteSpeed เริ่มต้นด้วยทำการติดตั้ง OpenLiteSpeed ด้วยคำสั่งดังนี้

sudo apt-get update

sudo apt-get install build-essential libexpat1-dev libgeoip-dev libpng-dev libpcre3-dev libssl-dev libxml2-dev rcs zlib1g-dev

cd ~

wget http://open.litespeedtech.com/packages/openlitespeed-1.3.10.tgz

tar xzvf openlitespeed*


Continue reading

osCommerce เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตั้งร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบ CMS ที่สามารถใช้งานได้โดยง่ายและมือเครื่องมีช่วยในการจัดการสินค้า สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oscommerce.com/ ก่อนทำการติดตั้ง osCommerce ต้องติดตั้ง LAMP ก่อนดังนี้

ติดตั้ง Apache ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install apache2

sudo apt-get install apache2-utils

ติดตั้ง MySQL ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install mysql-server mysql-client


Continue reading

จากบทความการจัดการการเข้าถึงข้อมูลให้มีความปลอดภัยบน Alfresco นั้น เราจะสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Folder และ Content ต่างๆ ได้ โดยการเพิ่ม คลิกที่ Manage Permission ดังรูป

null

จากนั้นก็ทำการเพิ่ม Group หรือ User ที่จะกำหนดการใช้งานใน Folder หรือ Content ซึ่งการกำหนดสิทธิ์ต่างๆ เราจะกำหนดให้เป็น Role โดย Alfresco จะมี Role ให้เราได้เลือกใช้งานกันอยู่ทั้งหมด 5 Role ด้วยกันนะครับ ได้แก่ Editor, Consumer, Collaborator, Coordinator, Contributor ดังรูป

null


Continue reading

OpenLiteSpeed เป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็น Web Server สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://open.litespeedtech.com/mediawiki/
ติดตั้ง Dependencies และ Build Dependencies ด้วยคำสั่ง
sudo apt-get update

sudo apt-get install build-essential libexpat1-dev libgeoip-dev libpng-dev libpcre3-dev libssl-dev libxml2-dev rcs zlib1g-dev

Compile และติดตั้ง OpenLiteSpeed ด้วยคำสั่ง

cd ~

wget http://open.litespeedtech.com/packages/openlitespeed-1.3.10.tgz

tar xzvf openlitespeed*


Continue reading

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ท่านจำเป็นต้องสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ทางอเมซอนจะตัดเงินจำนวน 1 USD เป็นการตรวจสอบว่าบัตรใช้งานได้ เข้าไปที่หน้าเว็บ http://aws.amazon.com/ แล้วเริ่มดำเนินการได้

ในบทความนี้จะเป็นตัวอย่างในการสร้าง Web Serverด้วยลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ หลังจากท่าน Login แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เลือกที่ EC2 (ตัวเลือกแรก ทางซ้ายมือ)

null


Continue reading

PrestaShop เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตั้งร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบ CMS ที่สามารถใช้งานได้โดยง่ายและมีเครื่องมือช่วยในการจัดการสินค้า สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prestashop.com/ ก่อนทำการติดตั้ง PrestaShop ต้องติดตั้ง LAMP ก่อนดังนี้ ติดตั้ง Apache ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install apache2

sudo apt-get install apache2-utils

ติดตั้ง MySQL ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install mysql-server mysql-client


Continue reading

เคยนำเสนอเกี่ยวกับ Netatalk บน Ubuntu 12.04 ไปเมื่อนานมาแล้ว โดยใช้ Netatalk 2 ที่มีอยู่บน Ubuntu Repository ครั้งนี้มาแนะนำวิธีการติดตั้งและตั้งค่า Netatalk 3.1.7 รุ่นใหม่ บน Ubuntu 14.04.2 เพื่อรองรับการทำงานที่ดีมากขึ้น ก่อนลงมือทำให้หาฮาร์ดดิสที่มีพื้นที่มากเป็น 2 เท่าสำหรับสำรองข้อมูลในเครื่อง Mac จากนั้นมาลงมือกันเลย

ติดตั้ง package ที่จำเป็นสำหรับคอมไพล์ Netatalk ดังนี้

apt-get install -y build-essential libevent-dev libssl-dev libgcrypt11-dev libkrb5-dev libpam0g-dev libwrap0-dev libdb-dev libtdb-dev libmysqlclient-dev libavahi-client-dev libacl1-dev libldap2-dev libcrack2-dev systemtap-sdt-dev libdbus-1-dev libdbus-glib-1-dev libglib2.0-dev tracker libtracker-sparql-0.16-dev libtracker-miner-0.16-dev acl attr avahi-daemon

จากนั้นดาวน์โหลด source code ของ Netatalk มาดังนี้

wget http://prdownloads.sourceforge.net/netatalk/netatalk-3.1.7.tar.gz


Continue reading

ในการ Implement ระบบ ECM นั้น สิ่งแรกๆ ที่จะต้องทำก็คือ การจัดทำเรื่อง User และ การจัดการเรื่องการเข้าถึงข้อมูล Permission ต่างๆ ซึ่ง Alfresco นั้นมีระดับในการกำหนด Permission ที่ชัดเจนและมีความยืดหยุ่นสูง สำหรับ Alfresco การกำหนด Permission นั้น จะกำหนดได้ 2 ส่วน คือ 1. Space และ 2.Content ยกตัวอย่างเช่น ถ้าในองค์กรของเรามี Finance Department Space ดังนั้น Group ที่จะเข้าไปดูได้ น่าจะเป็น

1. Group ของ Finance
2. Group ของ Sales
3. Group ของ ผู้บริหาร

แต่ทั้ง 3 แผนกแม้จะสามารถเข้าไปใน Finance Department ได้ แต่ก็จะมีสิทธิ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน ตลอดจนถึง Content ที่อยู่ใน Space ก็ยังสามารถกำหนดได้อีกว่าใครสามารถทำอะไรใน Content ได้บ้าง บางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออก อย่างนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ


Continue reading

โดย default แล้ว User ที่อยู่บนระบบจะสามารถสร้าง sites ได้ แต่ในที่นี้เราจะมากำหนดให้ user ที่อยู่ใน group SITE_CREATORS เท่านั้นที่มีสิทธิ์สร้าง sites นอกนั้นไม่สามารถสร้างได้ มาดูวิธีทำกันดีกว่า
ก่อนอื่นให้สร้าง Group ขึ้นมาก่อน ตัวอย่างสร้าง group ชื่อ SITE_CREATORS

null

จากนั้นคลิก Repository เลือกโฟลเดอร์ Sites และเลือก Manage permissions

null


Continue reading