Suriyan รวบรวมฟอนต์ภาษาไทยที่สามารถใช้งานร่วมกับ Linux ได้เป็นอย่างดีที่สามารถทดแทนฟอนต์ที่ลายเส้นคล้ายคลึงกันได้ ซึ่งฟอนต์สวยๆ ทั้งหมดต้องยกเครดิตให้ผู้ออกแบบและนักพัฒนาครับ Suriyan มีฟอนต์ไทยกว่า 40 แบบที่สามารถใช้ในงานออกแบบงานกราฟิกได้จริง มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ ตัวพิมพ์คมชัด ท่านใดที่ทำงานด้านกราฟิกแล้วใช้ Linux อยู่ห้ามพลาดครับ ท่านสามารถดาวน์โหลด Suriyan build ล่าสุดได้ที่ Suriyan Archive หรือติดตั้งฟอนต์ทั้งหมดได้จาก Suriyan Repository ได้เช่นกัน ดูภาพฟอนต์สวยๆ ได้ข้างล่างครับ สำหรับชื่อภาษาไทยของฟอนต์บางตัวอาจพิมพ์ไม่ถูกต้อง ก็ขออภัยด้วยครับ :)

Comments are closed.