บน Linux นั้น ลำพังเกมส์ที่เป็นโอเพนซอร์สที่เราสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ฟรีๆนั้น ก็มากโขและที่สนุกๆ ก็มีเยอะอยู่แล้ว แต่นอกจากเกมส์ที่เป็นโอเพนซอร์สแล้ว ใครจะรู้บ้างว่าเกมส์สนุกๆบนลินุกซ์ ที่ไม่ใช่เกมส์โอเพนซอร์สนั้น จะมีที่น่าเล่นอยู่ไม่น้อย และนี่คือ รายชื่อ 42 สุดยอดเกมส์ Commercial บนลินุกซ์ครับ

Action
Cold War Real Time Strategy Action
Darwinia Similar to the classic Cannon Fodder
DOOM 3 Science fiction, survival horror, first-person shooter video
Enemy Territory: Quake Wars Multiplayer first-person shooter mixing Enemy Territory and Quake 4
Eve Online Massive multiplayer online game set in a persistent world
Medal of Honor: Allied Assault First-person military shooter
Quake 3 Arena Multiplayer first-person shooter game
Quake 4 Fourth title in the series of Quake first-person shooters
Savage 2 Fantasy and science-fiction; Sequel to Savage: The Battle for Newerth
ThinkTanks Tank combat designed to be a blast
Toribash Ragdoll-physics, turn-based fighting
Adventure
Penumbra: Black Plague First person horror adventure focusing on story, immersion and puzzles
Penumbra: Overture Focuses on story, immersion and puzzles
Arcade
Droid Assault
Top down fast paced high action scrolling space shooter
Galcon High-paced multi-player galactic game
H-Craft Championship Futuristic 3D racing
Marble Blast Gold 3D arcade action game with simple yet addictive gameplay
Role Play
A Tale in the Desert 3 Massive Multiplayer Online Roleplaying set in ancient Egypt
Ankh 2 Adventure game set in ancient Egypt
Neverwinter Nights Set in a huge medieval fantasy world of Dungeons and Dragons
Penny Arcade Adventures Episodic video series based on the webcomic Penny Arcade
Vendetta Online 3D space combat Massively Multiplayer Online Role-Playing Game
Wurm Online Community-centric Massively multiplayer online role-playing
Strategy
Ancient Empires Lux Play as all the great ancient civilizations
DEFCON Online multiplayer strategy global thermonuclear war
Dominions 3 Turn-based fantasy strategy
Gorky 17 Turn-based tactics mixing elements of strategy and RPG gameplay
Knights and Merchants Medieval-time based real-time strategy
Northland Adventure-Strategy; solve enigmas
Robin Hood Guide a team through missions by avoiding the sentries
Uplink Immersive “computer hacking” simulation
Simulation
Creatures Internet Edition Supervise the upbringing of a simulated AI creature
Mindrover Intelligent Robot Simulation
X²: The Threat Space trading and combat simulator set in the fictional X-Universe
X-Plane Comprehensive, powerful flight simulator
Sports
MasterKick Table football
Board & Card
Shredder Chess Extremely strong chess program
SmallRockets BackGammon Backgammon for the beginner and the experienced enthusiast
Puzzle
Professor Fizzwizzle Platform based mind-expanding puzzle with over 230 levels
Runes of Avalon 2 Puzzle game with a twist
Spandex Force Create your own hero to clean up Vigilance Valley
The Amazing Brain Train Brain-boosting adventure

ที่มา: linuxlinks.com

Comments are closed.