เว็บไซต์ ulitzer ได้พยากรณ์อนาคตของโอเพนซอร์สใน ปี 2009 ไว้หลังจากเมื่อปีที่แล้ว โอเพนซอร์สซอฟต์แวรประสบความสำเร็จในการนำไปใช้งาน ซึ่งรวมแล้วกว่า 15% ทั่วโลก (ข้อมูลจาก IDC) และในปี 2009 นี้มีท่าทีว่าจะมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากขึ้นในตลาด การยอมรับในภาคองค์กรธุรกิจ และโมเดลธุรกิจซอฟต์แวร์ทางด้านองค์กรธุรกิจก็ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย จากสภาวะเศรฐกิจปัจจุบันทำให้การมองหาไอทีโซลูชั่นทางเลือกมีเพิ่มมากขึ้นและเทคโนโลยีโอเพนซอร์สก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้วการเติบโตสูงขึ้นอย่างแน่นอน

เว็บไซต์ ulitzer พยากรณ์ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในปี 2009 ไว้ดังนี้
1. การยอมรับและการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้จะมีมากขึ้นในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่อย่างนี้
2. การนำโอเพนซอร์สไปใช้ในซอฟต์แวร์แสตกและรวมทั้งในซอฟต์แวร์ด้วย
3. SaaS และ Cloud computing solution จะมีเติบโตสูงขึ้นและผลักดันโอเพนซอร์สให้เติมโตตามไปด้วย
4. การควบรวมและการซื้อกิจการของธุรกิจโอเพนซอร์สจะมีมากขึ้น
5. การแข่งขันจากโอเพนซอร์สจะทำให้บริษัทซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่โอเพนซอร์สเริ่มเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจ
6. โอเพนซอร์สแสตกจะถูกผลักดันจากพาร์ทเนอร์ที่มีความแข็งแกร่ง
7. SI จะสามารถยืนยันการประหยัดค่าใช้จ่ายในปีแรกได้เมื่อเปลี่ยนมาใช้โอเพนซอร์ส

ที่มา – ulitzer

Comments are closed.