รูปภาพ

Active mode กับ Passive mode มีความแตกต่างกันตรงที่ “ใครเป็นผู้ส่งข้อมูล IP Address” ซึ่ง IP Address ก็คือชุดตัวเลขระบุที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Active mode นั้น เครื่อง client ซึ่งจะส่ง IP Address ไปยังเครื่อง remote server
ส่วน Passive mode นั้น เครื่อง remote server จะทำการส่ง IP Address ของตัวเองมายังเครื่อง client

ในด้านความแตกต่างกันในทางใช้งาน แนะนำ Passive mode (ซึ่งเป็นค่าปริยายของ Filezilla) เพราะหากว่าเครื่อง client มี firewall หรือ router เป็นตัวกั้นระหว่างการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
จะทำให้ Active mode ไม่สามารถส่งเลข IP Address ไปยังเครื่อง remote server ได้ เพราะติดอุปกรณ์ดังกล่าว

Comments are closed.