สำหรับใน Version 4.2 ได้มี Function ที่ใช้ในการแก้ไขเอกสาร เป็น Tool ที่ชื่อว่า Edit in Google Docs โดยจะสามารถทำการแก้ไขงานในรูปแบบ Online ได้นะครับ วิธีการใช้งานมี ดังนี้

ไปที่เอกสารที่ต้องทำการแก้ไข (File txt, Doc, xls เป็นต้น) ที่แถบเครื่องมือทางขวามือ จะปรากฏ Tool ในการ Edit in google Doc ดังภาพ

null

เมื่อทำการ click เลือกตัว Alfresco จะให้ทำการ Login ไปยัง google Doc โดยทั้งนี้เราต้องมี Email ของทาง Google ไว้ด้วย ถึงจะสามารถเข้าไปแก้ไขเอกสารบน Google ได้ ดังภาพ

null

เมื่อทำการ Login ได้แล้วจะเข้าสู่หน้าจอการ Edit in Google doc ดังภาพ

3

สามารถทำการ แก้ไขข้อมูลแล้วทำการ Save to Alfresco ได้ทันที ดังภาพ

null

เมื่อทำการ Save to alfresco ตัวระบบจะถามว่าจะต้องการ Save เป็น minor changes กับ major changes และสามารถทำการใส่ Comments ได้
เมื่อกลับมาดูที่ File ที่ได้ทำการ Edit in google Doc จะเป็นตาม Version ที่เราได้ทำการ Save ลงไป ดังภาพ
null

เมื่อลองทำ Preview File จะปรากฏข้อมูลที่ได้ทำการแก้ไขจาก Google Doc ดังภาพ
null

Comments are closed.