ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Almacom (Thailand) Ltd.
ที่อยู่: 80/77 Krungthep Kreetha Road Sapansung Bangkok 10250
โทรศัพท์: 662 1849013-14
โทรสาร: 662 1849015
เว็บไซต์: Almacom (Thailand) Ltd.
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105551037231
ปีที่ก่อตั้ง: 2008
ทุนจดทะเบียน: 2,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: Pecharat Jiambutr
อีเมล: petcharat.j@almacom.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081 841 5163

ผลิตภัณฑ์

OpenERP (Open Source Management Solution)

OpenERP is an open-source enterprise resource planning system. It is an alternative to proprietary products like SAP or Oracle Applications. More than 500 modules are available in OpenERP: accounting, purchase management, sales, inventory, production, CRM, HR, document management, business intelligence and much more. OpenERP has a modern web-based interface that works in all major browsers (Firefox, Explorer, Safari). With more than 1000 installations per day, OpenERP is the most popular open-source ERP system.

บริการ

  1. Implementation of ERP
  2. Custom module development
  3. Hosting of ERP
  4. Data migration to ERP 5. User and technical training

เกี่ยวกับบริษัท

Almacom specializes in implementation of open source ERP system called OpenERP. This ERP system has many modules: accounting, stock management, purchasing, sales, production, HR, CRM, business intelligent. Almacom has the skills and provide services to implement and customize all of these modules. The skills required to implement ERP also includes system administration, database management and security auditing using a wide range of open source tools (Linux, PostgreSQL, Nagios, etc.)

ผลงานที่ผ่านมา

  • Atlas Copco (Thailand) – Direct Ordering and Stock Management Enables customer to ask for questions, make purchase orders and monitor status using web interface. Integrates stock management features to control consignment stock. 150,000+ Products. Automatic real-time synchronization with Scala System. Use OpenERP as application.
  • Advance Life Insurance – Purchasing and Inventory Control System Handles purchase requisition from 20+ departments and 70+ users. Advanced approval controls of purchase requisitions and purchase orders and payment voucher. Use OpenERP as application.
  • AFRIMS (Armed Forces Research Institue Of Medical Science) – Purchasing and Inventory Control System Purchase management system with custom module for budget management of donated funds. Use OpenERP as application.
  • Mwave Marketing Co.,Ltd. – ERP + CRM System Implement OpenERP using accounting, stock, purchase, sales, CRM modules. Use OpenERP as application.

Comments are closed.