หลายท่าที่ใช้งาน KDE คงรู้จักกับโปรแกรมเล่นเพลงและมัลติมีเดียวต่าง ๆ อย่างโปรแกรม Amarok ซึ่งในตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ออกมาให้ผู้ใช้ KDE ได้ใช้งานกันนั้นยังเป็นตระกูล 1.x ที่ใช้งานกับ KDE 3.x อยู่
แต่ทีมผู้พัฒนา Amarok เริ่มวางแผนในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Amarok 2 สำหรับ KDE 4.x โดยใน Amarok 2 จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ส่วน เช่น API ที่ของการติดต่อกับอุปกรณ์เสียงถูกจูนให้ใช้งานร่วมกับ Phonon ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่ใช้งานเกี่ยวกับการสังเคาระห์เสียงของในตระกูล KDE4.x รวมถึงการปรับปรุงเมนู และ Vector Interface ให้ผู้พัฒนา Themes ได้ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ได้ง่ายขึ้น ฯลฯ โดย Amarok2 มีหมายกำหนดที่จะออกมาให้ผู้ใช้ KDE ได้ใช้งานร่วมกับ KDE4.1 Final ยังไงสาวก KDE ก็อดใจรอคอยกันหน่อยจ้า

Comments are closed.