กราฟล่าสุดจาก Android Developer Dashboard พบว่าการลงทะเบียนอุปกรเคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.x มีสัดส่วนรวมกันเป็น 42% แล้ว และ Application ที่อยู่บน PlayStore ก็สนับสนุน Andoird 4 มากขึ้นเช่นเดียวกัน สัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนี้มาจาก Android 4.1 และ Android 4.2 สำหรับ Android 2.3 นั้นปรับตัวลงไป 3% ซึ่งคาดว่าในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า Android 4 จะมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นกว่า Android 2.3

Comments are closed.