ทั้งสองตัวเป็นโปรแกรมจัดการแพกเกจในระบบคำสั่งซึ่งมากับ Suriyan มีลักษณะการใช้งานคล้ายและแตกต่างกันในการป้อนอาร์กิวเม้นท์และออฟชั่นในการใช้งาน

ตัวอย่างเช่น

การติดตั้งโปรแกรม

apt-get install abc
aptitude install abc

การติดตั้งโปรแกรมโดยไม่ต้องรอการตอบตกลงก่อน

apt-get install –force-yes abc
aptitude install -y abc

การถอดถอนโปรแกรม

apt-get purge remove abc
aptitude purge abc

aptitude มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้คล้ายๆ กับ synaptic package manager แต่ในแบบ text ซึ่ง apt-get ไม่มี

รูปภาพ

หากต้องการทราบความแตกต่างของคำสั่ง aptitude กับ apt-get สามารถอ่านได้จาก manpage ด้วยคำสั่ง

man aptitude และ man apt

รูปภาพ

Comments are closed.