ตามปกติแล้ว Alfresco จะมีการเก็บ Version ของเอกสารอยู่แล้วนะครับ ทำให้เราทราบว่าใครทำอะไรกับเอกสารบ้าง แต่มีบางครั้งที่เราต้องการมากกว่านั้น เช่น มีใครทำการดูเอกสารของเราบ้าง มีใคร Login เข้ามาในระบบ เวลาเท่าไหร่ หรืออื่นๆ อีกมากมายนะครับ ซึ่ง Alfresco จะมี Function นี้นะครับ แต่ต้องเปิดการใช้งานขึ้นมานะครับ
เริ่ม Config กันเลยนะครับ เปิดไฟล์ alfresco-global.properties นะครับ

1

เพิ่ม Config เข้าไป 3 บรรทัดครับ เป็นการเปิดการใช้งาน audit log ครับ

https://lh4.googleusercontent.com/-G0IP9rbY-10/VPk9ooE6M4I/AAAAAAAADKE/Lg-2I8M3ZuQ/w431-h100-no/2.png

ทำการแก้ไขไฟล์ log4j.properties

3

ค้นหาคำว่า audit นะครับ เปลี่ยน code ให้เป็น ตามด้านล่าง

4

ทำการ Download Dashlet เพื่อดูข้อมูลของ Audit log นะครับ โดยสามารถ Download ได้ที่ http://code.google.com/p/share-extras/downloads/list Download “audit-dashlet-0.43.jar” ครับ

5

เมื่อ Download เสร็จให้ทำการ Copy ไว้ที่ /tomcat/shared/lib

6

ทำการ Restart Alfresco นะครับ และ Login เข้าไปที่ Alfresco Share ด้วย User Admin
ทำการเพิ่ม Audit Application DashLet เข้ามานะครับ ดังรูป

7

คลิก Configure ที่ Audit DashLet

8

จะปรากฏหน้าจอ Configure นะครับ โดยที่ช่อง Application ให้ใส่ alfresco-access จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

9

ทดลอง Upload เอกสาร View เอกสาร ลบเอกสาร จะเห็นว่าเกิด Record ขึ้นมา ดังรูป โดยเราสามารถ Filter ในส่วนที่เราอยากจะให้แสดงได้อีกด้วย ครับ

16

หากเราต้องการให้ audit Log ทำการ Filter เฉพาะเอกสารบางประเภท ก็สามารถทำได้โดยการ Add Properties เพิ่มลงไปที่ alfresco.global.properties ดังนี้

15

Code ในส่วนบรรรบัดที่ 194 audit.filter.alfresco-access.transaction.type เป็นการระบุประเภทของเอกสารที่เราต้องการจะ Log เอาไว้ ในค่า default จะระบุไว้ว่าให้ Log ทั้งหมด ตั้งแต่การ Access เข้า Floder , Content , รวมไปถึงการ Access เข้า Site การหาประเภทเอกสารที่ ให้ทำการ Connect เข้า Alfresco ด้วย Cmis work bench ทำการ Connect ดังภาพ

12

ไปยัง เอกสารที่ต้องการจะให้ Audit Log ทำการบันทึก ดังภาพ

14

สังเกตุในส่วนของหน้าต่างทางขวามือ Tab Object ต้องหัวข้อ Type

99

ทำการ Restart Alfresco เท่านี้ Audit Log ก็จะทำการ บันทึกเฉพาะเอกสารที่เราได้ทำการ Filter ค่าเท่านั้น

Comments are closed.