ปกติแล้ว Alfresco สามารถเข้าถึงได้หลายทางไม่ว่าจะเป็น WEB UI, CIFS, FTP หรือ WEBDAV สำหรับการเข้าผ่าน CIFS นั้นกรณีเข้าใช้งานผ่าน Windows XP ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเราใช้งานผ่าน Windows 7 แล้วล่ะก็จะเห็นว่าไม่สามารถเข้าได้ โดยจะหยุดอยู่แค่หน้า login เท่านั้น ที่นี้เรามาดูกัน ถ้าต้องการให้ Windows 7 ใช้งาน Alfresco ผ่าน CIFS ต้องทำยังไงบ้าง เนื่องจาก windows 7 จะใช้ NTLM2(Alfresco เองใช้ NTLM1) ซึ่งเพิ่ม secure ในเรื่อง man in the middle ทำให้ passthru ไม่ support จึงต้องเซตค่าที่ group policy ในแต่ละเครื่องดังนี้

ไปที่ Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy

null


Continue reading

บางครั้ง Alfresco Content อาจมีปัญหาทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเราสามารถจัดการได้โดยการ rebuild index ใหม่ ในที่นี้จะเป็นการ rebuild index Solr บน Alfresco มาดูวิธีกัน

ขั้นแรกตรวจสอบ path ที่ Solr core อยู่ก่อน ซึ่งจะอยู่ที่ไฟล์ solrcore.properties
โดยปกติแล้วไฟล์ solrcore.properties จะอยู่ใน $ALFRESCO_HOME/alf_data/solr/workspace-SpacesStore/conf และ $ALFRESCO_HOME/alf_data\solr\archive-SpacesStore\conf

null

เมื่อรู้แล้วว่า datastore อยู่ที่ไหน ให้ stop service alfresco ก่อน

sudo service alfresco stop


Continue reading

การใช้งาน Alfresco นั้นนอกจากใช้งานผ่าน WEB UI แล้ว เรายังสามารถใช้งานได้ผ่าน cifs, webdav รวมถึง ftp ด้วย วันนี้เราจะมาดูวิธีการ enable ftp สำหรับใช้งาน Alfresco กัน
ก่อนอื่นเข้าไปที่ sudo vi /opt/alfresco/tomcat/shared/classes/alfresco-global.properties
และเพิ่มคอนฟิก ดังรูป

null

จากนั้นให้ restart service alfresco โดย

sudo service alfresco restart


Continue reading

Alfresco Module Package หรือ AMP เป็นการรวม code, content model, content และโครงสร้างไดเรคทอรีต่าง ๆ ไว้เป็น Package เดียว ซึ่ง Alfresco มีระบบจัดการ package เรียกว่า Alfresco MMT (Module Management Tool) เพื่อช่วยให้เราสามารถ deploy extension ต่างๆ ลงไปใน Alfresco ได้โดยง่าย อีกทั้งช่วยในการ upgrade และ uninstall ได้อีกด้วย โดยไฟล์ที่จะนำไป deploy จะมีนามสกุลเป็น .amp (Alfresco Module Package) Alfresco MMT จะเป็นไปในลักษณะของการ แตกไฟล์ .amp ลงไปใน war เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องระบุ war ด้วยทุกครั้ง

ตัวอย่างเราจะลองติดตั้ง alfresco-googledocs กัน ก่อนอื่นนำ .amp ไฟล์ของ alfresco-googledocs ใส่ไว้ใน AMPFileLocation ก่อน

null


Continue reading

เนื่องจากการเข้าถึง Alfresco Share นั้น เราสามารถเข้าถึงได้โดย http://hostname/share แต่ถ้าเราต้องการให้ใส่เพียงชื่อ host แล้วไปที่ application ทันที สามารถทำได้โดย ไปที่ file /tomcat/webapps/ROOT/index.jsp เพิ่ม response.sendRedirect("/share/"); เข้าไปดังรูป

null


Continue reading

หลาย ๆ ท่านที่ใช้งาน Alfresco 4.2.x จะประสบปัญหาคือไม่สามารถใช้ IE11 Login Alfresco ได้ เนื่องจาก IE11 มีการเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ มากมายในส่วน User-agent เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยแก้ไขค่าไฟล์ $TOMCAT_HOME/webapps/share/WEB-INF/classes/alfresco/site-webscripts/org/alfresco/components/guest/login.get.html.ftl ดังนี้

แก้ไขค่าจาก

null

เป็น

null

จากนั้น restart service alfresco โดย

service alfresco restart

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้ IE11 กับ Alfresco 4.2 ได้แล้ว

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้งานทุกคนที่อยู่บน Zimbra เปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย โดยกำหนดให้ทุกคนเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อมีการ login ครั้งต่อไป ทำได้โดยใช้สคริปต์ดังนี้

#!/bin/sh
for i in `zmprov -l getAllAccounts | grep -v "^admin\@\|^wiki\@\|^spam\..*@\|^ham\..*@"`
do
zmprov modifyAccount $i zimbraPasswordMustChange TRUE
done

null


Continue reading

โดย default เมื่อเราติดตั้ง Alfresco พอร์ตสำหรับเข้าถึงคือ :8080 แต่เมื่อเราต้องการเข้าถึง Alfresco ผ่านพอร์ต 80 เราจึงใช้ Nginx เข้ามาช่วย ดังนี้
ก่อนอื่นติดตั้ง Nginx ก่อน โดย

sudo apt-get install nginx

จากนั้นเข้าไปยัง /ect/nginx/sits-available

sudo cd /etc/nginx/sites-available

สร้างไฟล์ไซต์ดังนี้

sudo vi alfresco

null

จากนั้นสร้าง symbolic link

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/alfresco.ezref.info /etc/nginx/sites-enabled/alfresco

restart nginx โดย

sudo service nginx restart

จากนั้นลองเข้า alfresco โดยพอร์ต 80 ดู จะได้ดังรูป

null

Zimlet คือบริการเสริมซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน Zimbra ได้รับประโยชน์มากขึ้น หรือจะเรียกว่า Zimlet เป็น Add-on หรือ Extension ก็ไม่แปลก ทีนี้เรามาดูวิธีติดตั้ง Zimlet กัน วิธีการติดตั้ง Zimlet นั้นเราสามารถทำได้ทั้งผ่าน Command line หรือ Admin UI ได้เลย มาดูวิธีการติดตั้งผ่าน CLI กันก่อน ก่อนอื่น เช่นเคย เป็น zimbra user ก่อน

su - zimbra

มาดูกันก่อนว่าเรามี zimlet อะไรติดตั้งแล้วบ้าง โดยใช้คำสั่ง

zmzimletctl listZimlets

null


Continue reading

ปกติแล้วระบบ Zimbra โดย default จะเซตค่า Password Expire เป็น unilimit(0) ถ้าเราต้องการตั้งค่าให้รหัสผ่านหมดอายุภายในกำหนดสามารถทำได้ผ่าน Admin UI และ Command line ซึ่งเราจะมาดูวิธีเซตใน command line กันก่อน
ก่อนอื่นเข้า command line ด้วย user zimbra

su - zimbra

ใช้คำสั่ง zmprov จัดการโดยใช้รูปแบบดังนี้

zmprov ga user@domain.com zimbraPasswordMaxAge [days]


Continue reading