ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Almacom (Thailand) Ltd.
ที่อยู่: 80/77 Krungthep Kreetha Road Sapansung Bangkok 10250
โทรศัพท์: 662 1849013-14
โทรสาร: 662 1849015
เว็บไซต์: Almacom (Thailand) Ltd.
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105551037231
ปีที่ก่อตั้ง: 2008
ทุนจดทะเบียน: 2,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: Pecharat Jiambutr
อีเมล: petcharat.j@almacom.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081 841 5163

ผลิตภัณฑ์

OpenERP (Open Source Management Solution)

OpenERP is an open-source enterprise resource planning system. It is an alternative to proprietary products like SAP or Oracle Applications. More than 500 modules are available in OpenERP: accounting, purchase management, sales, inventory, production, CRM, HR, document management, business intelligence and much more. OpenERP has a modern web-based interface that works in all major browsers (Firefox, Explorer, Safari). With more than 1000 installations per day, OpenERP is the most popular open-source ERP system.

บริการ

 1. Implementation of ERP
 2. Custom module development
 3. Hosting of ERP
 4. Data migration to ERP 5. User and technical training

เกี่ยวกับบริษัท

Almacom specializes in implementation of open source ERP system called OpenERP. This ERP system has many modules: accounting, stock management, purchasing, sales, production, HR, CRM, business intelligent. Almacom has the skills and provide services to implement and customize all of these modules. The skills required to implement ERP also includes system administration, database management and security auditing using a wide range of open source tools (Linux, PostgreSQL, Nagios, etc.)

ผลงานที่ผ่านมา

 • Atlas Copco (Thailand) – Direct Ordering and Stock Management Enables customer to ask for questions, make purchase orders and monitor status using web interface. Integrates stock management features to control consignment stock. 150,000+ Products. Automatic real-time synchronization with Scala System. Use OpenERP as application.
 • Advance Life Insurance – Purchasing and Inventory Control System Handles purchase requisition from 20+ departments and 70+ users. Advanced approval controls of purchase requisitions and purchase orders and payment voucher. Use OpenERP as application.
 • AFRIMS (Armed Forces Research Institue Of Medical Science) – Purchasing and Inventory Control System Purchase management system with custom module for budget management of donated funds. Use OpenERP as application.
 • Mwave Marketing Co.,Ltd. – ERP + CRM System Implement OpenERP using accounting, stock, purchase, sales, CRM modules. Use OpenERP as application.

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Blue Ball Co.,Ltd.
ที่อยู่: 252/94 อาคารเมืองไทย – ภัทร คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 17 ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2693-2940
โทรสาร: 0-2693-2941
เว็บไซต์: http://www.blueballgroup.com/
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 10354600557
ปีที่ก่อตั้ง: 2546
ทุนจดทะเบียน: 4,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: วรรณวิสา อุทรานันท์
อีเมล: wanwisa@blueballgroup.com
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1341-6650

ผลิตภัณฑ์

Tequila Framework (Open source)

เป็น PHP Framework ที่สร้างขึ้นมาโดยบริษัท บลูบอล จำกัด และเปิดให้เป็น Opensource Software ซึ่งสามารถ download ได้จาก http://sites.google.com/site/phptequila/Home/real-rapid-application-deve…

Tequila Framework ได้ถูกพัฒนามาจาก PHP 5.0 โดยได้รวมเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่น AJAX, YUI, CSS2, DOM, DHMTL, XML, MVC, OOP และอื่นๆ เข้ามาในตัว Framework เอง

Tequila Framework มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • Rapid Application Development คือ สามารถช่วยลดเวลาในการพัฒนาระบบต่างๆ ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ตัว Framework ได้เตรียม Common Function, Security, Workflow, Library และ Strategy ต่างๆ ที่จำเป็นไว้ให้แล้ว
 • Templatable/Skinable เป็นลักษณะที่มี Software Architect แบ่งเป็น Tier ดังนั้นส่วนของ Presentation Layer จะถูกแบ่งออกมาอย่างชัดเจน ไม่มี code ไปปะปน ทำให้สามารถแก้ไข Template ได้ง่าย โดยใช้ Tool ต่างๆ เช่น Dreamweaver เป็นต้น สามารถมอง structure ของ Template ได้อย่างชัดเจน ไม่ซ่อนอยู่ใน code สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ต่างของของ web application ได้อย่างง่ายดาย โดยแก้ไขโดยใช้ CSS2 Concept
 • Multi-Language คือ รองรับได้หลากหลายภาษา ในระดับ user
 • Workflow Integrated มี Workflow ทีสามารถ config ได้ในลักษณะหลายมิติ และหลายคุณสมบัติ ทำให้ไม่ทำให้เกิดการ fix workflow แต่การพัฒนาแต่ละระบบที่จะพัฒนาขึ้นมา อีกทั้งยังสามารถ Integrate เข้ามาภายหลังได้ โดยไม่กระทบกระเทือน structure ของระบบ

บริการ

Tequila Framework Training

อบรมวิธีการเขียนโปรแกรมด้วย Tequila Framework

System Development

บริการพัฒนาระบบต่างๆ โดยใช้ Tequila Framework, Drupal, OsCommerse, Magento

IT Outsource Personnel

บริการ IT Outsource Personnel คือ การส่งบุคคลากรทางด้าน IT ที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบโดยใช้ Tequila Framework, Drupal, OsCommerse, Magento โดยทำงานที่ site ของลูกค้าเสมือนเป็นพนักงานของลูกค้า โดยเก็บค่าบริการรายเดือน

IT Offshoring Personnel (Vietnam Based)

บริการ IT Offshoring Personnel (Vietnam Base) คือ การให้ใช้บุคคลากรทางด้าน IT ที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบโดยใช้ Tequila Framework, Drupal, OsCommerse, Magento โดยทำงานที่บริษัท บลูบอล ประเทศเวียตนาม แต่ทำงานเสมือนเป็นพนักงานของลูกค้า ผ่านทางระบบ Internet โดยเก็บค่าบริการรายเดือน

เกี่ยวกับบริษัท

Blue Ball Co., Ltd. is established in July 2003. 51% Thai shareholders and 49% Mexican shareholders. Head office locate in Bangkok and programming factory locates in Quangtrung Software City in Ho Chi Minh City, Vietnam. We provide high quality products and services with TQS (Thai Quality Software standard) for customers in Thailand and around the world.

ผลงานที่ผ่านมา

 • บริษัท ดรีมทีม (มหาชน) จำกัด — Tequila Framework
 • บริษัท สแปนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด — Tequila Framework
 • บริษัท สยามนิวตร้า จำกัด — Tequila Framework
 • Generate Inc. — OsCommerse
 • สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ — Drupal
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สเพลนดิดบาย รินดา — Magento

ทักษะทางด้านโอเพนซอร์ส

 • Tequila Framework – Framework
 • MySQL – Database
 • oSCommerse, Magento – eCommerse
 • Drupal – CMS
 • Ruby on Rails, Java, JavaScript, JSP, PHP, Python, PL/SQL – Programming Language

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Cluster Kit
ที่อยู่: 91 ซ.ริมคลองชักพระ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: +66 024 247 603
โทรสาร: +66 024 247 603
เว็บไซต์: clusterkit.co.th
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105550004011
ปีที่ก่อตั้ง:
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข
อีเมล: kittirak@clusterkit.co.th

บริการ

 • ติดตั้ง และดูแลระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ – ระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ เป็นระบบที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากมาช่วยกันประมวลผลข้อมูล เป็นระบบที่ถูกนำมาใช้แทนระบบซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องการพลังในการประมวลผลอย่างมาก เช่นทางด้านฟิสิกส์ เคมีคำนวณ ชีววิทยา งานคำนวณพลศาสตร์ของไหล การคำนวณความเสี่ยงในการลงทุน การคำนวนทางด้านการเงิน และงานจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงงานประมวลผลภาพแอนนิเมชั่น 3 มิติ
 • คลัสเตอร์คิทให้บริการ การออกแบบระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พื้นฐานในการสร้างระบบคลัสเตอร์ตลอด จนถึงการติดตั้ง Application Software ในทุก ๆ ด้าน โดยทีมวิศวกรที่ใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าได้ระบบที่ตรงต่อความการและ คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด
 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ Rocks Cluster, Sun Grid Enging (SGE)
 • ติดตั้งและดูแลระบบเว็บคลัสเตอร์ – ระบบเว็บคลัสเตอร์ เป็นรูปแบบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากในการให้บริการเป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้หลักการกระจายภาระงาน (Load balanced) เพื่อแก้ปัญหาให้กับระบบที่มีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมากจนเกินกว่าที่เครื่อง คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวจะให้บริการได้
 • เหมาะสำหรับ ระบบที่ต้องการให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยมีอัตราการล่ม (Downtime) ต่ำที่สุด
 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์,Heartbeat, Piranha, Linux Virtual Server (LVS)
 • บริการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ลีนุกซ์และโอเพ่นซอร์ส – บริษัทฯ มีหลักสูตรอบรมที่เน้นทางด้านโอเพ่นซอร์สโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
  • High Performance Linux Cluster
  • Linux Web Clustering
  • Lustre File System
  • MySQL Cluster Administration
  • Linux Fundamental
  • Linux Administration
  • Linux Networking
  • Ubuntu Desktop
  • Web Application Development with PHP & MySQL
  • Essential SQL Command
  • PostgreSQL Administration
  • MySQL Administration

เกี่ยวกับบริษัท

คลัสเตอร์คิท เป็นบริษัทคนไทยที่ทำธุรกิจบริการติดตั้งดูแลและฝึกอบรมการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ ระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ (Computer Cluster) บริษัทแรกในประเทศไทย มีความชำนาญในการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ระบบลีนุกซ์คลัสเตอร์ ระบบ Load Balanced รวมถึงระบบลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง ที่ผ่านมาบริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์ความ รู้ การวิจัยและพัฒนาในประเทศชาติของเรา และภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ขนาดใหญ่ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุด 3 ระบบแรกของประเทศไทย

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Computer Science
ที่อยู่: 2 ซอยกาหลง 2 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์: +66 025 808 060
โทรสาร: +66 025 806 878
เว็บไซต์: csc.co.th
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105535065764
ปีที่ก่อตั้ง:
ทุนจดทะเบียน: 10,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: พีรศิษฎ์ เกรียงศักด์เจริญ
อีเมล: peerasit@csc.co.th

ผลิตภัณฑ์

 • ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล

บริการ

 • HR Out Sourcing

ความสามารถด้านโอเพนซอร์ส

 • Pentaho Open Source BI — Business Intelligent Software

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ทางด้านให้คำปรึกษา และวางระบบงานคอมพิวเตอร์ ทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 15 ปี เราเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะเรามีทีมงานที่จะวิเคราะห์ และวิจัยเพื่อค้นหาแนวทาง การบริหารทรัพยากรมุษย์ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ เราจะมุ่งมั่นที่จะคิดค้นวิธีการที่จะทำให้ค่าใช้จ่าย และบุคลากรในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ลดลงจากเดิม และทุกๆ หน่วยงานจะต้องเกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการใช้ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เราได้รับความไว้วางใจจากองค์การชั้นนำต่างๆ ในหลายประเภทธุรกิจทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศมากกว่า 500 ที่ให้เราเป็นผู้วางระบบงานคอมพิวเตอร์ทางด้านบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ และเรายังเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นผู้นำในการวางระบบนี้ต่อไปอีกยาวนาน และที่ปรึกษาและวางระบบให้กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ธนาคารเกียรตินาคิน, บริษัท สยามเซ็มเพอร์เมด และในเครือศรีตรัง

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Creation Pro Co., LTD.
ที่อยู่: 60/316 หมู่ 7 ซอยราษฎรอุทิศ 48 ถนนราษฎรอุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์: +66 029 891 145
โทรสาร: +66 029 891 781
เว็บไซต์: Creation Pro Co., LTD.
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 108754815745
ปีที่ก่อตั้ง: 04/29/2010
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: อทิตา พสุชัยสกุล
อีเมล: atita@opensource2day.com
เบอร์โทรศัพท์: 0870990005

ผลิตภัณฑ์

OpenSource2Day Magazine

 • http://www.opensource2day.com

Open Source Radio

 • รายการโอเพนซอร์สเรดิโอทาง สถานีวิทยุ k-radio 93.25Mhz (KMUTNB) สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00น. – 14.00น.
 • รายการโอเพนซอร์สเรดิโอ สถานีวิทยุ TN-Radio 91.75 Mhz คลื่นสร้างสรรค์เยาวชนและสังคมไทย ชุมชนมีนบุรี ทุกวันอาทิตย์เวลา 16.00น. – 18.00 น.
 • สัมภาษณ์เกี่ยวกับนิตยสารและการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุก เดือนทางคลื่นวิทยุ F.M. 101 รายการ 101 Channel.net, F.M. 92.5 รายการเปิดโลกซอฟต์แวร์ และ FM. 96.5 รายการIT CEO

บริการ

 • Web Hosting – ให้บริการ Web Hosting
 • Production Design – รายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่า “ทันโลกมือถือ” ออกอากาศทาง MVTV โดยมีคุณพริก กานต์ชนิต ซำมะกุล เป็นพิธีกร
 • Open Source Software Training – เปิดอบรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เช่น Joomla, Moodle, LearnSquare, Hot Potato และ OpenOffice.org เป็นต้น
 • E-learning System & Solution – บริการอิมพลีเมนต์ระบบ e-Learning โดยใช้ซอฟต์แวร์ Moodle ให้กับหน่วยงานต่างๆ
 • CAI (Computer-Assisted Instruction) – จัดทำโปรแกรมช่วยสอน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ครีเอชั่น โปรจำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0108754815745 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีกรรมการของบริษัทหนึ่งคน คือ นางอทิตา พสุชัยสกุล เป็นผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด มีสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว ตั้งอยู่เลขที่ 60/316 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510 ด้วยการดำเนินการประกอบธุรกิจการให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting) ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2548 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2550 บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด ได้มีการเพิ่มแนวทางในการประกอบธุรกิจหลักเพิ่มอีก 5 หมวด อันได้แก่ Production Design, Training, Magazine & Medias, E-learning system และ CAI (Computer-Assisted Instruction) สื่อประกอบการเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 6 หมวดด้วยกัน

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): GrandLinux Solution
ที่อยู่: 199/2 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์: 021842620
โทรสาร: 021842622
เว็บไซต์: GrandLinux Solution
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่ก่อตั้ง: 2545
ทุนจดทะเบียน:
ชื่อผู้ติดต่อ: สุรีระยา ลิ้มไพบูลย์
อีเมล: sureeraya@grandlinux.com, sureeraya@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 08 1345 9978

ผลิตภัณฑ์

 • Saeree ERP&CRM Saeree ERP อ่านว่า เสรี อี.อาร์.พี เป็นซอฟท์แวร์ Open Source ERP พัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์ Open Source ERP ที่มีชื่อว่า Compiere และ Adempiere โดยพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของมาตรฐานบัญชีไทย ให้รองรับมาตรฐานซอฟท์แวร์สรรพากร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น ทั้งยังเพิ่มเติมส่วนรายงานมาตรฐานที่จำเป็นใช้สำหรับระบบงานด้านบัญชีเข้า ไปด้วย เช่น รายงานสมุดรายวัน รายงานบัญชีแยกประเภท งบทดลอง งบดุล เป็นต้น เว็ปไซต์: http://www.saeree.in.th
 • ClearOS Gateway/Server ClearOS เป็น Linux Gateway/Server ประกอบไปด้วย Firewall, Network and Security, VPN / Virtual Private Networks, Web Proxy and Filtering, Email, Groupware, File and Print Services, Database and Web Server เว็ปไซต์: http://www.clearfoundation.com

บริการ

 • Open Source ERP Training บริการ Open Source ERP Implementation / Customization Training โดยใช้ซอฟต์แวร์ Saeree / Compiere / Adempiere
 • Open Source ERP Consultation บริการเป็นที่ปรึกษาการนำซอฟต์แวร์ Saeree / Compiere / Adempiere ไปอิมพลีเมนต์ในองค์กร
 • Open Source ERP Implementation / Customization / Maintenance / Support บริการ Implementation / Customization / Customization / Maintenance / Support โดยใช้ซอฟต์แวร์ Saeree / Compiere / Adempiere
 • Linux Gateway/Server Implementation บริการติดตั้ง และดูแลระบบ Linux Gateway/Server โดยใช้ซอฟต์แวร์ ClearOS
 • Linux Mail Server Implementation บริการติดตั้ง และดูแลระบบ Mail Server โดยใช้ซอฟต์แวร์ Zimbra

ความสามารถด้านโอเพนซอร์ส

 • Compiere / Adempiere / Saeree — Open Source ERP/CRM
 • Java Certified Programmer — Programming Language
 • JBoss — Application Server
 • PostgreSQL / EnterpriseDB / Oracle 10g — Database
 • iReport — Reporting Tools
 • Eclipse / Netbean / JBuilder — Development Tools
 • CentOS / RedHat / ClarkConnect / ClearOS — Linux Server
 • PCLinuxOS / GrandLinux / Fedora — Linux Desktop
 • Zimbra / Atmail — Mail & Collaboration
 • Alfresco — Enterprise Content Management (ECM)
 • Joomla / Mambo — Web Content Management System (CMS)

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทแกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยมุ่งมั่นที่จะนำเอาลีนุกซ์ไปช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการพัฒนาระบบไอทีให้กับหน่วยงานต่างๆ

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Ice Solution
ที่อยู่: 210 อาคาร ดี เอช เอ สยามวาลา 1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 022 331 484
โทรสาร: +66 022 331 481
เว็บไซต์: icesolution.com
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 0105540007025
ปีที่ก่อตั้ง: 07/07/2002
ทุนจดทะเบียน: 20,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: อนงค์นาฏ โชคชัยเสรี
อีเมล: anongnad@icesolution.com

บริการ

 • SIMPLI Family ผลิตภัณฑ์ในตระกูล Simpli เป็นผลิตภัณฑ์จากแผนก ICES Technology มุ่งเน้นไปยังการวางโครงสร้างหลักของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร อย่างการใช้ระบบ Collaboration, NAS, Backup และการควบคุมระบบเน็ตเวิร์ก โดยมีการออกแบบให้สามารถนำเข้าไปใช้งานร่วมกับระบบเดิมได้อย่างสะดวก
 • SIMPLI NAS
 • SIMPLI BAK
 • SIMPLI NAS Plus
 • SIMPLI Colla
 • SIMPLI NET
 • i-Office Family

ผลิตภัณฑ์ในตระกูล i-Office เป็นผลิตภัณฑ์จากแผนก ICES Business มุ่งเน้นไปยังการสนับสนุนให้การทำงานในสำนักงานมีความสะดวกสบายมากขึ้นใน ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการติดต่อสื่อสาร, การจัดเก็บเอกสาร และการทำงานด้านต่างๆ

 • i-DOC
 • i-Commerce Family

ผลิตภัณฑ์ในตระกูล i-Commerce เป็นผลิตภัณฑ์จากแผนก ICES Business มุ่งเน้นไปยังการสนับสนุนให้การทำงานในส่วนของการดำเนินธุรกิจให้สามารถทำ งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาย การทำโปรโมชั่น และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

 • iSFA

ความสามารถด้านโอเพนซอร์ส

 • Linux
 • PHP
 • IT Infrastructure

เกี่ยวกับบริษัท

ไอซ์ โซลูชั่น เริ่มต้นในปี 2545 จากการเป็นแผนกหนึ่งของ บริษัท สยามวาลา เพื่อทำการให้บริการด้านไอทีภายบริษัทก่อน เมื่อศึกษาและทำการพัฒนาระบบภายในเป็นผลสำเร็จแล้วจึงทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อให้บริการกับลูกค้าภายนอก เมื่อทุกอย่างพร้อมในปี 2552 จากแผนกจึงเปลี่ยนมาเป็น บริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำกัด

จากวิสัยทัศน์ที่มองเห็นความสำคัญของ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สตั้งแต่เริ่มต้นทำให้ทีมงานของเรามีประสบการณ์กับเรื่อง นี้มามากกว่า 8 ปี ทั้งในเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร การเชื่อมต่อระบบเดิมที่มีอยู่แล้วเข้ากับระบบที่เข้ามาใหม่ รวมถึงการรองรับการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวมเข้าไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเรา ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีความชำนาญในการเชื่อมต่อโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับโอ เพนซอร์ส

ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ละเลยโซลู ชั่นอื่นๆ เพราะเราให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเสมอ ด้วยความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เราจึงทำการพัฒนาบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระดับของโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงระดับแอพพลิเคชันในแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทางการค้าของเรา

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): iNT International
ที่อยู่: 22 อาคาร เค-บิวดิ้ง ชั้น 3 ห้อง 3/5 ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 891 188 181
โทรสาร: +66 022 609 077
เว็บไซต์: int-thailand.com
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105551030236
ปีที่ก่อตั้ง:
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: ไพรัช โกวิทานุพงศ์
อีเมล: pairat@int-thailand.com

ผลิตภัณฑ์

 • Hotel Reservation

บริการ

 • ให้บริบริการ Web Hosting
 • ติดตั้ง และฝึกอบรมการใช้งาน Wiki Pedia
 • ติดตั้ง และฝึกอบรมการใช้งาน PM Online
 • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla
 • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Media Wiki
 • พัฒนา PM Online ด้วย DotProject

ความสามารถด้านโอเพนซอร์ส

 • Joomla – CMS
 • DotProject – PM
 • Media Wiki – Wiki
 • PHP, Java – Programming Language
 • MySQL – Database

เกี่ยวกับบริษัท

INT ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 13 มีนาคม 2552 ด้วยกลุ่มของวิศกรซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ที่ตั้งใจจะนำความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ เชิงวัตถุ ด้วย UML และยึดกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ Unified Process และ Extreme Programming เป็นหลัก ส่วนหนึ่งของเราเชื่อว่าซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในสายงาน ต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลก มีจำนวนมากอยู่แล้ว เพียงแต่ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ต่างก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และมักไม่ได้พัฒนาเผื่อสำหรับการเพิ่มเติม หรือเพื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ตัวอื่น ๆ เราจึงมุ่งมั่นที่จะแปลงซอฟต์แวร์ที่เป็น OpenSource ต่าง ๆ ให้กลายเป็น Software Component ที่อ้างอิงสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อแบบ Enterprise ซึ่งจะทำให้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว สามารถประกอบและทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้กว้างขวางขึ้นต่อไปใน อนาคต

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): International Knowledge Networks Co.,Ltd.
ที่อยู่: 95 Soi Phetkasem 96, Bangkae Nue, Bangkae, Bangkok 10160
Branch Office: 55/27 Chaengwattana Rd., Klong Prapa, Pakkret, Nonthaburi 11120
Mailina Address: P.O Box 28 Ratchtewi, Ratchatewi, Bangkok 10401
โทรศัพท์: +66 029 809 464
โทรสาร: +66 029 809 464
เว็บไซต์: International Knowledge
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105549043466
ปีที่ก่อตั้ง: 04/29/2010
ทุนจดทะเบียน: 4,900,000
ชื่อผู้ติดต่อ: David Bucknell
อีเมล: david@intknowledge.com

ผลิตภัณฑ์

 • Leopard Library (Web based ILS / OPAC)
 • Elephant Database (student infor system)
 • GNU E Learning (LMS)
 • Rhinocerus CMS
 • Lion E-mail (Web-based, imap and pop mail)

บริการ

 • Giraffe System Admin
 • Website development (CMS)
 • Web Application development
 • Training in all FLOSS Applications
 • Educational Technology Consultantion

เกี่ยวกับบริษัท

Teacher in US and International Schools for 23 years. Linux, Web and other FLOSS development since 1995.

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Marvelic Engine Co., Ltd.
ที่อยู่: 719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ. พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์: (02) 717 1120-1
โทรสาร: (02) 318 3975
เว็บไซต์: Marvelic Engine Co., Ltd.
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 125547008370
ปีที่ก่อตั้ง: 2547
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: นายอัครวุฒิ ตำราเรียง , นางสาวฐานิญา ภักดีมงคล
อีเมล: akarawuth@marvelic.co.th, thaniya@marvelic.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : (082) 002-6789

ผลิตภัณฑ์

Back office พัฒนาด้วย Open Source Software และเผยแพร่ Source Code

 • ระบบจัดการคำถาม – คำตอบ (Knowledge Base Manager System)
 • ระบบแสดงโครงสร้างหน่วยงาน (Organization Chart System)
 • ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (Conference Room Reservation System)
 • ระบบจองยืมคืนอุปกรณ์ (Reservation System)
 • ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library System)
 • ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management System)
 • ระบบรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (e-Budget System)
 • ระบบข้อมูลการฝึกอบรม (Training System)
 • ระบบติดตามงาน (Task Monitoring System)
 • ระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Management System)

Application Server : Apache / IIS Database : MySQL Programming Language : PHP

E-Market Place ระบบกลางตลาดซื้อ-ขายสินค้า ระบบเสนอซื้อ เสนอขาย

Database : MySQL Programming Language : PHP

Nokkaew MultiLanguage for Mambo คอมโพเน้นท์สำหรับแมมโบ้ ในการทำให้เว็บไซต์ที่สร้างด้วยแมมโบ้รองรับการทำงานหลายภาษา

Database : MySQL Programming Language : PHP License: GNU/GPL Web Site: http://www.nokkaew.net

NooKu MultiLanguage for Joomla คอมโพเน้นท์สำหรับJoomla ในการทำให้เว็บไซต์ที่สร้างด้วย joomlaรองรับการทำงานหลายภาษา

Database : MySQL Programming Language : PHP License: GNU/GPL Web Site: http://www.nooku.org

LaiThaiShop Joomla eCommerce edition LaiThai Shop เป็น CMS ที่พัฒนาเพิ่มจาก Joomla และ VirtueMart เพื่อให้เป็น CMS สำหรับบริหารจัดการร้านค้า online พร้อมระบบ payment gateware ให้ใช้ เช่น PaySbuy , Paypal เป็นต้น

Database : MySQL Programming Language : PHP License: GNU/GPL Web Site: http://www.joomlacorner.com

บริการ

 • CMS Implementation — Website design and development by Open Source CMS
 • Application Development — Web application development by Open Source Technology
 • CMS Training — Open Source CMS Training (Joomla!, Mambo , WordPress, Elgg, Virtue Mart, Magento)
 • CMS Customization – Open Source CMS Customization, Consulting Service and Support

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฯ เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.mambohub.com , www.mambo.or.th , www.joomlacorner.com เว็บไซต์ชุมชนของผู้ใช้ Mambo และJoomlaเว็บไซต์แรกของไทย โดยคุณอัครวุฒิ ตำราเรียง และ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Open Source ซึ่งทางทีมงานเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาหลัก (Core Team) ของทั้ง Mambo, Joomla! และ VirtueMart รวมถึงเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย ภายใต้ชื่อ Mambo LaiThai, Joomla! Laithai และ Joomla! LaiThai Shop ตามลำดับ นอกจากนี้ทีมงานยังเป็นผู้พัฒนา Component/Extension ต่าง ๆ ที่ใช้กับทั้ง Mambo และ Joomla! โดยระบบที่พัฒนาขึ้น ได้ทำการ Contributed ให้กับผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศเสมอมา

ผลงานที่ผ่านมา

 1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ — ระบบบริหารงานภายในองค์กร (Back Office) OSS Tools: Mambo , PHP , MySQL , ExtJS
 2. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, กรมทรัพย์สินทางปัญญา — ระบบตลาดกลางอิเล็คทรอนิคส์ (E-MarketPlace) ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ http://www.industry4u.com , ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา http://ipmart.moc.go.th OSS Tools: PHP , MySQL
 3. สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ — เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล (http://igil.or.th) OSS Tools: CentOS, Apache ,PHP, MySQL ,ExtJS
 4. กรมพัฒนาชุมชน — เว็บ Directory ระบบเว็บไซต์ลูกข่าย CMS ระบบเว็บบล็อก โครงการเว็บหมู่บ้านไทย moobannthai.com OSS Tools: WordPressMU , Drupal , Mambo

ทักษะทางด้านโอเพนซอร์ส

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบด้วย PHP, MySQL และ Implement ระบบงานด้วย Joomla , WordPress , Elgg , Magento ซึ่งทีมงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Open Source CMS เหล่านี้ http://community.joomla.org/magazine/author/60-akarawuth-tamrareang.html