การสร้าง Instance บน OpenStack สามารถสร้างได้ง่ายๆ ผ่าน Dashboard ในที่นี้จะใช้ Linux Image ขนาดเล็กที่ชื่อว่า CirrOS สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://docs.openstack.org/image-guide/content/ch_obtaining_images.html

เลือก Create Image แล้วระบุค่าตามด้านล่าง แล้วกด Create Image

Name: cirros
Image Source: Image File 
(แล้วก็ Browse ไปที่ไฟล์ที่โหลดมา)
Format: QCOW2 - QEMU EMUlator

null


Continue reading

Key Pair เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ใช้จะใช้ในการติดต่อเข้าใช้งาน Virtual Machine เป็นการสร้างกุญแจตามหลัก Public Key Infrastructure (PKI) จำเป็นจะต้องเตรียมไว้ก่อนการสร้าง Instance ถ้ามีอยู่ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่อีก เราสามารถใช้ Key เดียวกับหลาย Instance ได้ ที่รายการ Project → Compute → Access & Security ที่แท็ป Key Pairs เลือก Create Key Pair

null


Continue reading

OpenStack มีการจัดการความปลอดภัยให้แต่ละ instance ผ่าน Security Group ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่า IP หรือ Protocol ใดสามารถผ่านเข้าออกในแต่ละ instance ได้ Security Group จะทำหน้าที่คล้าย Firewall ให้กับ instance นั่นเอง การกำหนดค่า Security Group ว่าจะเปิดพอร์ตอะไร ให้ไอพีอะไรบ้าง เรื่องความปลอดภัยบนคลาวด์เป็นเรื่องสำคัญ ความปลอดภัยเบื้องต้นบนอินเทอร์เน็ตคือการเปิดใช้งานพอร์ต (Port) ต่าง ๆ ตามแต่ละบริการ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์จะใช้พอร์ต 80 เป็นต้น เราสามารถกำหนดได้ว่าจะเปิดพอร์ตอะไรบ้างได้ และสามารถบันทึกไว้เป็นรายการ เช่น รายการสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เปิดพอร์ต 80, 443 เป็นต้น สำหรับเซิร์ฟเวอร์แบบอื่น ก็กำหนดเปิดพอร์ตที่จะใช้งานไว้ จะใช้งานเมื่อไร ก็บอกว่าให้ใช้ตามรายการนั้น ๆ ได้เลย

มาเริ่มกันเลยครับ ให้กดปุ่ม Create Security Group

null


Continue reading

OpenStack สามารถจัดการเครือข่ายในแต่ละ instance ได้ เราสามารถแบ่ง subnet เพื่อแยก network ของแต่ละ instance ออกจากกันได้ ทำให้ instance มีเครือข่ายของตัวเองได้ การจัดการ Network จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

  • สร้าง Internal Network
  • สร้าง Router
  • เชื่อมโยง Network ระหว่าง Internal และ External ผ่าน Router


Continue reading

หลังจากติดตั้งและปรับแต่งระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว เรามาดูวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้และ Tenant/Project กันบ้างครับ ให้ Login เข้าไปยัง Dashboard และเข้าไปที่รายการ Identity → Project เลือก Create Project

null


Continue reading

จากบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้ การติดตั้ง OpenStack ด้วย RDO กันไปแล้ว คราวนี้เรามาปรับแต่งระบบเครือข่ายของ OpenStack โดยใช้ Bridge กัน Bridge นี้หมายถึงสะพาน สะพานที่จะเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายในโลกจำลองของ OpenStack ออกมาโอภาปราศรัยกับโลกภายนอกกับอินเทอร์เน็ตจริง ๆ ได้ผ่านไอพีที่เครื่องคอมพิวเตอร์จริง ๆ ได้รับ ในนี้เราใช้บริการซอฟต์แวร์จัดการเครือข่ายที่เรียกว่า นิวตรอน (Neutron) และ Open vSwitch ที่จะมาช่วยสร้าง VLAN ให้เรา การคอนฟิกในขั้นตอนต่อไปนี้อ้างอิงจาก https://www.rdoproject.org/Neutron_with_existing_external_network

ก่อนอื่นสร้างไฟล์ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br-ex ใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้ลงไป

DEVICE=br-ex
DEVICETYPE=ovs
TYPE=OVSBridge
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.2.15
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.0.2.2
DNS1=10.0.2.3
ONBOOT=yes


Continue reading

OpenStack เป็น Cloud Operating System ใช้ในการสร้างบริการ Private Cloud ในรูปแบบบริการ Infrastructure as a Service การติดตั้ง OpenStack สามารถทำได้หลายวิธี สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเล่น OpenStack สามารถติดตั้งเพื่อทดลองใช้งานได้เบื้องต้นผ่าน Virtual Machine ได้ ครั้งนี้จะมาติดตั้ง RDO หรือ RedHat OpenStack กัน

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

ในเอกสารนี้เราจะติดตั้ง OpenStack บน Virtual Machine กัน ในนี้เราเลือกใช้ของดีที่ไม่คิดราคาอย่าง VirtualBox กัน แล้วค่อยติดตั้งลีนุกซ์ด้วย CentOS ในนั้น จากนั้นเราจะมาติดตั้ง OpenStack บน CentOS กันอีกทีครับ


Continue reading

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ท่านจำเป็นต้องสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ทางอเมซอนจะตัดเงินจำนวน 1 USD เป็นการตรวจสอบว่าบัตรใช้งานได้ เข้าไปที่หน้าเว็บ http://aws.amazon.com/ แล้วเริ่มดำเนินการได้

ในบทความนี้จะเป็นตัวอย่างในการสร้าง Web Serverด้วยลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ หลังจากท่าน Login แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เลือกที่ EC2 (ตัวเลือกแรก ทางซ้ายมือ)

null


Continue reading