โดย ปกติแล้วเวลาเราจะ Add Users เข้าไปใน Sites ของ Alfresco นั้นเราจะใช้วิธีการ Invite บุคคลนั้นๆ ผ่านเมนู Invite จากนั้นบุคคลนั้นต้อง Accept Invitation ถึงจะเข้าไปอยู่ใน Site ได้ ปัญหา คือบางกรณีเราต้องการทำ Pre Invite Users ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริง ซึ่งสามารถทำได้ผ่าน REST API ของ Alfresco ครับโดย API ที่เราจะใช้งานคือ Membership API

ขั้นแรกเราต้องมี REST Client ก่อนครับ ในส่วนนี้จะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับ แต่ผมแนะนำให้เป็น Postman ครับ (ความชอบส่วนตัว) http://www.getpostman.com/ การ Add member สามารถทำได้ผ่าน POST Method ครับโดยรายระเอียดของ Membership POST Method มีดังนี้

Adds a new membership to the site.

POST /alfresco/service/api/sites/{shortname}/memberships

Requirements:
Default Format: json
Authentication: user
Transaction: required
Format Style: any
Definition:
Id: org/alfresco/repository/site/membership/memberships.post
Description: classpath:alfresco/templates/webscripts/org/alfresco/repository/site/membership/memberships.post.desc.xml


Continue reading

บางครั้งเราต้องการดูว่ามีการ Access ของ Client มากน้อยเพียงใดตัว Gluster ก็มี I/O Information ให้เราสามารถดูได้โดย สมมติเราใช้งาน GlusterFS โดยสร้างเป็น Replicated Volume ชื่อว่า data-replicated โดยมี Architecture ดังนี้

 1. node1 192.168.1.100
 2. node2 192.168.1.101
 3. node3 192.168.1.102

จากนั้นหากเราต้องการดู I/O ของ Volume ดังกล่าวสามารถทำได้โดยขั้นแรกให้ Start volume profile ก่อนโดยพิมพ์คำสั่ง
Continue reading

บน Alfresco เราสามารถเปลี่ยน Alfresco data เป็น path อื่นได้เช่น mount มาจาก SAN/NAS storage คราวนี้เรามาเปลี่ยน Alfresco data ให้ใช้ Gluster กัน

ขั้นแรกสมมติว่าเราติดตั้ง GlusterFS เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยตัวอย่างนี้ติดตั้งแบบ replicated x3 โดยมี Architecture ดังนี้

 1. node1 192.168.1.100
 2. node2 192.168.1.101
 3. node3 192.168.1.102

บนเครื่อง Alfresco เมื่อเราติดตั้ง Alfresco เสร็จแล้วให้เราติดตั้ง glusterfs-client ก่อน
sudo apt-get install glusterfs-client
Continue reading

บน GlusterFS นั้นเราสามารกำหนด Quota ให้กับ Volume ได้เช่น กำหนดให้ Volume A สามารถใช้งานได้เพียง 10GB หรือ 100GB ซึ่งสามารถกำหนดได้ด้วยคำสั่งง่ายๆ เพียงไม่กี่คำสั่งเท่านั้น

สมมติว่าเราได้สร้าง Distributed Volume ไว้ดังนี้

โดยมี Architecture คือ

 1. node1: 192.168.1.100, Volume name: distributed-quota
 2. node2: 192.168.1.101, Volume name: distributed-quota

จากนั้นหากต้องการกำหนด Quota ให้กับ distributed-quota volume สามารถทำได้โดยขั้นแรกให้ Enable quota ให้กับ volume ก่อน

Continue reading

พอเราใช้งาน GlusterFS ไปซักระยะบางครั้งเราก็มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มพื้นที่เข้าไปใน Volume กันซึ่ง GlusterFS ก็สามารถทำได้ โดยเรียก Feature นี้ว่าการ Expand Volume

สมมติว่าเรามี Volume ที่เป็น Distributed Volume อยู่ดังภาพ

และมี Architecture ดังนี้

 1. node1: 192.168.1.100, volume name: distributed
 2. node2: 192.168.1.101, volume name: distributed


Continue reading

การทำ Striped Replicated Volume นั้นจะคล้ายๆ กับการทำ Striped Volume ซึ่งมีจุดประสงค์คือช่วยให้สามารถ Access ไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง Striped Replicated นั้นพ่วงการทำ Replicated ไฟล์เข้ามาด้วยนั่นเอง

ก่อนอื่นให้ติดตั้ง GlusterFS กันก่อนโดยหากใครติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถข้ามไปในส่วนของการทำ Striped Replicated ได้เลย GlusterFS เป็น Clustered File System ดังนั้นการติดตั้งเราจะต้องติดตั้ง GlusterFS ลงบน Ubuntu Server ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ซึ่งในกรณีการทำ Striped Replicated นั้นจำเป็นที่จะต้องมี Server ตั้งแต่ 4 เครื่องขึ้นไป โดยการติดตั้ง GlusterFS บน Ubuntu 14.04 Server นั้นสามารถทำได้โดยติดตั้งผ่าน package manager ได้ทันที การติดตั้ง GlusterFS นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการติดตั้งผ่าน package manager แต่ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง GlusterFS มาดูโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้กันก่อน โดยเรามีเครื่อง Ubuntu Server 4 เครื่อง ดังนี้

 • node1 มี IP Address เป็น 192.168.1.100
 • node2 มี IP Address เป็น 192.168.1.101
 • node3 มี IP Address เป็น 192.168.1.102
 • node4 มี IP Address เป็น 192.168.1.103

ให้ติดตั้ง Gluster Server ทั้ง 4 เครื่องด้วยคำสั่งซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

sudo apt-get install glusterfs-server


Continue reading

การทำ Distributed Replicated Volume นั้นเหมาะสำหรับการ Scale Storage ที่ง่ายและมีการ Replicate ไว้เผื่อในกรณีที่ไฟล์มีปัญหาเราจะได้มีอีก 1 หรือหลาย copy เก็บไว้ด้วย

ก่อนอื่นให้ติดตั้ง GlusterFS กันก่อนโดยหากใครติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถข้ามไปในส่วนของการทำ Distributed Replicated ได้เลย GlusterFS เป็น Clustered File System ดังนั้นการติดตั้งเราจะต้องติดตั้ง GlusterFS ลงบน Ubuntu Server ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ซึ่งในกรณีการทำ Distributed Replicated นั้นจำเป็นที่จะต้องมี Server ตั้งแต่ 4 เครื่องขึ้นไป โดยการติดตั้ง GlusterFS บน Ubuntu 14.04 Server นั้นสามารถทำได้โดยติดตั้งผ่าน package manager ได้ทันที การติดตั้ง GlusterFS นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการติดตั้งผ่าน package manager แต่ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง GlusterFS มาดูโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้กันก่อน โดยเรามีเครื่อง Ubuntu Server 4 เครื่อง ดังนี้

 • node1 มี IP Address เป็น 192.168.1.100
 • node2 มี IP Address เป็น 192.168.1.101
 • node3 มี IP Address เป็น 192.168.1.102
 • node4 มี IP Address เป็น 192.168.1.103

ให้ติดตั้ง Gluster Server ทั้ง 4 เครื่องด้วยคำสั่งซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

sudo apt-get install glusterfs-server


Continue reading

Striped Volume นั้นจะช่วยให้เราสามารถ Access File ได้เร็วขึ้นโดยเมื่อมีการสร้างไฟล์บน Gluster แล้วไฟล์จะถูก Strip ออกเป็นหลายๆ ส่วนแล้วโยนเข้าไปในแต่ละ Brick ดังนั้นการ Access File จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะไฟล์ใหญ่ๆ

ก่อนอื่นให้ติดตั้ง GlusterFS กันก่อนโดยหากใครติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถข้ามไปในส่วนของ Striped Volume ได้เลย GlusterFS เป็น Clustered File System ดังนั้นการติดตั้งเราจะต้องติดตั้ง GlusterFS ลงบน Ubuntu Server ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยการติดตั้ง GlusterFS บน Ubuntu 14.04 Server นั้นสามารถทำได้โดยติดตั้งผ่าน package manager ได้ทันที การติดตั้ง GlusterFS นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการติดตั้งผ่าน package manager แต่ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง GlusterFS มาดูโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้กันก่อน โดยเรามีเครื่อง Ubuntu Server 2 เครื่อง ดังนี้

 • node1 มี IP Address เป็น 192.168.1.100
 • node2 มี IP Address เป็น 192.168.1.101

ให้ติดตั้ง Gluster Server ทั้ง 2 เครื่องด้วยคำสั่งซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

sudo apt-get install glusterfs-server


Continue reading

Replicated Volume ของ GlusterFS นั้น Concept ก็เหมือนกับการ Replicate ทั่วๆ ไปคือเมื่อมี Content วางอยู่ใน node ใด node หนึ่งให้ทำการ copy ไปเก็บไว้อีก node หนึ่งอัติโนมัติ

ก่อนอื่นให้ติดตั้ง GlusterFS กันก่อนโดยหากใครติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถข้ามไปในส่วนของ Replicated Volume ได้เลย GlusterFS เป็น Clustered File System ดังนั้นการติดตั้งเราจะต้องติดตั้ง GlusterFS ลงบน Ubuntu Server ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยการติดตั้ง GlusterFS บน Ubuntu 14.04 Server นั้นสามารถทำได้โดยติดตั้งผ่าน package manager ได้ทันที การติดตั้ง GlusterFS นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการติดตั้งผ่าน package manager แต่ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง GlusterFS มาดูโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้กันก่อน โดยเรามีเครื่อง Ubuntu Server 2 เครื่อง ดังนี้

 • node1 มี IP Address เป็น 192.168.1.100
 • node2 มี IP Address เป็น 192.168.1.101

ให้ติดตั้ง Gluster Server ทั้ง 2 เครื่องด้วยคำสั่งซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

sudo apt-get install glusterfs-server


Continue reading