Alfresco Web Quick Start คือ template เว็บไซต์ที่สามารถเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้าง ปรับแต่งการใช้งานเว็บแบบไดนามิกที่มีคุณสมบัติการจัดการเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจและทำงานร่วมกับ Alfresco ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ Alfresco Web Quick Start จะเป็น Components package ซึ่งเราจะต้องเลือกในขั้นตอนการติดตั้งในหน้าต่าง Select Components ตามภาพ

null

จากนั้นก็ log-in เข้าไปแล้วสร้าง site


Continue reading

สำหรับ Aflresco Community การเพิ่มเอกสารเข้าไปในระบบจะทำได้โดยการ upload เอกสารเข้าไปยังแฟ้มที่เรามีสิทธิ์แต่เรายังสามารถสร้างเอกสารได้จาก Google Docs โดยตรงอีกด้วย
โดยมีวิธีการดังนี้
ในขั้นตอนติดตั้ง Alfresco จะต้องเลือก package Google Docs integration เข้าไปด้วยตามภาพ

เลือก Advance


Continue reading