Golang นั้นเป็นภาษาที่ใช้การเขียนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากทีมพัฒนาของ Google และกำลังเป็นที่นิยมใช้งานกันมากขึ้นในปัจจุบัน วิธีการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Golang สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://golang.org/doc/code.html มาเริ่มต้นใช้งาน Golang บน Docker กัน เริ่มด้วยการติดตั้ง Docker ผ่าน curl กันก่อน

ติดตั้ง curl ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install curl

ติดตั้ง Docker ด้วยคำสั่ง

curl -sSL https://get.docker.com/ubuntu/ | sudo sh

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Golang ด้วยคำสั่ง

wget https://storage.googleapis.com/golang/go1.4.2.linux-386.tar.gz


Continue reading

Monitoring and Analytics Add-on คือส่วนเสรืมที่มีว้สำหรับตรวจสอบการทำงานของแอปพลิเคชันบน Bluemix
เริ่มด้วยการเพิ่ม Add-on กันก่อน เข้าใช้งาน Bluemix แล้วเลือกที่ CATALOG เลือก Monitoring and Analytics ในส่วนของ DevOps ทำการเลือกชื่อแอปพลิเคชันที่ต้องการเพิ่ม Add-on แล้วกดปุ่ม CREATE เมื่อกลับมาที่แอปพลิเคชันจะพบกับชื่อ Monitoring and Analytics ปรากฏอยู่


Continue reading

Auto-Scaling เป็นวิธีการเพิ่มความสามารถในการรองรับความต้องการของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่อาจมีการใช้งานมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้
ติดตั้ง Cloud Foundry Command Line Tool และ Login เข้า Bluemix ด้วยคำสั่ง

cf api https://api.eu-gb.bluemix.net

cf login -u user_name

โดยทำการเปลี่ยน user_name เป็นบัญชีผู้ใช้ Bluemix ที่ได้สมัครไว้
ดาวน์โหลด Source ที่จะใช้ในการทดสอบครั้งนี้ที่ https://hub.jazz.net/project/shiyan/Samples4AutoScaling/overview

แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาด้วยคำสั่ง

sudo unzip shiyan_Samples4AutoScaling-master.zip -d /home/user/autoscaling

โดยทำการเปลี่ยนค่า user เป็นชื่อของผู้ใช้งานจากนั้นเข้าไปที่ไดเร็กทอรี่ที่ได้ทำการแตกไฟล์มาและทำการสร้างแอปพลิเคชัน Push Code ขึ้นไปยัง Bluemix ของเราด้วยคำสั่ง

cd /home/user/autoscaling/Sample4AutoScaling/Deploy

cf push app _name -m 512m -p Sample4AutoScaling.war


Continue reading

Bluemix เป็นบริการ Cloud Computing PaaS ที่ให้บริการโดย IBM ซึ่งมีข้อดีที่สามารถเลือกพัฒนาแอปพลิเคชันได้ทั้งในรูปแบบของ Web และ Mobile ที่สามารถเพิ่มตัวช่วยในการทำงานและการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมในแอปพลิเคชัน (Watson)
เริ่มใช้งานแบบทดลองใช้ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://console.ng.bluemix.net/ เลือกที่ SIGN UP และทำการกรอกข้อมูลตามที่ Bluemix ต้องการจากนั้นกดปุ่ม Submit


Continue reading

Docker Registry คือพื้นที่ไว้เป็นแหล่งรวมและแจกจ่ายไฟล์ Images ต่างๆทั้ง Base Images และ Images ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับแต่งจากผู้พัฒนาด้วยกระบวนการ Pull/Push Images โดยที่ Docker Registry จะมีการให้บริการอยู่สองรูปแบบคือ

  1. การให้บริการแบบ Public Docker Registry ที่เรียกกันว่า DockerHub ซึ่งทุกคนที่ใช้งาน Docker สามารถเข้าถึงได้อ่านขั้นตอนการใช้งานเพิ่มเติมได้จาก เรียกใช้ Docker Image จาก Docker Hub กัน
  2. การให้บริการเแบบ Private Docker Registry ซึ่งเป็นการให้บริการแบบปิดที่จัดทำขึ้นภายในองค์กร กลุ่มบุคคคล หรือใช้งานส่วนตัว Private Docker Registry นั้นก่อนใช้งานต้องมีการติดตั้งลงบนเครื่อง Server ที่ต้องการก่อนการใช้งานสามารถอ่านข้อมูลการติดตั้งเพิ่มเติมได้จาก ติดตั้ง Docker Registry ไว้ใช้เอง

การที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับ Private Docker Registry จะใช้ Key ในการระบุตัวตน Private Key และ Public Key รวมถึงรหัสผ่านและเข้าถึงด้วย https เพื่อความปลอดภัย มาเริ่มกันเลย…


Continue reading

OpenShift ให้บริการ Git Repository ทำหน้าที่เก็บ source code ของ application หากต้องการใช้ private Git repository ร่วมด้วย เราก็สามารถใช้คุณสมบัติของ Git ได้ โดยการเพิ่ม remote repository เป็น openshift แล้ว push โค้ดขึ้นไปยัง remote repository นั้น ยกตัวอย่าง PHPMailer ให้ clone repository ลงมาก่อนดังนี้

git clone https://github.com/PHPMailer/PHPMailer.git

เข้าไปที่ไดเร็กทอรี่ด้วยคำสั่ง

cd PHPMailer


Continue reading

Ansible คือเครื่องมือที่ช่วยสร้างการตั้งค่าและติดตั้งโปรแกรมต่างๆบนเครื่อง Server แบบอัตโนมัติ มาเริ่มใช้งาน Ansible กันใน How-To ครั้งนี้จะเป็นการติดตั้ง Drupal
ติดตั้ง Ansible ด้วยคำสั่ง

sudo add-apt-repository ppa:rquillo/ansible

sudo apt-get update

sudo apt-get install ansible
Continue reading

Varnish เป็น โปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวกับการเก็บ cached ความสามารถต่างๆของ Varnish สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บ Vanish ในครั้งนี้จะเป็นการแสดงถึงการติดตั้งโดยที่มี Drupal 7 ติดตั้งอยู่ก่อนแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Drupal 7 สามารถทำการติดตั้งได้ตาม Link นี้

แก้ไขการตั้งค่าของ Apache โดยการแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/ports.conf ด้วยคำสั่ง

sudo nano /etc/apache2/ports.conf


Continue reading

Chrome Remote Desktop เป็นส่วนเสริมล่าสุดของเว็บเบราเซอร์ Google Chrome ซึ่งทำหน้าที่ในการเข้าควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การใช้งานนั้นจำเป็นต้องติดตั้งส่วนเสริมทั้ง 2 เครื่องคือเครื่องที่จำทำการควบคุมและเครื่องที่ถูกควบคุม มาเริ่มการติดตั้งส่วนเสริมกันโดยไปที่ Chrome Web Store จะปรากฏหน้าต่างการติดตั้งให้กดปุ่ม +FREE จากนั้นกดปุ่ม Add เมื่อกดแล้วจะมีส่วนเสริม Chrome Remote Desktop ปรากฏขึ้น


Continue reading

NFS หรือ Network File System เป็น Protocol ที่ช้สำหรับการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่อง Client และ Server ซึ่งเครื่อง Client สามารถมองเห็นพื้นที่ใน Server เป็นพื้นที่ของตัวเองได้โดยการตั้งค่า Mount Point
เริ่มติดตั้ง NFS Server บนเครื่อง Server ด้วยคำสั่ง

sudo yum install nfs-utils

ทำการสร้างไดเร็กทอรี่เพื่อเป็นพื้นที่ในการใช้งานร่วมกันและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงด้วยคำสั่ง

sudo mkdir /var/nfsshare

sudo chmod -R 777 /var/nfsshare/


Continue reading