จากครั้งก่อนได้แนะนำให้รู้จัก Interface ของ Blender ไปแล้ว ในครั้งนี้จะมาแนะนำการจัดการกับ Model ใน Blender อย่างคร่าวๆ บ้าง

หน้าจอของ Blender ที่เราจะใช้งานเป็นหลักในการจัดการกับโมเดล 3มิติ จะเรียกว่า 3D View ที่หน้าจอนี้เราจะเห็นพื้นที่โล่งๆ มีโมเดลและวัตถุต่างๆ อยู่ภายใน

ที่ 3D View นี้ เราสามารถหมุนดูมุมมองต่างๆ ได้ โดยกดเมาส์ปุ่มกลางแล้วลาก เพื่อหมุนดูด้านต่างๆ ของโมเดลได้ตามต้องการ และหากเราต้องการดูรูปด้านต่างๆ โดยเฉพาะ เราสามารถใช้เมนูเพื่อเลือกดูมุม Top, Front, Back และอื่นๆ ได้อีกด้วย

เมื่อเปิด Blender ขึ้นมา เริ่มแรกเราจะมีวัตถุ Mesh อยู่ 1 ชิ้นที่เป็น Cube คำสั่งพื้นฐานที่เราจะใช้บ่อยที่สุดในการจัดการโมเดลก็คือ ย้าย, หมุน และปรับขนาด โดยปุ่มคำสั่งทั้งสามนี้จะอยู่ด้านล่าง

วิธีใช้งานคำสั่งคือ ให้คลิกขวาที่วัตถุที่ต้องการเพื่อเลือก จากนั้นคลิกที่คำสั่งด้านล่างว่าต้องการจะ ย้าย, หมุน หรือปรับขนาด เมื่อเลือกแล้ว ที่วัตถุจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมา


คำสั่งย้ายจะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศร


คำสั่งหมุนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม


คำสั่งปรับขนาดจะมีสัญลักษณ์เป็นเส้นมีสี่เหลี่ยมอยู่ตรงปลาย

การสั่งคำสั่ง ให้เรานำเมาส์ไปคลิกที่เส้นที่ต้องการค้างไว้ แล้วลาก โดยเส้นจะมีอยู่ 3สีด้วยกัน

  • น้ำเงิน หมายถึงแกน z
  • แดง หมายถึงแกน x
  • เขียว หมายถึงแกน y

ให้เราคลิกที่เส้นตามแกนที่ต้องการ แล้วลากเพื่อสั่งให้ ย้าย, หมุน หรือปรับขนาด

ทั้งหมดนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการจัดการโมเดลใน Blender ครับ

Comments are closed.