เมื่อเราติดตั้ง zimbra mail ใช้งานอาจจะเคยประสบปัญหามีเมลไม่พึงประสงค์ส่งเข้ามาภายในโดเมนเรา เราสามารถป้องกันไม่ให้ mail เหล่านี้ส่งเข้าหาเราได้โดย
ไปที่ไฟล์ /opt/zimbra/conf/zmconfigd/smtpd_sender_restrictions.cf จากนั้นเพิ่ม client_sender_access hash:/opt/zimbra/conf/postfix_reject_sender ดังรูป

null

สร้างไฟล์ /opt/zimbra/conf/postfix_reject_sender และเพิ่มโดเมนที่ไม่ต้องการให้ส่งเมลมายังโดเมนเราลงไปโดยมีรูปแบบ ดังนี้

null

จากนั้นใช้คำสั่ง

postmap /opt/zimbra/conf/postfix_reject_sender

และรีสตาร์ท postfix โดย
zmmtactl restart
null

เป็นอันเรียบร้อย เราสามารถตรวจสอบ log ได้ที่ /var/log/zimbra.log
โดยรูปแบบ log จะแสดงประมาณนี้

[date / hostname] postfix/smtpd[####] NOQUEUE: reject: RCPT from [remote mta]: 554 5.7.1 senders-email@DOMAIN:
Sender address rejected: Access denied: from=senders-email@DOMAIN to=local-zimbra-user@domain proto=ESMTP helo=remote mta

Comments are closed.