ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Blue Ball Co.,Ltd.
ที่อยู่: 252/94 อาคารเมืองไทย – ภัทร คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 17 ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2693-2940
โทรสาร: 0-2693-2941
เว็บไซต์: http://www.blueballgroup.com/
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 10354600557
ปีที่ก่อตั้ง: 2546
ทุนจดทะเบียน: 4,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: วรรณวิสา อุทรานันท์
อีเมล: wanwisa@blueballgroup.com
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1341-6650

ผลิตภัณฑ์

Tequila Framework (Open source)

เป็น PHP Framework ที่สร้างขึ้นมาโดยบริษัท บลูบอล จำกัด และเปิดให้เป็น Opensource Software ซึ่งสามารถ download ได้จาก http://sites.google.com/site/phptequila/Home/real-rapid-application-deve…

Tequila Framework ได้ถูกพัฒนามาจาก PHP 5.0 โดยได้รวมเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่น AJAX, YUI, CSS2, DOM, DHMTL, XML, MVC, OOP และอื่นๆ เข้ามาในตัว Framework เอง

Tequila Framework มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • Rapid Application Development คือ สามารถช่วยลดเวลาในการพัฒนาระบบต่างๆ ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ตัว Framework ได้เตรียม Common Function, Security, Workflow, Library และ Strategy ต่างๆ ที่จำเป็นไว้ให้แล้ว
 • Templatable/Skinable เป็นลักษณะที่มี Software Architect แบ่งเป็น Tier ดังนั้นส่วนของ Presentation Layer จะถูกแบ่งออกมาอย่างชัดเจน ไม่มี code ไปปะปน ทำให้สามารถแก้ไข Template ได้ง่าย โดยใช้ Tool ต่างๆ เช่น Dreamweaver เป็นต้น สามารถมอง structure ของ Template ได้อย่างชัดเจน ไม่ซ่อนอยู่ใน code สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ต่างของของ web application ได้อย่างง่ายดาย โดยแก้ไขโดยใช้ CSS2 Concept
 • Multi-Language คือ รองรับได้หลากหลายภาษา ในระดับ user
 • Workflow Integrated มี Workflow ทีสามารถ config ได้ในลักษณะหลายมิติ และหลายคุณสมบัติ ทำให้ไม่ทำให้เกิดการ fix workflow แต่การพัฒนาแต่ละระบบที่จะพัฒนาขึ้นมา อีกทั้งยังสามารถ Integrate เข้ามาภายหลังได้ โดยไม่กระทบกระเทือน structure ของระบบ

บริการ

Tequila Framework Training

อบรมวิธีการเขียนโปรแกรมด้วย Tequila Framework

System Development

บริการพัฒนาระบบต่างๆ โดยใช้ Tequila Framework, Drupal, OsCommerse, Magento

IT Outsource Personnel

บริการ IT Outsource Personnel คือ การส่งบุคคลากรทางด้าน IT ที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบโดยใช้ Tequila Framework, Drupal, OsCommerse, Magento โดยทำงานที่ site ของลูกค้าเสมือนเป็นพนักงานของลูกค้า โดยเก็บค่าบริการรายเดือน

IT Offshoring Personnel (Vietnam Based)

บริการ IT Offshoring Personnel (Vietnam Base) คือ การให้ใช้บุคคลากรทางด้าน IT ที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบโดยใช้ Tequila Framework, Drupal, OsCommerse, Magento โดยทำงานที่บริษัท บลูบอล ประเทศเวียตนาม แต่ทำงานเสมือนเป็นพนักงานของลูกค้า ผ่านทางระบบ Internet โดยเก็บค่าบริการรายเดือน

เกี่ยวกับบริษัท

Blue Ball Co., Ltd. is established in July 2003. 51% Thai shareholders and 49% Mexican shareholders. Head office locate in Bangkok and programming factory locates in Quangtrung Software City in Ho Chi Minh City, Vietnam. We provide high quality products and services with TQS (Thai Quality Software standard) for customers in Thailand and around the world.

ผลงานที่ผ่านมา

 • บริษัท ดรีมทีม (มหาชน) จำกัด — Tequila Framework
 • บริษัท สแปนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด — Tequila Framework
 • บริษัท สยามนิวตร้า จำกัด — Tequila Framework
 • Generate Inc. — OsCommerse
 • สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ — Drupal
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สเพลนดิดบาย รินดา — Magento

ทักษะทางด้านโอเพนซอร์ส

 • Tequila Framework – Framework
 • MySQL – Database
 • oSCommerse, Magento – eCommerse
 • Drupal – CMS
 • Ruby on Rails, Java, JavaScript, JSP, PHP, Python, PL/SQL – Programming Language

Comments are closed.