ข่าวสั้นแต่อาจทำให้แฟนๆ KDE ตกใจได้ เมื่อ Canonical ตัดสินใจหยุดให้การสนับสนุนทางการเงินกับโครงการ Kubuntu หลังจากออก Kubuntu 12.04 แล้ว โดยเหตุผลของการหยุดการสนับสนุนคือ Kubuntu ไม่ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจหลังจากที่ได้พยายามมาแล้วถึง 7 ปี

แน่นอนว่า Kubuntu จะยังคงมีอยู่ภายใต้การดูแลของ Community เช่นเดิม ซึ่ง Canonical ยังให้การสนับสนุนในส่วนของ Infrastructure เหมือนกับโครงการอย่าง Xubuntu หรือ Edubuntu อยู่ เช่น Server, Domain เป็นต้น

ที่มา: OMG! Ubuntu!

Comments are closed.