ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): MFEC Public Co., LTD.
ที่อยู่: 699 Modernform Tower Srinakarin Rd., Suanluang Bangkok 10250
โทรศัพท์: 662 278 9278 ext. 1707
โทรสาร:
เว็บไซต์: MFEC Public Co., LTD.
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 107546000156
ปีที่ก่อตั้ง: 2540
ทุนจดทะเบียน: 286,850,000 บาท
ชื่อผู้ติดต่อ: Ms Boontharika Pattayuth
อีเมล: boontharika@mfec.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 66 81 665 6559

ผลิตภัณฑ์

 • Red Hat Subscription Red Hat Enterprise Linux เป็น Open Source Operating System ที่ Contribute Open Source technology หลายๆตัวซึ่งภายใต้ Red Hat ก็จะมี Open Source Application อื่นๆ เช่น Red Hat Certificate System , Red Hat Directory Service , Red Hat Enterprise Cluster , Red Hat Global File System , Jboss Application Server , MySQL

บริการ

 • Red Hat Professional Services
 • Red Hat Certified Training Partner and exam

เกี่ยวกับบริษัท

นับ ตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ขึ้นมาในปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลากว่า 11 ปี ที่ผ่านมาบริษัทมีการขยายตัว แบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนด้วย รายได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทในปี 2006 และการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 70 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ได้รับรางวัล Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacic 2006 ในฐานะหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการทางด้านไอทีที่มี อัตราการเติบโตมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

บริษัทได้รับการแต่งตั้งเ ป็น Red Hat Advance Business partner ซึ่งเป็นตัวแทนนำเสนอ Red Hat product ต่างๆ และเป็นตัวแทนให้บริการ ทุกๆ Product ที่ Red Hat มี ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์อบรม และสอบ (Red Hat Certified Training Partner) ของเมืองไทย สอนโดย Instructor ที่ได้รับ Red Hat Certified Instructor จาก Red Hat เท่านั้น

บริษัททำธุรกิจด้าน Technology / System Integrator / Software Develop ได้นำเอา Open Source Software มาใช้ใน Project หลายตัว เช่น Apache Web Server / Linux Operating System / MySQL Database / JBoss application Server และ ปัจจุบันบริษัทต้องการเพิ่มคุณค่า และขยายตลาดในไทยในเรื่องของ Open Source Software เพื่อให้เป็นความรู้ และทางเลือกของผู้บริโภคที่จะเห็นข้อดี หรือความแตกต่าง ในแต่ละองค์กรนั้นๆ อีกทั้งต้องการสร้างความมั่นใจว่าเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส สามารถทำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ MFEC เองมีทั้งทีม support ที่รับบริการดูแลในส่วนงานต่างๆ อีกทั้งเรา เป็นตัวแทนอบรม Red Hat Enterprise Linux ทั้ง Basic / Immediate / Advance ฉะนั้นการที่หน่วยงานจะพัฒนาบุคลากรขึ้นมาดูแลระบบเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อ ไป

ผลงานที่ผ่านมา

 • Bangkok University — Mail Cluster
 • Ramkhamhang University — Open LDAP
 • TMB Bank — Authentication infrastructure / Internet Security
 • สำนักปลัดกระทรวงการคลัง — Network access authentication / Single Sign on
 • กรุงเทพมหานคร — Network infrastructure / Proxy
 • กองทัพบก / กองบัญชาการกองทัพไทย / NIDA — Messaging Server

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): NTN Solution Limited
ที่อยู่: 240/30 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: +66 022 741 440
โทรสาร: +66 022 741 441
เว็บไซต์: ntnsolution.com
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 0105544063086
ปีที่ก่อตั้ง:
ทุนจดทะเบียน: 12,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: David Bucknell
อีเมล: traipong@ntnsolution.com

บริการ

 • Alfresco Implementation – บริการติดตั้ง ออกแบบ และดูแลระบบ Document management system (DMS), Web content management, Alfresco Share (sharepoint alternative) ด้วย Alfresco
 • Asterisk Implementation – บริการติดตั้ง ออกแบบ และดูแลระบบ VOIP, Call Center ด้วย Asterisk หรือ Trixbox
 • Zimbra Implementation – บริการติดตั้ง ออกแบบ และดูแลระบบ Email ด้วย Zimbra
 • Radius Implementation – บริการติดตั้ง ออกแบบ Customize และดูแลระบบ Radius ด้วย FreeRadius
 • Syslog Implementation – บริการติดตั้ง ออกแบบ และดูแลระบบ Syslog ด้วย SyslogNG พร้อม Integrate ด้วย MySQL
 • Portal Development – บริการพัฒนา Software บนระบบ Portal ของ Liferay ด้วย Java
 • Custom Software Development – บริการพัฒนา Software ด้วยภาษา Java ทำงานอยู่บน Java Application Server เช่น Tomcat JBOSS และอื่น ๆ

ความสามารถด้านโอเพนซอร์ส

 • Application — Zimbra, Alfresco, Liferay
 • Server — FreeRadius, Apache Web Server, Apache Tomcat, Postfix, Bind, SyslogNG
 • Programming Language — JAVA (J2EE, J2ME), PHP, PERL
 • Programming Tools — Eclipse
 • Database — MySQL
 • OS — Ubuntu, CentOS

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางด้าน พัฒนา Software และให้บริการเกี่ยวกับการวางระบบ System และ Network Infrastructure และให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน IT ทุกชนิด โดยเน้นการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน IT และพัฒนาระบบ Software รวมถึงติดตั้ง Opensource Software เป็นหลัก

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): OrangeGears
ที่อยู่: 28/4 ซอยต้นขาม ถนนต้นขาม ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: +66 053 308 559
โทรสาร: +66 053 308 559
เว็บไซต์: OrangeGear
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่ก่อตั้ง: 2550
ทุนจดทะเบียน:
ชื่อผู้ติดต่อ: ธนกฤต วงค์ยืด
อีเมล: thanakrit@orangegears.com
เบอร์โทรศัพท์: 08 7479 8028

ผลิตภัณฑ์

OrangeGears ERP

OrangeGears เป็น Enterprise Automation ซอฟต์แวร์ คือประกอบไปด้วยระบบต่างๆที่จำเป็นต่อการนำไปใช้งาน เช่น ERP, CRM, E Commerce, SCM, MRP, CMS และอีกมากมาย OrangeGears เป็นโอเพนซอร์สซอฟตแวร์ที่อยู่ภายใต้ Apache License Version 2.0 Application Server : Tomcat, JBoss, Weblogic, Orion, WebSphere Database : Tomcat, JBoss, Weblogic, Orion, WebSphere Programming Language : Java, XML, Groovy License : Apache License Version 2.0

OrangeGears POS

ระบบงานขายหน้าร้านหรือ Point Of Sale สำหรับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ Application Server : Tomcat, JBoss, Weblogic, Orion, WebSphere Database : MySQL, PostgreSQL, DB2, Oracle, MS SQL Programming Language : Java, XML, Groovy Platform : Linux, Windows, *NIX License : LGPL

OrangeGears Accounting for School

ระบบบัญชีการเงิน ระบบรับชำระค่าเล่าเรียน ประกอบไปด้วย GL, AP, AR, Payment, Accounting Report Analysis Application Server : Tomcat, JBoss, Weblogic, Orion, WebSphere Database : MySQL, PostgreSQL, DB2, Oracle, MS SQL Programming Language : Java, XML, Groovy Platform : Linux, Windows, *NIX License : LGPL

OrangeGears ERP for Printing

ระบบซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมงานพิมพ์ ประกอบไปด้วยระบบออกใบรับงาน ออกใบเสนอราคา โดยดึงข้อมูลมาจากใบรับงานไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่ สร้างสินค้าและส่วนประกอบอันโนมัติจากใบรับงาน สร้างใบสั่งผลิตจากใบสั่งขายอัตโนมัติ สามารถคำนวนเวลางานพิมพ์ได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ ตัดสต๊อกวัตถุดิบอัตโนมัติ ทำงานผ่าน Web browser สามารถส่งเมลใบเสนอราคาจากซอฟต์แวร์ได้ทันที จัดทำเรื่องขนส่งทำใบส่งของ จัดแบ่งโซนการส่งของได้ Application Server : Tomcat, JBoss, Weblogic, Orion, WebSphere Database : MySQL, PostgreSQL, DB2, Oracle, MS SQL Programming Language : Java, XML, Groovy Platform : Linux, Windows, *NIX License : LGPL

Apache OFBiz ERP/CRM

Apache OFBiz หรือ Apache Open For Busienss Project เป็นโครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สังกัดใน Apache Software Foundation Apache OFBiz เป็น Enterprise Automation ซอฟต์แวร์ คือประกอบไปด้วยระบบต่างๆที่จำเป็นต่อการนำไปใช้งานอาทิ เช่น ERP, CRM, E Commerce, SCM, MRP, CMS และอีกมากมาย Apache OFBiz เป็นโอเพนซอร์สซอฟตแวร์ที่อยู่ภายใต้ Apache License Version 2.0 Application Server : Tomcat, JBoss, Weblogic, Orion, WebSphere Database : MySQL, PostgreSQL, DB2, Oracle, MS SQL Programming Language : Java, XML, Groovy Platform : Linux, Windows, *NIX License : Apache License Version 2.0

บริการ

 • Implementation of ERP ออร์เร้นจ์เกียร์ส (OrangeGears) ได้นำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และ Customer Relationship Management (CRM) มาพัฒนาและประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมกับธุรกิจไทย ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน ง่ายต่อการปรับแต่ง ลดค่าใช้จ่าย มีฟังก์ชั่นครอบคลุม ยืดหยุ่น และสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นหรือระบบเดิมที่มีอยู่แล้วได้ โดยมีโปรแกรมประยุกต์ OrangeGears ERP/CRM และ Apache OFBiz ERP/CRM
 • Custom module development บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและอีอาร์พี บนพื้นฐานของ Apache OFBiz และ ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
 • Hosting of ERP ออร์เร้นจ์เกียร์ส (OrangeGears) ได้ใช้เครื่องมือทำรายงาน ที่ได้รับการยอมรับจากวงการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ open source ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถออกรายงานได้ตรงตามรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการมากที่ สุด ซึ่งมีความนิยมเป็นอย่างมากในไทยและต่างประเทศ ดังนั้น ท่านสามารถสร้างรายงานทางธุรกิจต่างๆได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบของ graph, chart, cube และแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ เป็นต้น สำหรับเครื่องมือทำรายงานที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ คือ Eclipse BIRT, JasperReports, Pentaho และ Apache FOP
 • Data migration to ERP บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับงานบนเดสทอปแอพพลิเคชั่นด้วย Eclipse RCP, Netbeans RCP
 • User and technical training อบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Apache OFBiz ERP การสร้างรายงานสำหรับ Apache OFBiz การนำ Apache OFBiz integrate เข้ากับ Eclipse RCP, ZK, PHP

เกี่ยวกับบริษัท

OrangeGears เป็นผู้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร และเป็นผู้บุกเบิกและโปรโมทซอฟต์แวร์ อีอาพี ที่ชื่อว่า Apache OFBiz ERP/CRM และต่อมาได้นำมาพัฒนาต่อยอดภายได้ชื่อ OrangeGears Project เพื่อให้เข้ากับลักษณะการทำงานของคนไทย

ปัจจุบัน OrangeGears ได้ขยายการให้บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย open source ซอฟต์แวร์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา จัดหาและทำวิจัย การพัฒนาและการปรับแต่งให้เข้ากับการทำงานของแต่ละองค์กร และการดูแลรักษา

จากการทำงานอย่างหนักของทีมงาน OrangeGears เราได้ค้นหาโซลูชันต่างๆที่จะนำมาให้บริการ กับลูกค้าคนไทยและผ่านการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก และขณะเดียวกันเราก็ได้พัฒนาระบบต่างๆขั้นมาโดยใช้พื้นฐานจาก Apache OFBiz ERP จนปัจจะบันเรามีซอฟต์แวร์ของเราเองคือ

 1. OrangeGears ERP/CRM
 2. OrangeGears ERP for Thai printing industry
 3. OrangeGears Accounting for Thai school
 4. OrangeGears POS

และนอกจากนี้เรายังให้การบริการด้วยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ open source อีกหลายตัวดังนี้

 1. Eclipse Birt reporting tools
 2. Jasper Report
 3. Pentaho BI
 4. Eclipse RCP
 5. Alfresco
 6. MySQL
 7. PostgreSQL

ผลงานที่ผ่านมา

 • โรงเรียนโกวิทธรรมรงค์เชียงใหม่ – พัฒนาระบบบัญชีโรงเรียน ใช้ OrangeGears Accounting for Thai school เป็น Application
 • สมาคมโรงพิมพ์ประเทศไทย – พัฒนาระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมโรงพิมพ์ OrangeGears Printing Software เป็น Application
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – อบรมการพัฒนา Apache OFBiz
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – อบรม ecommerce สำหรับธุรกิจ SME
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร – วิทยากร Apache OFBiz opensource ERP

ทักษะทางด้านโอเพนซอร์ส

 1. Application : OrangeGears ERP/CRM / Apache OFBiz
 2. Programming : Java / PHP
 3. Database : PostgreSQL / MySQL
 4. Reporting Tools : Jasper Report / Eclipse Birt, Eclipse RCP
 5. Business Intelligent (BI) : Pentaho BI

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Softnix Technology Co.,Ltd.
ที่อยู่: 160/11 ITF-Silom Palace (3A) Silom Rd.,Bangkok 10500
โทรศัพท์: (02)237-2334-5, 266-8370
โทรสาร: (02)266-8369
เว็บไซต์: Softnix Technology Co.,Ltd.
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 3032523066
ปีที่ก่อตั้ง: 2550
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท
ชื่อผู้ติดต่อ: Narumon Sinsomsri
อีเมล: narumon@softnix.co.th, info@softnix.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : (083)987-9425

ผลิตภัณฑ์

Softnix Messaging Server (SMS)

Softnix Messaging Server เป็นระบบ Mail Server และ Collaboration Server ที่ใช้ในองค์กร โดยมีลิขสิทธิ์การใช้งานแบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ และบริการหลังการขายในแบบ Commercial Services สำหรับการพัฒนา Software นั้นโดยใช้พื้นฐานหรือ Based On Open Source Software ทั้งสิ้นและส่วนที่เป็น Proprietary Software เช่น AntiVirus/Spam Module ประโยชน์ที่ได้รับคือการได้ใช้เทคโนโลยี OpenSource ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีระบบการจัดการที่ง่าย พร้อมด้วยบริการหลังการขายในรูปแบบของ Commercial Services ที่เชื่อถือได้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างกว้างขวาง

Features

 • Web Base Interface
 • User Management , Email Management, System Management
 • System Backup, System Restore
 • System Report , System Monitoring

Collaboration Features

 • Web Mail
 • สมุดบันทึกที่อยู่ (Address Book)
 • ปฏิทินนัดหมาย (Calendar)
 • ไฟล์/เอกสารต่างๆ (File/Document)
 • ข่าวสารภายในองค์กร (Announcement)
 • ระบบ Synchronization บน MS Outlook,Mobile Phone
 • ความสามารถในการแชร์ เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานแบบร่วมกันเป็นทีม
 • ผู้บริหารระบบ สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานแต่ละ Module ให้ Users ได้

OSS Tools

 • CentOS หรือ RedHat Enterprise Linux
 • Apache Web Server
 • Postfix Mail Server / Courier IMAP
 • PHP 5
 • MySQL 5
 • Perl
 • OpenLDAP

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • http://www.softnix.co.th/download/saletools/sms/brochure_v2.pdf
 • http://www.softnix.co.th/download/saletools/GO/brochure_v1.pdf

Softnix Logger (SLG)

เป็นศูนย์รวมจัดเก็บ log (centralized Logs) ทำหน้าที่จัดเก็บ log จาก server ต่างๆที่รองรับ syslog โดยเป้าหมายเพื่อการจัดเก็บรักษา Log File ให้มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องต่อองค์กรที่ต้องการระบบจัดเก็บ Logที่มีความปลอดภัยตามคำแนะนำในประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ว่าด้วยการจัดเก็บจราจรทางคอมพิวเตอร์

Features

 • จัดเก็บ log ได้ไม่จำกัด Server
 • มีระบบ SFTP backup เพื่อส่ง log ที่ถูก archive ไปยัง site backup โดยการเข้ารหัส SSL
 • ระบบ Notification แจ้งทาง email เมื่อ storage เต็ม,Overload และแจ้งเตือนระบบสำคัญต่างๆ
 • ระบบ Notification จะแจ้งทาง email เมื่อไม่มี log ส่งเข้ามาเก็บยัง Server ตามเวลาที่กำหนด
 • ระบบ Log Analyzer และ Reporting

OSS Tools

 • CentOS หรือ RedHat Enterprise Linux
 • Apache Web Server
 • PHP
 • Mysql
 • Syslog-ng
 • php syslogng

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • http://www.softnix.co.th/download/saletools/Logger/datasheet_v1.pdf

Softnix LDAP Server (SLS)

คือ Appliance Software ที่ทำหน้าที่เป็น LDAP Directory Serviceที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้สำหรับการ Authentication สำหรับระบบต่างๆที่รองรับการAuthentication ด้วย LDAP และเป็นการพัฒนาต่อยอดสำหรับลูกค้า ที่ใช้งาน Softnix Messaging Server (SMS)ที่ต้องการระบบ Centralized Authentication อีกด้วย นอกจากนีระบบยังสามารถใช้ Authentication ด้วย Protocol้อื่นๆได้อีกด้วย เช่น Radius Protocol เพื่อใช้ร่วมกับระบบ Wi-Fi Hotspot และระบบอื่นๆที่รองรับ

Features

 • Web Base Interface
 • เพิ่ม User ได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งระบบควบคุม Expire Date
 • User สามารถแก้ไข Password ได้ด้วยตัวเองผ่าน Web Interface
 • ใช้ร่วมกับ Firewall ,Proxy ,Mail Server หรือระบบอื่นๆที่รองรับ LDAP Authentication
 • ใช้ร่วมกับระบบที่รองรับการ Authentication ผ่าน Radius เช่น Wi-Fi Hotspot, RAS

OSS Tools

 • CentOS หรือ RedHat Enterprise Linux
 • Apache Web Server
 • Postfix/Courier IMAP
 • PHP
 • MySQL
 • Perl
 • OpenLDAP

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • http://www.softnix.co.th/v2/Docs/SoftnixLDAP.pdf

Astaro

Astaro คือผู้นำระบบ Internet Security Gateway ได้แก่ Astaro Security Gateway (ASG), Astaro Mail Gateway (AMG), Astaro Web Gateway (AWG)โดยเราได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Partner และมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Fortinet

Fortinet มีระบบ Firewall และ Solution ระดับ Security Gateway ที่มีประสิทธิภาพมากมาย เช่น Fortinet UTM , FortiMail , Fortinet Database Security

XRoad Network

XRoads มี Solution ของ WAN Load Balancing, Network Redundancy, QoS & Rate Shaping, Network Access Control

บริการ

Application Hosting Services * Softnix Messaging Server Hosting Service ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ HardwareSoftware และพนักงานดูแล โดยบริการเช่าใช้จากเรา ติดตั้งที่ Internet Data Centerที่ถูกออกแบบโครงสร้างด้านความปลอดภัย พร้อมให้บริการตลอดเวลา * In The Cloud Services เรามีระบบให้บริการแบบ Online เช่น Email Security Scan Online,Email Backup Online, Email Archive Online ให้บริการ * Dedicate Virtualization Server เรามีระบบ Enterprise Virtualization Server ที่ออกแบบอย่างดีให้บริการในราคาที่สุดคุ้มค่า (Lower total cost of ownership – TCO) พร้อมทั้งระบบความปลอดภัยระดับสูง * Premium Web Hosting Service บริการรับฝากเว็บไซต์และจดทะเบียนโดเมนเนม

IT 
Outsourcing
 Services 

 เรามีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายในสำนักงานของท่านให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนางานระบบ IT เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ โดยมีทั้งแบบพนักงานประจำ ชั่วคราว หรือแบบ Help Desk Servicesโดยเราปฏิบัติงานโดยการยึดมั่นในหลักของการทำงานเป็นทีม

Linux Red Hat Enterprise Professional Services

บริการ Linux Red Hat Enterprise Professional Services ด้วยทีมงาน RHCE (Redhat Certify Engineer) คอยดูแลและแก้ปัญหาระบบ Linux Server

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา Software ระดับ Server ในลักษณะที่เรียกว่า “Appliance Software” โดยพัฒนามาจากพื้นฐานของ Open Source ทั้งหมดและยังคงรักษาความเป็น GPL License ตามเจตนารมณ์เดิม โดยในปัจจุบันเราได้พัฒนาผลงานออกไปมากมาย ทั้งการพัฒนาในแบบ OEM License ให้กับเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ต่างๆ และของบริษัทเอง โดยในปัจจุบันเรามีผู้เชี่ยวชาญในสินค้าและบริการเฉพาะด้านเป็นพิเศษ รวมทั้งทีม SUPPORT ที่คอยให้บริการลูกค้าตลอดเวลา

ผลงานที่ผ่านมา

 • กระทรวงสาธารณสุข — SMS, SLG, SLS
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ — MA Linux Mail Server
 • Tesco Lotus — SLG
 • บุญถาวร — SMS
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา — SLG, Outsource
 • Fujitsu — SMS
 • อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. — SMS

ทักษะทางด้านโอเพนซอร์ส

 • CentOS, RedHat Enterprise Linux
 • Apache Web Server
 • Postfix Mail Server/Courier IMAP
 • PHP 5, Perl
 • MySQL 5
 • OpenLDAP
 • Syslog-ng

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Wellform Co.,Ltd.
ที่อยู่: 1420/1 อาคารศรีสุข ซ.พหลโยธิน 26 ถ.พหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 086-813-5354
เว็บไซต์: http://www.wellform.biz/
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105549120967
ปีที่ก่อตั้ง: 2549
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: อวยชัย ภิรมย์รื่น
อีเมล: p.auoychai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-813-5354

ผลิตภัณฑ์

i-Issue

e-Issue Management พัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์ Mantis

i-STM

e-Software Testing Management พัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์ Mantis

i-MA

e-System Maintenance Assurance Management พัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์ .DotProject

บริการ

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์

การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ให้กับลูกค้า ใช้ Java Technology & PHP เป็น หลัก

บริการปรึกษา และอิมพลีเมนต์ระบบผลผลิตผลิต (Productivity Management) 

 การให้คำปรึกษา แอิมพลีเมนท์ระบบบริหารผลผลิต (Productivity Management) ออกแบบ Process และ อิมพลีเมนท์ระบบงานของลูกค้าด้วยการประยุกต์ใช้ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เช่น การบริหารประเด็นและคำร้องขอ ด้วย .DotProject & Mantis , การบริหารการทดสอบสอบระบบซอฟต์แวร์( Software Testing Management ) ด้วยการ Customize Mantis เป็นต้น

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เวลล์ฟอร์ม จำกัด (เวลล์ฟอร์ม) คือผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้าน การเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต (Business Performance Enhancement Consulting) การวางระบบธุรกิจบริการผลิตซอฟต์แวร์ การทำโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Implementation Project Consulting) การจัดทำระบบซอฟต์แวร์ สำหรับขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจ (e-Business Development Consulting) การสร้างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Team Consulting)

เวลล์ฟอร์มให้บริการพัฒนาระบบซอฟต์สำหรับสนับสนุนระบบงานธุรกิจและเชื่อม ต่อระบบข้อมูลในหน่วยธุรกิจย่อยขององค์กรธุรกิจเข้าด้วยกัน (Business Application Development and Business Application Integration) บริการฝึกอบรม-พัฒนาบุคลากรในสายการผลิตซอฟต์แวร์ (Software Development Training)และบริการจัดหาบุคลากรในสายการผลิดซอฟต์แวร์ (Manpower Outsourcing)

เพื่อให้บริการกับกลุ่มองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้แนวคิดของ Supply Chain Management (SCM) , Enterprise Resource Planning(ERP) , Customer Relation Management (CRM) , e-Business Management (eBM) , Software Development Life Cycle (SDLC) ของอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) และ การบริการ/ผลิตซอฟต์แวร์

ผลงานที่ผ่านมา

 • ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด
 • ทีทีแอนด์ ที จำกัด
 • Western Digital ( Thailand ) Co., Ltd.

ทักษะทางด้านโอเพนซอร์ส

 • Java Technology
 • Strut Framework
 • PHP Code Iegnitor
 • Apache Http Server
 • Axis
 • Tomcat
 • MySQL

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): WTEC Co.,Ltd.
ที่อยู่: 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 340-1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (02) 673 9484
โทรสาร: (02) 673 9483
เว็บไซต์: http://www.wtec.co.th/
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105546101261
ปีที่ก่อตั้ง: 2546
ทุนจดทะเบียน: 35,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: นายนภัทร คล่องอาสา, นางสาวประทุมพร ปรานุกูลสิทธิ์
อีเมล: napat@wtec.co.th, prutumporn@wtec.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : (081) 912 1412, (087) 710 3711

ผลิตภัณฑ์

Asianux Sophos Security and Control Utimaco Data Encryption

บริการ

Open Source Professional Service Open Source Training Center

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จำกัด มีกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Systems Integration, Open Source และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Sophos และ Utimaco โดยให้บริการตั้งแต่การออกแบบ ให้คำปรึกษาการวางระบบ ความปลอดภัยบนเครือข่าย จัดหาอุปกรณ์ Software และ Hardware รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบ

ผลงานที่ผ่านมา

 • Provisioning system cluster solution
 • High Availability Xen Virtualization solution
 • Zimbra Mail server and Web server
 • DR-site and WAN backup solution
 • High Availability proxy server
 • Mail server solution

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Xsidekick Co.,Ltd.
ที่อยู่: 10th Fl., Kamol Sukosol Building 317 Silom Road, Silom, Bangrak BKK 10500
โทรศัพท์: (02) 631-2272
โทรสาร: (02) 631-2273
เว็บไซต์: http://www.xsidekick.com/
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105546063245
ปีที่ก่อตั้ง: 2546
ทุนจดทะเบียน: 29,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: Malika Theeravanvilai
อีเมล: mlt@xsidekick.com
เบอร์โทรศัพท์ : (081) 818-8028

ผลิตภัณฑ์

System Management Solution Computer Law Compliance Solution Xsidekick Communication & Collaboration Suite (ready Q3 2009) Call Service Center (ready Q3 2009)

บริการ

Postgresql Database Service Linux Setup Service Software Development for Open Source Platform

เกี่ยวกับบริษัท

Xsidekick was established in 2003, by a group of computer engineers with decades of experiences in computer system development. We ride through many waves of technology from client server concept to web based. We see the revolutionary development of open source technology in software development. Open source concept becomes very popular due to its flexibility, reliability and excellent price-performance strengths. We also see the reach of new breed mobile phones which can be used as tools to expand capacity of core applications at the main office; enabling all workers to work equally well regardless whether they are at the headquarter or in the fields.

Xsidekick main objective is to integrate open source technology with existing information technology and where applicable the mobile phone technology to become THE SOLUTIONS for corporate users and end users. Our staffs have a firm commitment to build and develop the best corporate applications and mobile applications utilizing all the advantages that the open source technology provided.

Xsidekick’s goal is to help customers select and implement the best solution at the best possible value. So our customers can save money and grow their business.

ผลงานที่ผ่านมา

 • Stock Brokerage firms using product (1) & (2)
 • Insurance Companies using product (1) (3) & (4) and service (1) & (3)

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): บริษัท โมทีฟเทคโนโลยี จํากัด มหาชน
ที่อยู่: 246 ชั้น 14 อาคารไทมสแควร ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02 – 6533644
โทรสาร: 02 – 6533647
เว็บไซต์: บริษัท โมทีฟเทคโนโลยี จํากัด มหาชน
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 107548000358
ปีที่ก่อตั้ง: 2542
ทุนจดทะเบียน: 100,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: นางสาวพรสุรีย สังขทอง
อีเมล: pornsuree.s@motiftech.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081 – 6944284

ผลิตภัณฑ์

 • iLega
 • iDoc
 • e-Touchpoint
 • iWorkflow
 • e-office

บริการ

 • บริการพัฒนาระบบ
 • ตัวแทนจําหนาย Hardware
 • ตัวแทนจําหนาย Software

เกี่ยวกับบริษัท

กอตั้งในป 2542 – ถึงปจจุบัน ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท มีความชํานาญพัฒนาระบบใหกับหนวยงานราชการ และ ธนาคาร เปนหลัก และเอกชน

 • โครงการ MIS – สถาบันสอบสวนคดีพิเศษ
 • โครงการ e-Army – กองทัพบก
 • โครงการ Core Banking System – ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
 • โครงการ Legal Tracking – บริษัทกรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด

เทคนิคทางด้านโอเพนซอร์ส

N/A

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ห้อง 2104 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์: (02) 632 9700
โทรสาร: (02) 632 9703
เว็บไซต์: เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105548116761
ปีที่ก่อตั้ง: 2548
ทุนจดทะเบียน: 4,500,000
ชื่อผู้ติดต่อ: ดร.ภัทระ เกียรติเสวี, ดร.วุฒิชัย อัมพรอร่ามเวทย์
อีเมล: info@mm.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : (02) 632 9700

ผลิตภัณฑ์

N/A

บริการ

Linux Live CD Customization บริการจัดทำ Linux Live CD ตามความต้องการของลูกค้า เช่น เมื่อบูตขึ้นมาให้ทำงานเป็นเครื่องให้บริการ หรือ รันโปรแกรมของลูกค้าในทันที หรือ แสดง Desktop เป็นภาษาไทย และมีซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท มีความชำนาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Web mapping, Text Searching, มีประสบการณ์ยาวนานกับ Linux และ OpenSource และเป็นเจ้าของบริการ Longdo (http://longdo.com/)

ผลงานที่ผ่านมา

 • Suriyan Linux Live CD – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พัฒนา Suriyan Linux Live CD (http://suriyan.in.th/) ซึ่งเป็น Linux Live CD ที่เน้นด้านการปรับปรุงเรื่องภาษาไทยใน KDE4/Qt4, พัฒนาโดยใช้ Kubuntu เป็นฐาน
 • ALMSuite – HeadsUp Pte. Ltd. พัฒนา ALMSuite (http://sourceforge.net/projects/almsuite) ซึ่งเป็นชุดซอฟต์แวร์ Open Source ด้าน Application Life Cycle Management (ALM) ประกอบด้วย Subversion, RT, CruiseControl และ XPlanner สำหรับติดตั้งพร้อมกับ Spike Source

เทคนิคทางด้านโอเพนซอร์ส

 • GNU/Linux/Open Source software development using C/C++, bash, Perl
 • Ubuntu/Debian system configuration and administration

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จำกัด
ที่อยู่: 7/19 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์: (038) 311816
โทรสาร: (038) 773128
เว็บไซต์: osdev.co.th
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 205548016405
ปีที่ก่อตั้ง: 2548
ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท
ชื่อผู้ติดต่อ: สัมพันธ์ ระรื่นรมย์
อีเมล: info@osdev.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : (038) 311816

ผลิตภัณฑ์

 • OpenOffice.org – Office Suiteโอเพนออฟฟิศ (OpenOffice.org) เป็นชุดออฟฟิศที่มีความสามารถและการใช้งานใกล้เคียงกับ Microsoft Office ทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ประกอบด้วยโปรแกรมคือ OpenOffice.org Writer (แทน Word), OpenOffice.org Calc (แทน Excel), OpenOffice.org Impress (แทน PowerPoint) และ OpenOffice.org Base (แทน Access) จึงสามารถใช้ทดแทน Microsoft Office ได้ในงานส่วนใหญ่OSS: เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของ Sun Microsystems, Inc.Platform: Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, X WindowLicense: LGPLWeb Site: http://www.openoffice.org
 • Zimbra – Colaboration SuiteZimbra เป็นระบบอีเมลและ collaboration สำหรับองค์กร ที่ประกอบด้วยส่วน server และ web client แบบ Ajax ซึ่งเชื่อมโยง email, contact, shared calendar, chat, document management และ wiki เข้าด้วยกันในอินเทอร์เฟสที่ทำงานใน browser ทั้งยังรองรับโปรโตคอลอย่าง IMAP, POP และ iCal เพร้อมความสามารถที่จำเป็นอย่างการป้องกัน spam และ virus และความสามารถในการ scale ตามขนาดงานได้อย่างง่ายดายOSS: เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของ Yahoo!, Inc. Application Server: JettyDatabase: MySQL Programmng Language: Java, Java ScriptPlatform: Linux, Mac OSX License: YPLWeb Site: http://www.zimbra.com
 • Alfresco – Enterprise Content ManagementAlfresco เป็นระบบ enterprise content management โดยทีมผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์มากที่สุดจาก Documentum, Vignette และ Intervowen เพื่อเป็น ECM ที่เร็วและง่าย พร้อมความสามารถครบถ้วนอย่าง document management, web content management, record management, image management, collaborationและการรองรับโปรโตตอล CIFS/SMB, CMIS และ SharePointOSS: เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของ Alfresco Software, Inc. Application Server: Tomcat, JBoss Database: MySQL, PostgreSQL, etc Programming Language: Java, Java ScriptPlatform: Linux, Windows, Mac OSXLicense: GPLWeb Site: http://www.alfresco.com
 • Ubuntu – Linux DesktopUbuntu เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Linux ที่มีพื้นฐานมาจาก Debian พัฒนาโดยบริษัท Canonical และนักพัฒนาใน community เหมาะสำหรับทั้งเซิร์ฟเวอร์และเดสก์ทอป โดยประกอบด้วย application ทุกอย่างที่จำเป็นทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์และเดสก์ทอป OSS: เป็นระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอร์ส และมี repository ที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจำนวนมาก Web Site: http://www.ubuntu.com

บริการ

 • OpenOffice.org Migration Servicesช่วยเหลือองค์กรอย่างครบวงจรในการเปลี่ยนจาก Microsoft Office ไปใช้ OpenOffice.org อย่างยั่งยืน ตั้งแต่วางแผน, implement, ประชาสัมพันธ์, อบรม และ support
 • OpenOffice.org Training & Supportอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเช่น OpenOffice.org, GIMP และ support ผู้ใช้ที่เปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สบน Windows
 • Document / Macro Conversionแปลงเอกสาร Microsoft Office ที่มีปัญหาในการแปลงไป OpenOffice.org4) Open Source Software Customizationดัดแปลงแก้ไขปรับแต่งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่พัฒนาด้วย C++, Java และ PHP ตามความต้องการ
 • Software License Planningวางแผนการใช้ซอฟต์แวร์ในองค์กรเพื่อทำให้ถูกลิขสิทธ์ทั้งหมด อย่างประหยัด โดยการทดแทนด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้มากที่สุด แล้วซื้อไลเซนส์ที่เหลือเท่าที่จำเป็น

เกี่ยวกับบริษัท

โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ช่วยเหลือองค์กรในการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส ที่เหมาะสม เพื่อขจัดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากทางด้านกฎหมายจาก license และสิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์

ผลงานที่ผ่านมา

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) — Open Source Migration ช่วยเหลือการบินไทยในการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สบนวินโดวส์ OSS Tools: OpenOffice.org, Firefox, Thunderbird, GIMP, Inkscape, 7-Zip, PDFCreator, FreeMind
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) — OpenOffice.org Migration ช่วยเหลือบริษัทในเครือซิเมนต์ไทยในการเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org OSS Tools: OpenOffice.org
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) — OpenOffice.org Training อบรมการใช้งาน OpenOffice.org ให้กับพนักงาน OSS Tools: OpenOffice.org

ทักษะทางด้านโอเพนซอร์ส

 • GNU/Linux, POSIX, Windows, Web — Platform
 • C, C++, Java, Javascript, JSP, PHP, OpenOffice.org Basic — Programming Language
 • Apache, MySQL, Tomcat, Eclipse, Subversion — Middleware/Tools
 • Alfresco, Zimbra, Drupal, vtiger CRM, Trac, OTRS, pfSense — Server Application
 • OpenOffice.org, Firefox, Thunderbird, Lightning, GIMP, Inkscape, 7-Zip, PDFCreator, FreeMind — Desktop Application