หลังจากแก้ไขให้โครงการ The Open Disc ซึ่ง Chantra ใช้เป็นฐานในการพัฒนาตัว launcher โดยใช้ xulrunner 1.9.0 ได้แล้ว ตอนนี้คงถึงเวลาในการเปิดโค้ด Chantra Builder รหัสพัฒนา Gray Matter แล้วครับ Chantra Builder เป็นสคริปเล็กๆ สำหรับประกอบแผ่น Chantra ในรุ่นทดสอบ ซึ่งตอนนี้ใช้ Gray Matter ไปแล้ว 11 รุ่น ตั้งแต่ Chantra 4.1 Alpha1-6, Beta1-3, RC1 และ RC2 สำหรับ โค้ด Chantra Builder และ launcher ที่ใช้ xulrunner ใช้สัญญาอนุญาติแบบ GNU General Public License 2.0 ครับ ท่านที่สนใจที่ต้องการร่วมพัฒนา Chantra 4.2 และเวอร์ชันถัดไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://code.google.com/p/chantra/ และดาวน์โหลด Chantra Builder 0.1 Gray Matter ได้ที่ http://code.google.com/p/chantra/ เช่นกันครับ :)

Comments are closed.