หลังเปิดโหวดชื่อ Chantra 4.1 มาได้ประมาณ 5 วันจากชื่อที่เข้าชิง 5 ชื่อ ได้แก่ Aqua Marine, Silver Bridge, Saddlebrown Owl, Red Rhino และ Moonbeam ตอนนี้ได้ชื่อรหัสพัฒนาแล้ว คือ Silver Bridge ครับ จำนวนโหวดทั้งหมด 7 เสียง (เยอะมาก) ถือเป็นเอกฉันท์ครับ ผลการโหวดมีดังนี้

* Aqua Marine (14%)
* Silver Bridge (43%)
* Saddlebrown Owl (0%)
* Red Rhino (14%)
* Moonbeam (29%)

 

Comments are closed.