เนื่องจากปัญหาขาดแคลนแผ่น Chantra 4 ทำให้ต้องมีการออกเวอร์ชัน 4.2 ภายใน 2 เดือนนี้ ซึ่งคาดว่าแผ่น Chantra 4.2 จะมีเพียงพอถึงกำหนดออก release ในเดือน แผ่นส่วนหนึ่งจะถูกส่งมอบให้กับโครงการอบรม ICT ของศูนย์ ICT ชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 2,000+ แผ่น และส่วนที่เหลือก็ยังสามารถขอกันเข้ามาได้ครับ ในแผ่น Chantra 4.2 มีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่หลายตัวด้วยกัน เช่น

FireFox 3.5.3
XAMPP 1.7.2
Joomla 1.5.14
Celestia 1.6.0
Moodle 1.9.5+
VLC 1.0.1
FileZilla 3.2.7
SMF 1.1.10
Blender 2.49b
GIMP 2.6.7
Inkscape 0.46
Ganttproject 2.0.10
Pidgin 2.6.2
Infrarecorder 0.50
Tortoisesvn 1.6.5 (Subversion)

สำหรับท่านที่มีแผ่น Chantra 4.1 อยู่แล้วโปรแกรมจะทำการอัพเดทอัตโนมัติผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่หากต้องการแผ่น Chantra 4.2 ก็สามารถขอแผ่นกันเข้ามาได้โดยใช้กติกาเดิมคือ

1. รับด้วยตัวท่านเอง ได้ที่  SIPA ชั้น 3 อาคาร ณ นคร ตรงข้าม TOT แจ้งวัฒนะ
2. รับทางพัสดุไปรษณีย์ ให้คุณส่งซองเปล่าติดแสตมป์ 6 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง มุมซอง วงเล็บชื่อสมาชิกของเว็บไซต์ thaiopensource.org ไว้ด้วยครับ ส่งมาที่ ฝ่ายโอเพนซอร์ส สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ อาคาร 9 ชั้น11 บริษัททีโอทีจำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 10210

Comments are closed.