หลังจาก Freeze ในเรื่องของ package และ version กันไปแล้วซึ่งมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์หลายๆ ตัว ซึ่งซอฟต์แวร์บางตัวยังมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ได้รับการแก้ไขไปบางส่วนแล้ว สำหรับ Chantra 4.2 จะมีซอฟต์แวร์และเวอร์ชันดังต่อไปนี้

 1. Audacity 1.2.6
 2. Vlc 1.0.2
 3. Celestia 1.6.0
 4. Moodle 1.9.5+
 5. Tuxmath 1.7.2
 6. Tuxpaint 0.9.20b
 7. Tuxtyping2 1.5.3
 8. Drupal 6.14
 9. Filezilla 3.2.7
 10. Joomla 1.5.14
 11. Kompozer 0.8a4
 12. Smf 1.1.10
 13. Xampp 1.7.1
 14. Blender 2.49b
 15. Gimp 2.6.7
 16. Inkscape 0.46
 17. Openclipart 0.14
 18. Dia 0.97
 19. Freemind 0.8.1
 20. Ganttproject 2.0.9
 21. Openoffice 3.1.1
 22. Pdfcreator 0.9.8
 23. Lbreakout2 2.4.1
 24. Supertux 0.1.3
 25. Firefox 3.5.3
 26. Thunderbird 2.0.0.22
 27. Pidgin 2.6.2
 28. 7zip 4.65
 29. Clamwin 0.95.2
 30. Infrarecorder 0.50
 31. Notepad++ 5.4.3
 32. Putty 0.60
 33. Subversion 1.6.5

ซึ่ง Freeze เรียบร้อยแล้วครับ  สำหรับ Chantra 4.2 สามารถดาวน์โหลดไปทดสอบได้แล้วที่ http://www.mirror.in.th/osarchive/chantra/stable/4.2/ ครับ :)

 

Comments are closed.