Chantra แผ่นรวมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับ Windows ออกรุ่น 54.1 แล้วหลังจากแอบออกรุ่น 54.0 เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำหรับ Chantra 54.1 มีซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกหลายตัว รวมทั้ง Firefox 4 ด้วย ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่หน้าดาวน์โหลดของเว็บไซต์ Chantra สำหรับท่านที่ต้องการสั่งแผ่นจำนวนมาก ช่วงนี้ยังไม่มีโครงการจัดทำแผ่น Chantra เพื่อแจกจ่าย แต่ท่านสามารถดาวน์โหลดและเขียนแผ่น แจกจ่ายได้อย่างเสรี และสำหรับท่านที่ไม่มี Internet ครวามเร็วสูงหรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ท่านสามารถขอแผ่น Chantra ได้ทางไปรษณีย์ (เป็นแผ่น write ไม่มีปก) โดย ส่งซองเปล่าขนาดที่ใส่แผ่น CD ได้ ติดแสตมป์ 12 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง วงเล็บมุมซองด้วยว่าขอแผ่น Chantra 54.1 ส่งมาที่

ฝ่ายโอเพนซอร์ส
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรวมหน่วยงานราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210

Comments are closed.