Google เปิดตัวเบราเซอร์ Chrome รุ่น 25 แล้ว โดยเลขรุ่น 25.0.1364.97 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ส่วนเลขรุ่น 25.0.1364.99 สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OSX ซึ่งใน Chrome 25 นี้แก้ไขเรื่อง sucurity ให้ดีขึ้น สนับสนุน JavaScript Web Speech API และแก้ช่องโหว่กว่า 22 จุด สำหรับ JavaScript Web Speech API ที่เพิ่มเข้ามาใน Chrome 25 ทำให้ Chrome สามารถจดจำเสียงพูดละพิมพ์ตามคำพูดได้ โดย API นี้จะส่งข้อมูลไปยัง Google Voice service เพื่อประมวลผลและส่งผลลัพท์กลับมายังเว็บเบราเซอร์

Chrome 25 สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่หน้าเว็บโครงการ สามารถใช้ได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Mac OS X

Comments are closed.