ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Cluster Kit
ที่อยู่: 91 ซ.ริมคลองชักพระ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: +66 024 247 603
โทรสาร: +66 024 247 603
เว็บไซต์: clusterkit.co.th
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105550004011
ปีที่ก่อตั้ง:
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข
อีเมล: kittirak@clusterkit.co.th

บริการ

 • ติดตั้ง และดูแลระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ – ระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ เป็นระบบที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากมาช่วยกันประมวลผลข้อมูล เป็นระบบที่ถูกนำมาใช้แทนระบบซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องการพลังในการประมวลผลอย่างมาก เช่นทางด้านฟิสิกส์ เคมีคำนวณ ชีววิทยา งานคำนวณพลศาสตร์ของไหล การคำนวณความเสี่ยงในการลงทุน การคำนวนทางด้านการเงิน และงานจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงงานประมวลผลภาพแอนนิเมชั่น 3 มิติ
 • คลัสเตอร์คิทให้บริการ การออกแบบระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พื้นฐานในการสร้างระบบคลัสเตอร์ตลอด จนถึงการติดตั้ง Application Software ในทุก ๆ ด้าน โดยทีมวิศวกรที่ใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าได้ระบบที่ตรงต่อความการและ คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด
 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ Rocks Cluster, Sun Grid Enging (SGE)
 • ติดตั้งและดูแลระบบเว็บคลัสเตอร์ – ระบบเว็บคลัสเตอร์ เป็นรูปแบบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากในการให้บริการเป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้หลักการกระจายภาระงาน (Load balanced) เพื่อแก้ปัญหาให้กับระบบที่มีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมากจนเกินกว่าที่เครื่อง คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวจะให้บริการได้
 • เหมาะสำหรับ ระบบที่ต้องการให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยมีอัตราการล่ม (Downtime) ต่ำที่สุด
 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์,Heartbeat, Piranha, Linux Virtual Server (LVS)
 • บริการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ลีนุกซ์และโอเพ่นซอร์ส – บริษัทฯ มีหลักสูตรอบรมที่เน้นทางด้านโอเพ่นซอร์สโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
  • High Performance Linux Cluster
  • Linux Web Clustering
  • Lustre File System
  • MySQL Cluster Administration
  • Linux Fundamental
  • Linux Administration
  • Linux Networking
  • Ubuntu Desktop
  • Web Application Development with PHP & MySQL
  • Essential SQL Command
  • PostgreSQL Administration
  • MySQL Administration

เกี่ยวกับบริษัท

คลัสเตอร์คิท เป็นบริษัทคนไทยที่ทำธุรกิจบริการติดตั้งดูแลและฝึกอบรมการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ ระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ (Computer Cluster) บริษัทแรกในประเทศไทย มีความชำนาญในการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ระบบลีนุกซ์คลัสเตอร์ ระบบ Load Balanced รวมถึงระบบลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง ที่ผ่านมาบริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์ความ รู้ การวิจัยและพัฒนาในประเทศชาติของเรา และภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ขนาดใหญ่ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุด 3 ระบบแรกของประเทศไทย

Comments are closed.