Clutter เป็นไลบรารีแบบโอเพนซอร์สสำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้และการแสดงผลแบบกราฟิกแอนิเมชัน Clutter ใช้สัญญาอนุญาติแบบ GNU Lesser General Public License version 2.1 ซึ่งโครงการซอฟต์แวร์ที่ใช้ Clutter เป็นไลบรารีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แก่ Moblin หากใครเคยเห็น demo หรือใช้งาน Moblin แล้วจะทราบเลยว่า ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Moblin นั้นพัฒนาได้ดีมาก เรียบง่าย และงดงามครับ ทีมงาน clutter นอกจากจะปล่อย Clutter (Core) ออกมาแล้วยังปล่อย ไลบรารีอีก 2 ตัว ได้แก่ Clutter-GTK และ Clutter-GStreamer ด้วย ดาวน์โหลดได้ที่

Clutter http://www.clutter-project.org/sources/clutter/1.0/
Clutter-GTK http://www.clutter-project.org/sources/clutter-gtk/0.10/
Clutter-GStreamer http://www.clutter-project.org/sources/clutter-gst/0.10/
 

 

Comments are closed.