ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Computer Science
ที่อยู่: 2 ซอยกาหลง 2 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์: +66 025 808 060
โทรสาร: +66 025 806 878
เว็บไซต์: csc.co.th
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105535065764
ปีที่ก่อตั้ง:
ทุนจดทะเบียน: 10,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: พีรศิษฎ์ เกรียงศักด์เจริญ
อีเมล: peerasit@csc.co.th

ผลิตภัณฑ์

  • ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล

บริการ

  • HR Out Sourcing

ความสามารถด้านโอเพนซอร์ส

  • Pentaho Open Source BI — Business Intelligent Software

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ทางด้านให้คำปรึกษา และวางระบบงานคอมพิวเตอร์ ทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 15 ปี เราเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะเรามีทีมงานที่จะวิเคราะห์ และวิจัยเพื่อค้นหาแนวทาง การบริหารทรัพยากรมุษย์ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ เราจะมุ่งมั่นที่จะคิดค้นวิธีการที่จะทำให้ค่าใช้จ่าย และบุคลากรในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ลดลงจากเดิม และทุกๆ หน่วยงานจะต้องเกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการใช้ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เราได้รับความไว้วางใจจากองค์การชั้นนำต่างๆ ในหลายประเภทธุรกิจทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศมากกว่า 500 ที่ให้เราเป็นผู้วางระบบงานคอมพิวเตอร์ทางด้านบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ และเรายังเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นผู้นำในการวางระบบนี้ต่อไปอีกยาวนาน และที่ปรึกษาและวางระบบให้กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ธนาคารเกียรตินาคิน, บริษัท สยามเซ็มเพอร์เมด และในเครือศรีตรัง

Comments are closed.