งาน DockerCon 2015 และงาน OSCON 2015 มีหัวข้อเกี่ยวกับ Container Pattern ด้วย ซึ่งน่าสนใจมาก ในงาน conference ทั้ง 2 งานเอาตัวอย่างการใช้งาน Container ในหลายแบบมาให้ดู ซึ่งเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งาน Container ได้ดีเลยทีเดียว ลองมาดูในแต่ละแบบกัน

Sidecars ตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดคือ Container ของ Git Synchronizer ดึงข้อมูลจาก Repository เก็บลงใน Share Volume เพื่อให้ App Container ใช้ข้อมูลจาก Share Volume ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือไม่จำเป็นต้อง build image ของ App Container ใหม่ทุกครั้ง แต่จะใช้ข้อมูลล่าสุด Git Synchronizer แทน

Ambassador Pattern จากตัวอย่างเป็น Redis Proxy ซึ่ง App Container เรียกใช้งาน Redis ผ่าน Redis Proxy ที่เชื่อมต่อไปยัง Redis Shards ภายนอก ซึ่ง Shards ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร App Container ก็ไม่ต้องสนใจให้เรียกผ่าน Redis Proxy ออกไป

Adapter Pattern จะคล้ายกับ Ambassador แต่กลับทางกัน ตัวอย่างจะเป็นการทำ Monitoring, Loging ซึ่ง Adaptor Container จะรองรับการเรียกใช้งานจาก Service อื่นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ย้ายเครื่องหรือย้าย Cloud Provider ก็เพียงแก้ไข Adaptor Container เท่านั้น ตัว App Container ไม่ต้องแก้ไขแต่อย่างใด

Comments are closed.