ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Creation Pro Co., LTD.
ที่อยู่: 60/316 หมู่ 7 ซอยราษฎรอุทิศ 48 ถนนราษฎรอุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์: +66 029 891 145
โทรสาร: +66 029 891 781
เว็บไซต์: Creation Pro Co., LTD.
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 108754815745
ปีที่ก่อตั้ง: 04/29/2010
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: อทิตา พสุชัยสกุล
อีเมล: atita@opensource2day.com
เบอร์โทรศัพท์: 0870990005

ผลิตภัณฑ์

OpenSource2Day Magazine

  • http://www.opensource2day.com

Open Source Radio

  • รายการโอเพนซอร์สเรดิโอทาง สถานีวิทยุ k-radio 93.25Mhz (KMUTNB) สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00น. – 14.00น.
  • รายการโอเพนซอร์สเรดิโอ สถานีวิทยุ TN-Radio 91.75 Mhz คลื่นสร้างสรรค์เยาวชนและสังคมไทย ชุมชนมีนบุรี ทุกวันอาทิตย์เวลา 16.00น. – 18.00 น.
  • สัมภาษณ์เกี่ยวกับนิตยสารและการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุก เดือนทางคลื่นวิทยุ F.M. 101 รายการ 101 Channel.net, F.M. 92.5 รายการเปิดโลกซอฟต์แวร์ และ FM. 96.5 รายการIT CEO

บริการ

  • Web Hosting – ให้บริการ Web Hosting
  • Production Design – รายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่า “ทันโลกมือถือ” ออกอากาศทาง MVTV โดยมีคุณพริก กานต์ชนิต ซำมะกุล เป็นพิธีกร
  • Open Source Software Training – เปิดอบรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เช่น Joomla, Moodle, LearnSquare, Hot Potato และ OpenOffice.org เป็นต้น
  • E-learning System & Solution – บริการอิมพลีเมนต์ระบบ e-Learning โดยใช้ซอฟต์แวร์ Moodle ให้กับหน่วยงานต่างๆ
  • CAI (Computer-Assisted Instruction) – จัดทำโปรแกรมช่วยสอน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ครีเอชั่น โปรจำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0108754815745 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีกรรมการของบริษัทหนึ่งคน คือ นางอทิตา พสุชัยสกุล เป็นผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด มีสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว ตั้งอยู่เลขที่ 60/316 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510 ด้วยการดำเนินการประกอบธุรกิจการให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting) ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2548 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2550 บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด ได้มีการเพิ่มแนวทางในการประกอบธุรกิจหลักเพิ่มอีก 5 หมวด อันได้แก่ Production Design, Training, Magazine & Medias, E-learning system และ CAI (Computer-Assisted Instruction) สื่อประกอบการเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 6 หมวดด้วยกัน

Comments are closed.