สำหรับ Alfresco Share นั้น เราสามารถทำการเปลี่ยน Theme ได้ โดยการ คลิกที่ More… จากนั้นเลือก Application ตามรูป

1

ทำการเปลี่ยน Theme เป็น Yellow Theme จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Apply

2

จะสังเกตว่า Theme ได้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง (ทดลองเปลี่ยนเป็น Theme อื่นๆ ดู)

3

นอกจาก Theme ที่ทาง Alfresco ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้แล้ว เราสามารถทำการสร้าง Theme เฉพาะของเราเองได้ โดยการเข้าไปที่ C:\Alfresco\tomcat\webapps\share\themes จากนั้น copy folder อะไรก็ได้ใน folder themes เช่น gdocs จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น Theme ของเราเช่น ton เป็นต้น

4

เข้าไปที่ C:\Alfresco\tomcat\webapps\share\WEB-INF\classes\alfresco\site-data\themes จากนั้น copy file gdocs.xml (จริงๆเป็นไฟล์อื่นๆ ก็ได้) จากนั้นเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่อ theme ของเราในที่นี้ชื่อ ton.xml

5

เข้าไปแก้ไข file ton.xml จากนั้นแก้ไขไฟล์ตามรูปด้านล่างนะครับ

6

เข้าไปใน Folder Theme ที่เราสร้างขึ้นมา (ในที่นี้ชื่อ ton) จากนั้นเข้าไปแก้ไข File ที่ชื่อ presentation.css ค้นหาคำว่า .yui-skin-gdocs แล้วเปลี่ยนเป็น .yui-skin-ton (ใช้ replace all ก็ได้นะครับเพราะมีอยู่หลายจุดเหมือนกัน)

7

เข้าไปที่ C:\Alfresco\tomcat\webapps\share\themes\ton\yui\assets แล้วแก้ไขไฟล์ skin.css (ทำเหมือนขั้นตอนที่ผ่านมา)

8

ถ้าหากว่าเข้าใจใน Style Sheet อาจจะแก้ไข File presentation.css เพื่อ Customize สีต่างๆ ให้เป็น Theme ส่วนตัวของเราได้
จากนั้นเข้าไปที่ Application ใหม่อีกครั้ง จะเห็นว่าที่ช่อง Theme จะปรากฏ theme ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา ทดลองเลือก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Apply

9

Comments are closed.