ให้ติดตั้งมอดูล wysiwyg (http://drupal.org/project/wysiwyg) จากนั้นให้เปิดมอดูล และเข้าไปที่

Administer>Site configuration>WYSIWYG

**เพิ่มเติมขั้นตอนการติดตั้ง WYSIWYG โดยยกตัวอย่าง Editor สักตัว

จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฎในกรอบ Installation instructions โดยให้เลือกลงตัวใดตัวหนึ่ง เช่น tinymce โดยกดที่ลิงก์ Download

รูปภาพ

เลือก Main package

รูปภาพ

แตกไฟล์ที่ได้ไปที่ sites/all/libraries (ต้องสร้างใหม่)

รูปภาพ

จากนั้นกลับไปที่หน้า WYSIWYG ให้ทำการ refresh และเลือก editor เป็น TinyMCE

รูปภาพ

Comments are closed.