Emesense เป็นโปรแกรม IM ที่ใช้ในการสนทนาข้อความด่วนผ่านเครือข่าย MSN ซึ่งมีใช้ใน Ubuntu มาได้สักระยะแต่โปรแกรมก็ยังไม่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับเมนูของ Ubuntu Messaging ซึ่งทีมพัฒนาได้พัฒนาปลักอินมาสักระยะ ตอนนี้ปลักอินเพื่อใช้เชื่อมต่อ Emesene ได้ออกมาแล้ว แต่ยังคงมีบักเล็กน้อยขณะเปิดหน้าต่างแชท


หน้าตาปลักอินทำงานกับ Ubuntu 10.04

ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญของ Emesense ที่ได้ได้ผนวกรวมกับ Ubuntu ได้อย่างแนบแน่นยิ่งขึ้น และช่วยผู้ให้ Ubuntu ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานมากขึ้น

ที่มา – omgubuntu

Comments are closed.