หลายคนมักชอบเปลี่ยน Theme Desktop เพื่ออยากให้ Desktop ตัวเองเหมือนระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น Mac OSX, Linux ตัวอื่นๆ เป็นต้น แต่การที่จะเปลี่ยน Theme แบบง่ายๆ นั้นมันไม่ง่ายเท่าไรครับ เพราะต้องค่อยๆ เปลี่ยนทีละส่วน ตั้งแต่ Meta City, Gtk, Icon, Wallpaper, GDM, Curcor, Grub, Xsplash, Usplash เป็นต้น เห็นรายการก็มึนแล้วครับ ถ้าอยากเปลี่ยน Theme เป็น Mac หรือ Linux Mint แบบง่ายๆ จะทำอย่างไร? วันนี้มีคำตอบครับ โครงการ Epidermis เป็นโปรแกรมเล็กๆ ที่ช่วยให้การเปลี่ยน Theme ง่ายมากขึ้น และรองกับการเปลี่ยน Theme ทั้งชุด ไม่ใช่เพียงแค่ Desktop เอ้า Epidermis หน้าตาเป็นอย่างไร มาดูกันเลย

สำหรับท่านที่สนใจอยากลองเล่นดูบ้าง ดาวน์โหลด package .deb สำหรับ Ubuntu/Suriyan ได้ที่ http://launchpad.net/epidermis/0.x/0.4.1/+download/epidermis0.4.1-0ubuntu0all.deb

Comments are closed.