เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นการโหวดคัดเลือกชื่อ Fedora 12 จากรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือก สามารถนำเอามาเป็นชื่อ Release Name ของ Fedora 12 ได้มีทั้งหมด 5 ชื่อ และใน 5 ชื่อนี้มีความหมายของมันเอง ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Fedora 11 Leonidas ชื่อทั้ง 5 ชื่อนี้ได้แก่

* Chilon
* Constantine
* Orville
* Rugosa
* Umbria

ผลการโหวดจาก Fedora Community มีคะแนนดังนี้

1. Constantine  1167
– –[ Cut Off ] —
2. Umbria        941
3. Orville       792
4. Rugosa        740
5. Chilon        530

ดังนั้นชื่อ Release Name ของ Fedora 12 คือ Constantine ครับ :)

Comments are closed.